SZEMÉLYES BÉLYEGEK TÁJÉKOZTATÓ KATALÓGUSA

A katalógus célja:
- Ötletet adhat a személyes bélyegeket gyűjtők részére, gyűjteményeik rendszerezésére. A katalógus rendszerezése, csoportosítása természetesen csak egy a lehetséges módszerek közül. A gyűjtők más szempontok szerint is csoportosíthatnak. A rendszerezés ma még öncélúnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy az ilyen bélyegek további terjedése egyszer a kiállítási lehetőség igényét is felveti.
- A katalógus használói között megkönnyíti a csere lehetőségét, hiszen a katalógus sorszámának közlésével a kereső és a felajánló egyértelmű közös azonosítót találhat.
- E bélyegfajta kiadásának körülményeiből adódik, hogy a katalógus sem visszamenőleg, sem a jövőben nem lehet teljes.
- Nem alkalmas a katalógus még relatív értékelésre sem, hiszen a kiadások példányszámairól nem tud információt adni.

Szerkesztési és karbantartási irányelvek.
Már eddig is több mint kétezer bélyegképet küldtek be gyűjtőtársaink – és vélhetően még nagyon sok személyes bélyeg készült és készül – ezért gondolkodhatunk e bélyegtípus rendszerezésének elveiről. Az eddig beérkezett bélyegek áttekintése alapján az alábbi rendezési elveket alakítottuk ki.
A katalógus természetesen soha nem lesz lezárt, de a rendszerezési elveket rögzíteni kell, hogy az újabb megjelenések besorolása ne borítsa fel a rendszert. Fontos, hogy a rendszerezés jól áttekinthető legyen, tehát a felhasználó könnyen meg tudja találni a nála megjelenő bélyeget, illetve megállapítani, hogy az már katalogizálva van e.
A katalógus számítógépes fájlokban és könyvtárakban jelenik meg, tehát terjedelmileg szinte korlátlanul bővíthető.
A katalogizálás tárgya a bélyeg „személyes” része. Az egy alapbélyeg ívből készült személyes bélyegeknél csak egy változatot szerepeltetünk a katalógusban. A gyűjtő számára természetesen minden változat egy-egy önálló bélyeg, de ezzel felesleges lenne bővíteni a katalógust. Az alapíveknél megjegyzésben feltüntettük, hogy hány különböző bélyeget tartalmaznak, tehát könnyen megállapítható, hogy egy személyes bélyeg hányféle változatban fordulhat elő.

A katalógus fejezetei (kategóriái):
01. Alapbélyeg ívek.
Azon postai bélyegíveket mutatja, amelyekből személyes bélyeg készíthető, vagy készíthető volt.
02. Városok. „Városok”-hoz köthető bélyegek. Ide soroljuk a települések valamilyen nevezetes eseményéhez, évfordulójához, rendezvényéhez kapcsolt kiadásokat., valamint a helyi bélyeggyűjtéssel, kiállításokkal kapcsolatos bélyegeket. Azonosító: városnév_kiadás éve_ (sorszám, ha adott évben több kiadás történt) Városoknál ha nem ismert a kiadás éve, nem tüntetünk fel évszámot.
3. Cégek. Cégek személyes (reklám) bélyegei. Azonosító: a bélyegen látható cégnév (esetleg rövidítve). A cégnevek szerinti abc sorrendben. A megjegyzésben feltüntetjük, hogy a cég mely településen működik.
4. Személyek. A bélyeget saját magáról, családtagjairól készíttette valaki. Ezeknél személyiségi, adatvédelmi okokból semmi azonosítót (név, megjelenés helye, időpontja) nem rögzítünk. Neveket a fájl névben akkor sem tüntetünk fel, ha azt a bélyegre maga a készíttettő feltette,vagy számunkra levélben megadta. Fájlnév: személy_sorszám. E csoportnál a „megjegyzés” mezőben az alábbi megkülönböztető szavakat írtuk be: baba, gyermek, fiatal, felnőtt. Ezekre a szavakra lehet keresni, ami megkönnyíti saját bélyegünk esetleges összehasonlítását a már katalogizált bélyegekkel.
5. Közismert. Közismertnek tekintett történelmi személyek. Azonosító: az ismert személy neve. Ha közismert személyiség arcképe valamilyen városhoz köthető esemény kapcsán került a bélyegre, és ez a bélyegről leolvasható, akkor a „városok” csoportba soroljuk. a megjegyzésben feltüntetjük a város nevét.
6. Színészek. Hivatásukból, foglalkozásukból eredően ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
7. Sportolók. Sporteredményeik alapján ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
8. Művészek. Zenei előadók, vagy más művészeti ágakban kiemelkedő teljesítményük alapján ismert személyek. Név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
9. FILATÉLIA. A MABÉOSZ által kiadott személyes bélyegek. Ide soroljuk a fővárosi, vidéki, vagy országos bélyeggyűjtő körök (pl. IBK) kiadványait is. Azonosító: mabéosz (vagy a kör neve)_kiadás éve.
10. Magyar Posta. A Posta saját személyes bélyegei, amelyek valamilyen évfordulóra, eseményre utalnak a személyes szelvénnyel. Nem szerepeltetjük a katalógusban az un. promóciós bélyegeket, amelyek a szelvényeken a személyes bélyeg készíttetést propagálják. Az alapívek között azonban az ilyen kiadások is szerepelnek. Tehát aki ezeket is gyűjti, be tudja azonosítani a lehetséges változatokat. Azonosító: magyar_posta a bélyeg neve_kiadás éve.
11. Állat_növény. Számos ilyen témájú bélyeggel találkoztunk a katalógus eddigi szerkesztése során, ezért soroltuk külön csoportba ezeket. Azonosító: faj(állat vagy növény)_sorszám.
12. Egyéb. A fenti csoportokba nem sorolható, de a kép alapján egyértelmű tárgyat (pl. autó, mozdony, figura, rajz) ábrázoló bélyegek, amelyek kis számú előfordulásuk miatt külön csoportot nem indokolnak. Azonosító: a tárgyra utaló megnevezés.
13. Kisívek. Kisívekben (jelenleg 6-os kisívek ismertek, de a meghatározó az, hogy a bélyegeken kívül a kisív kerete egyéb érdemi ábrát, információt is hordoz. Az ilyen formában, vagy ilyen formában is megjelent bélyeg természetesen mint egyedi bélyeg a katalógus más fejezeteiben is megjelenik, hiszen az egyes példányról nem derülhet ki, hogy az kisívben, vagy 20-as, 35-ös ívben lett-e nyomtatva. Azonosító: az egyedi bélyeg neve_kiadás éve-kisív.
14. Nem azonosított. Ha a kép alapján valószínűsíthető, hogy a bélyeg valamilyen városhoz vagy céghez köthető, de a rendelkezésre álló információ nem elegendő a pontos besoroláshoz. Különösen az itt található bélyegeknél várjuk a katalógus használóinak információit a pontos besoroláshoz (település neve, ábrázolt épület, tárgy, esetleg a kiadás éve). A „színeszek” és a „művészek” csoportokban is van 2-2 személy, akiknek az azonosításában kérjük a gyűjtőtársak segítségét.

A kapott teljes íveket és borítékokat nem építjük be a katalógusba, csak a kivágott egyes bélyegeket. Ha a bélyegképen, azzal összefüggő alakalmi bélyegzés van, akkor a képet bélyegzéssel együtt szerepeltetjük. Ha a borítékon olyan információ szerepel, amely a bélyeg keletkezésére utal, vagy segít értelmezni (pl. a rövid cégnevet), akkor ezt az információt a megjegyzés mezőben tüntetjük fel.
A katalógus öntevékeny alapon, a gyűjtők által átadott képek, információk alapján épül fel. Ezért kérjük a katalógus használóit, hogy ha olyan bélyegük van, amelyik még nem szerepel a katalógusban, juttassák el a szerkesztőkhöz a bélyeg képét, és a készítés információit (hely, alkalom, dátum, stb.). A képeket szkennelve vagy fotózva, lehetőleg 600 vagy 300 dpi minőségben kérnénk. Aki nem tud szkennelt képet, vagy digitális fotó küldeni, de kölcsönadja a bélyeget, azt szkennelés után természetesen visszajuttatjuk.
Köszönettel veszünk minden észrevételt (megvalósítható javaslatot), adatjavítást a felhasználók részéről.
Köszönetet mondunk Bánás Artúr, Benczefiné Vaszkó Éva, Botos Lajos, Csatlós Mariann, Czirók Dénes, Folk Attila, Gáll Richárd, Goretich Antal, Haskó József, Horváth Imre, Jakab Géza, Juhász László, Katona Erik, Kunsági Antal dr., Markovics Roland, Móré Tamás, Nagy Mihály, Nemes György, Steindl Rezső, Szénási Jonathán Sándor, Vanyó József és Vigyikán Demeterné Éva gyűjtőtársaknak, akik anyagaik rendelkezésre bocsátásával lehetővé tették az induló katalógus összeállítását.
Előre is köszönjük azoknak, akik hozzájárulnak bélyegképekkel és információkkal a katalógus bővítéséhez, pontosításához. A képek alatti 6 jegyű szám egyedi azonosító. Tehát, ha egy bélyeggel kapcsolatos kérdés, kiegészítés, javítás merül fel, elegendő erre a 6 jegyű számra hivatkozni.
A katalógus frissítését legalább negyedévente egyszer tervezzük, de ha jelentős számú (40-50) új bélyegképet kapunk, akkor ezeket rövid időn belül igyekszünk feldolgozni és beépíteni.

További képeket, információkat, észrevételeket, javaslatokat az alábbi címekre várjuk:
hermann@compunet.hu
jfehervari@hotmail.com

A szerkesztők
Dr Hermann István
Fehérvári József

Keresett szöveg: Találatok száma:

(A találatok a mezőbe írt kifejezéssel, majd a [Szűrés] gombbal szűkíthetők, egymás után többször is.
Pl: Buda -> [Szűrés] -> 2007 -> [Szűrés]. Kis-nagy betűre nem érzékeny a szűrő.
Az összes bélyeg listázása az [Összes] gombbal állítható vissza.)


Az oldalon megjelenő miniatűrökre kattintva, a bélyeg képe nagyobb méretben megjelenik.

Katalógus - (3144 db)
01 Alapívek - (65 db) -
02 Városok - (629 db) -
03 Cégek - (863 db) -
04 Személyek - (481 db) -
05 Közismert - (94 db) -
06 Színészek - (139 db) -
07 Sportolók - (115 db) -
08 Művészek - (22 db) -
09 Filatélia - (142 db) -
10 Magyar Posta - (39 db) -
11 Állat és növény - (111 db) -
12 Egyéb - (231 db) -
13 Kisívek - (193 db) -
14 Nem azonosított - (20 db) -01 Alapívek

000001
2004 Folkloriada
10 szbg változat létezik
000002
2004 Karácsonyi1
20 szbg változat létezik
002364
2004 Karácsonyi1 prom
20 szbg változat létezik
000003
2004 Karácsonyi2
11 szbg változat létezik
002417
2004 Karácsonyi2 prom
002365
2004 Karácsonyi3 prom
12 szbg változat létezik
002366
2005 Bak
1 szbg változat létezik
002367
2005 Bika
1 szbg változat létezik
002368
2005 Halak
1 szbg változat létezik
000005
2005 Hungaroring
1 szbg változat létezik
002418
2005 Hungaroring prom
002369
2005 Ikrek
1 szbg változat létezik
002370
2005 Kos
1 szbg változat létezik
002371
2005 Mérleg
1 szbg változat létezik
002372
2005 Nyilas
1 szbg változat létezik
002373
2005 Ororszlán
1 szbg változat létezik
002374
2005 Rák
1 szbg változat létezik
002375
2005 Skorpió
1 szbg változat létezik
002388
2005 Színház
1 szbg változat létezik
002376
2005 Szűz
1 szbg változat létezik
000007
2005 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002377
2005 Vízöntő
1 szbg változat létezik
002378
2006 Első bélyegem
20 szbg változat létezik
000008
2006 Rózsák
3 szbg változat létezik
002419
2006 Rózsák prom
002389
2006 Szerelem
2 szbg változat létezik
000009
2006 Virágok
2 szbg változat létezik
002379
2006 Virágok 1
5 szbg változat létezik
002709
2006 virágok prom.
000010
2007 Ballagás I
2 szbg változat létezik
000011
2007 Ballagás II
2 szbg változat létezik
000012
2007 Ballagás III
8 szbg változat létezik
000013
2007 Ballagás IV
20 szbg változat létezik
000014
2007 Budapest
5 szbg változat létezik
002710
2007 Budapest prom.
000015
2007 Első bélyegem
20 szbg változat létezik
000016
2007 Karácsony
12 szbg változat létezik
000017
2007 Karácsony prom
12 szbg változat létezik
002711
2007 Karácsony prom.
000018
2007 Kopogtatók
10 szbg változat létezik
002712
2007 kopogtatók prom.
000019
2007 Tollak20
20 szbg változat létezik
002713
2007 tollak20 prom.
000020
2007 Tollak35
20 szbg változat létezik
000021
2008 Helló
5 szbg változat létezik
000022
2008 Helló prom
5 szbg változat létezik
000023
2008 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002714
2008 térkép-tájoló prom.
000024
2008 Virágok
5 szbg változat létezik
000025
2009 Pécs
20 szbg változat létezik
000026
2009 Pécs prom
20 szbg változat létezik
000027
2011 Karácsonyi2
2 szbg változat létezik
000028
2011 Szerelem
2 szbg változat létezik
000029
2011 Színház
1 szbg változat létezik
000030
2012 MagyarPosta
1 szbg változat létezik
000031
2012 MagyarPosta prom
1 szbg változat létezik
000032
2013 Rózsák
3 szbg változat létezik
002715
2013 rózsák prom.
003142
2017 150 éves a Magyar Posta
promóciós ív
000033
2017 MagyarPosta
1 szbg változat létezik
003141
2017 Saját bélyegem
promóciós ív
003139
2018 Ballagás I.
promóciós ív
003140
2018 Ballagás II.
promóciós ív
003138
2018 Kultúrális örökség
promóciós ív
003102
ITU 2019
Telecom World, Budapest


02 Városok

002723
?templom
templom
000034
Agyagosszergény 2006
címere
000035
Alsónémedi 2017
katolikus templom
000036
Alsónémedi 2017
református templom
002420
Andráshida
vizimalom, festmény
002105
Ásotthalom
gondozási központ
001973
Bábolna
címere
000040
Baja
Türr István Szakközépiskola
000826
Baja
Türr István Közgazdasági Technikum
000037
Baja 2007
címere
001662
Baja 2008
Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
000038
Baja 2008
Halászati skanzen
000041
Baja 2011
Halászati skanzen
000042
Baja 2012
Halászati skanzen
000043
Baja 2015
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
000044
Bakonycsernye
címere
001663
Bakonynána
címere
001974
Bakonynána
címere
001975
Bakonyoszlop
címere
001970
Bakonyszücs
címere
002934
Bakonytamási
címere
002757
Baks
címere
000045
Baks 2008
címere
000046
Balassagyarmat 2008
Civitas Fortissima szobor
000047
Balassagyarmat 2016
Városháza
002688
Balatonakarattya
katolikus templom
000048
Balatonföldvár
címere
000049
Balatonföldvár
címere
000050
Balatonföldvár
000051
Balatonföldvár
000052
Balatonföldvár
címere
000053
Balatonföldvár
címere
000054
Balatonföldvár
címere
000055
Balatonföldvár
Hotel Főnix
000056
Balatonföldvár
Kvassay-sétány a múlt század elején
000057
Balatonföldvár
mentőöv
001656
Balatonföldvár 11
móló
001657
Balatonföldvár 12
móló
002717
Balatonfüred
körtemplom
000058
Balatonfüred 2008
Anna Grand Hotel
002707
Balatonkenese
kőkereszt
002708
Balatonkenese
templom
002719
Balatonkenese
katolikus templom
002799
Balatonkenese
katolikus templom
000059
Balatonszőlős
címere
002522
Baracska 2018
börtön-kápolna
002523
Baracska 2018
börtön-kápolna
002106
Baranyahídvég
címere
000060
Barcs 2007
Krisztus Király templom
000061
Barcs 2010
Krisztus Király templom
000062
Barcs 2010
Barcs, a fürdő bejárata
000075
Bátonyterenye 2010
Kisterenye, Gyürky-Solymossy kastély
002380
Battonya
katolikus templom
000079
Békés 2011
Szegedi Kis István Református Gimnázium
000080
Békés megye 2008
címere
000081
Békés megye 2015
térkép részlet
000076
Békéscsaba 2007
Páduai Szent Antal Székesegyház
000077
Békéscsaba 2008
„Kamilla-Amanda” szobor
000078
Békéscsaba 2008
Páduai Szent Antal Székesegyház
002107
Békésszentandrás
000063
Belvárdgyula 1996
címere, község Baranya megyében
000064
Berettyóújfalu 2007
Bihari Múzeum
003109
Berzence
Szeretet Szociális Otthon
002023
Bodrogkisfalud
katolikus templom
000065
Boldva 2007
Református templom
002680
Bőcs
rózsakert, templom
002681
Bőcs
rózsakert, templom
000066
Bp Forma1
001837
Budafok 2005
Szent Lipót plébániatemplom
001838
Budafok 2010
Budafok város 1926. évi címere
001839
Budafok 2012
Promontor (Budafok) első német betelepítése
001840
Budafok 2013
Soisson-palota, Párizs 1660 körül, itt született Savoyai Jenő
002408
Budapest
Szabó Ervin Könyvtár
002469
Budapest
gimnázium
002683
Budapest
Városvédő Egyesület
002877
Budapest
Mátyás templom
003110
Budapest
Rákóczi F. Gimnázium, iskola
000067
Budapest 2007
Sziklakórház-Múzeum
000068
Budapest 2007
Mátyás templom
000069
Budapest 2007
Pestlőrinci Szakközépiskola
000070
Budapest 2008
Halászbástya
000071
Budapest 2012
Gresham Palace (Hotel)
000072
Budapest 2016
25 éves a Koronaőr Egyesület
002559
Budapest 2017
II.Rákóczi F. gimnázium, iskola
000074
Budapest 2018
Bp. Bélyegmúzeum
001808
Budapest, XIII.ker
000082
Bükfürdő 2005
002878
Cegléd
reformáció
000083
Celldömölk 2005
Szűz Mária Római katolikus templom
000084
Csabrendek
címere
000085
Csanádapáca
002025
Csanytelek
Polgármesteri hivatal
002758
Csanytelek
címere
002879
Csengele
címere
000086
Csepreg 2005
címere
002204
Cserkeszőlő
fürdő
000087
Cserkeszőlő
fürdő
002502
Cserszegtomaj
címere
000088
Csesznek 2012
vár
000089
Csókakő 2012
vár
002718
Csorna
premontrei apátság
002805
Csorna
Apátsági templom
001859
Dabas 2018
Sportcsarnok
001860
Dabas 2018
Sportcsarnok
001861
Dabas 2018
Városháza
001862
Dabas 2018
Városháza
001857
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
001858
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
000104
Dávod
000105
Dávod
000090
Debrecen 2007
Medgyesi Ferenc: Szoptató anya (másolat)
000091
Debrecen 2008
Déri Múzeum
000092
Debrecen 2014
villamos
000093
Debrecen 2014
Virágkarnevál
000094
Debrecen 2017
Virágkarnevál
002565
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
002566
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
000095
Demecser
Káposztás Napok
002108
Dévaványa
000106
Dévaványa 2005
000107
Dévaványa 2007
002586
Devecser 2016
Kastélykönyvtár, címer
002587
Devecser 2016
emlékmű, címer
002588
Devecser 2016
ökumenikus kápolna, címer
002590
Devecser 2016
katolikus templom, címer
002591
Devecser 2016
emlékmű, címer
002592
Devecser 2017
templom, gyermekrajz
000096
Diósgyőr 2014
vár, Nagy Lajos király címere
002276
Domaszék
címere
000097
Dombóvár 2004
címere
002962
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
000098
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
000100
Dunakeszi 2017
Főtér
000101
Dunakeszi 2017
Tanuszoda
000099
Dunakeszi 2017
Művelődési Központ
000102
Dunakeszi 2018
Általános Iskola
000103
Dunapataj
az 1919-es dunapataji ellenforradalom, vörösterror által kivégzett áldozatainak emlékműve
002281
Eger
Hotel Flóra
000108
Eger 2007
Dobó István szobor
002531
Eger 2018
karnevál
002532
Eger 2018
bor, Szent Donát, karnevál
001769
Elek
Sarlós Boldogasszony templom
001770
Elek
001771
Elek
a kitelepített németek emlékműve
002764
épület?
002765
épület?
002686
Erdély
címer, zászló
003076
Érsekvadkert 2018
katolikus templom
000109
Feked
címere
000113
Fényeslitke 2004
Szentháromság katolikus templom
002277
Fertőboz
Gloriett kilátó
002278
Fertőhomok
Községháza
000110
Fonyód
001664
Fonyód
002205
Fonyód
002963
Fonyód
díszkút
002964
Fonyód
Kiss István emberpár szobor
000111
Fonyód 2007
Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia
002279
Földeák
címere
000112
Fulókércs
címere (község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében)
002599
Fulókércs
címere
000114
Gara
címere (község a bajai járásban)
002475
Gencsapáti
Szentkút, katolikus templom
003089
Gencsapáti
Szt.Jakab templom
002847
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002848
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002844
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
002845
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
000115
Gogánfa 2005
címere
000116
Gyenesdiás
000117
Gyomaendrőd 2004
címere
003164
Gyömrő
meseposta
003111
Gyöngyös 2019
borfesztivál
002216
Gyöngyösfalu
katolikus templom
000121
Győr 2008
Városháza
000122
Győr 2008
Városháza
000123
Győr 2008
Városháza
000124
Győr 2009
Győri Nemzeti Színház
000125
Győr 2017
Olimpiai fesztivál
001978
Gyula
vár
002280
Gyula
vár
000119
Gyula 2004
vár
000120
Gyula 2008
vár
000118
Gyulafirátót
Rátóti Napok
000126
Hajduböszörmény
címere
000127
Hajduböszörmény 2005
Bocskai szobor
000128
Hajduböszörmény 2010
000129
Hajduböszörmény 2010
000130
Hajós
Érseki vadászkastély
000131
Hajós
Szent Orbán szobor
000132
Hajós
pincék
000133
Hajós
Városháza
002880
Hajós
takarékbank
003063
Hatvani csata
1849
002206
Hegyhátszentmárton
katolikus templom
002303
Hegykő
a település logója
002881
Heiligenkreuz
templom
002600
Heves
címere
000134
Heves 2004
címere
000136
Hódmezővásárhely
címere
000137
Hódmezővásárhely 2008
000135
Hollókő 2012
utcarészlet a Szent Márton templommal
001665
Jánoshalma
műmalom
002109
Jánoshalma
katolikus templom
003112
Jánoshalma
katolikus templom
000138
Jánoshalma 2002
Szent Anna templom
002207
Jánoshalma 2002
katolikus templom
000139
Jánoshalma 2007
Szent Anna templom
000140
Jánoshaza 2005
Szent Anna templombelső
002832
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002833
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002835
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002836
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002838
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002839
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002841
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002842
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
000141
Jászkisér 2016
Gépész találkozó
002095
Jászkisér 2016
gépész találkozó
000142
Jászkisér 2017
Gépész találkozó
000144
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
000149
Jászkisér 2017
Géptörténeti gyűjtemény
000156
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vízöntő jellel létezik
001925
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
002097
Jászkisér 2017
gépész találkozó
002099
Jászkisér 2017
géptörténeti gyűjtemény
002533
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vizöntő jelü létezik
000159
Jászkisér 2018
Géptörténeti gyűjtemény
000160
Jászkisér 2018
Gépész találkozó
000161
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000162
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000163
Jászkisér 2018
001893
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001894
Jászkisér 2018
Jászbál
001895
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001896
Jászkisér 2018
Jászbál
002101
Jászkisér 2018
gépész találkozó
003113
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
003114
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
000164
Kalocsa 2007
Paprika Napok
000188
Káloz 2005
címere
000189
Káloz 2007
címere
002882
Kaposvár
karácsonyfa
000165
Kaposvár 2007
Városháza
000166
Kaposvár 2008
Városháza
000167
Kaposvár 2008
Evangélikus templom
000168
Kaposvár 2012
Szivárvány Kulturális Központ
000169
Kapuvár 2005
Szent Anna templom
002415
Karcag
000170
Karcag 2006
Fazekas triennálé
002687
Kárpátalja
térkép
002743
Kárpátalja
térkép
000171
Kazincbarcika
Jókai Mór szobor
000172
Kazincbarcika
Önkormányzati Portál
000173
Kecskemét 2004
Ciróka Bábszínház
000174
Kecskemét 2005
Nagytemplom
000176
Kecskemét 2005
Református templom
000177
Kecskemét 2006
Ifjúsági találkozó
000178
Kecskemét 2006
Úttörő Szövetség
002381
Kemenesszentmárton
katolikus templom
000190
Kétbodony 2008
Erdei iskola
000191
Kétbodony 2009
Erdei iskola
000192
Kétbodony 2010
Rákóczi csata
000193
Kétegyháza
címere
000179
Kincsesbánya 2016
címere
000180
Kincsesbánya 2016
egy kincsesbányai gyűjtő által készített bélyeg
000181
Kincsesbánya 2016
a Kincsesbányai Önkormányzat által készített bélyeg
000182
Kisbucsa
címere
001960
Kisbucsa
címere
003065
Kisecset, Nógrád megye
katolikus templom
002282
Kiszombor
Körtemplom
002601
Kiszombor
templom
000183
Kisszállás 2005
000184
Kisszállás 2007
000185
Koroncó 2007
címere
000186
Kozármisleny 2008
címere
001666
Körmend
címere
000200
Körmend
címere
000194
Körmend 2007
Batthyány kastély, Batthyány_Strattmann herceg szobor
000195
Körmend 2009
000196
Körmend 2009
címere
000197
Körmend 2009
Batthyány kastély
000198
Körmend 2012
a Főposta épülete
000199
Körmend 2012
a Bíróság épülete
002208
Körmend 2013
Vietnam
002209
Körmend 2013
Vietnam
000201
Kőszeg 1532
Ostromnapok
000202
Kőszeg 2004
Városi Múzeum
000203
Kőszeg 2007
Ostromnapok
000204
Kőszeg 2012
000205
Kőszeg 2012
Jézus Szíve Plébániatemplom (balra)
000187
Kunágota
címere
002064
Kup
katolikus templom
000206
Ladánybene
címere
001667
Lakitelek
iskola
000207
Lakitelek 2006
címere
002809
Leányfalu
könyvtár
002810
Leányfalu
hajó
002811
Leányfalu
termálfürdő
002812
Leányfalu
katolikus templom
001753
Legyesbénye
Millenniumi emlékmű
002440
Lenti
fürdő
002720
Litér
református templom kapuja
002883
Maglód
mesefalu
002110
Magyarnándor
Reviczky-kastély
001754
Mány
címere
000225
Mátraderecske 2007
Mofetta Szén-dioxid Gyógygázfürdő
000226
Mátraverebély 2015
Mátraverebély Szentkút
002033
Medgyesegyháza
címere
000208
Medgyesegyháza 2008
címer, Dinnyefesztivál
000209
Medgyesegyháza 2011
címer, Dinnyefesztivál
002111
Megyaszó
000227
Mélykút 2004
Szent Joachim templom
000228
Mélykút 2004
000229
Mélykút 2007
Szent Joachim templom
000210
Mesztegnyő
körjegyzőség
002034
Mezőberény
Városháza
000211
Mezőberény
Népek Barátsága szobor
002035
Mezőkovácsháza
Csanád Vezér szobor
002036
Mezőkovácsháza
címere
002037
Mezőkovácsháza
címere
002112
Mezőkovácsháza
címere
000213
Mezőkovácsháza 2005
címere
000214
Mezőszilas 2009
címere
002038
Mindszent
Általános iskola
000215
Miskolc 2012
000216
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000217
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000218
Miskolc 2015
Görögkatolikus Székesegyház, templom
000219
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
000220
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
003078
Miskolc 2017
kocsonya farsang
003079
Miskolc 2019
ruszin ünnep, címer
003082
Miskolc 2019
Dőry-, Rákóczi-ház
003081
Miskolc 2020
Rákóczi-év
000221
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
000222
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
002855
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
003115
Mogyoród
hegybíró
001897
Mór 2012
Bornapok
000230
Mór 2013
Wekerle Sándor szobra
000231
Mór 2013
Bornapok
001755
Mór 2014
Bornapok
000233
Mór 2014
Bornapok, Szent Orbán kápolna
000234
Mór 2015
Tudományos Konferencia
000235
Mór 2015
Bornapok, Régi Községháza, I. Világháborús emlékmű
002103
Mór 2016
bornapok
000236
Mór 2017
Bornapok, Lamberg kastély, múzeum
003153
Mór 2018
Bornapok
001877
Mór 2018
Móri Borvidék
002562
Mór 2019
fesztivál
003116
Mór 2019
Bornapok
003154
Mór 2019
Bornapok
003155
Mór 2019
Bornapok
001789
Mosonmagyaróvár
Városháza
000223
Mosonmagyaróvár
002540
Mosonmagyaróvár 2014
Városháza
000224
Mosonszentmiklós
címere
002818
Nagyatád
Tűzoltóság
000237
Nagyatád 2010
Általános Iskola, Kossuth szobor
001668
Nagykáta
református templom
000239
Nagykeresztúr 2012
Gyümölcsház
000240
Nagyszentjános
Vasútállomás
002113
Nagyvázsony
Kinizsi vár
001986
Nak
katolikus templom
001958
Nemesdéd
címere
002210
Nemeskolta
katolikus templom
000244
Németkér
címere (tolna megyei település)
002421
Németlövő
Ausztria, vizimalom, festmény
002422
Németlövő
Deutsch Schützen, vizimalom, festmény
000241
Nyáregyháza
címere
002114
Nyíregyháza
000243
Nyíregyháza 2005
002604
Olaszliszka
templom, Szt.Erzsébet szobor
002211
Ólmod
katolikus templom
002042
Ópusztaszer
emlékpark
002383
Ópusztaszer
címere
002043
Országház 2017
Budapest, 57-es Postahivatal
000245
Oszkó 2007
Hegypásztor Kör, Oszkó, civil szervezet
001647
Ózd
1.sz. Posta, Postamúzeum
002115
Örkény
címere
000401
Örkény
címere
001669
Öskü
Kerektemplom
001670
Öskü
Kerektemplom
001671
Öskü
Kerektemplom
001672
Öskü
alapítvány
001673
Öskü
alapítvány
001674
Öskü
alapítvány
002731
öskü
003092
Öskü
003093
Öskü
003094
Öskü
003095
Öskü
000402
Öskü
Kerektemplom
000250
Pálháza 2011
Szarvaskút
002744
Pápa
templom, kastély
000251
Pápa 2007
Ókollégium
000252
Pápa 2007
Ókollégium
000253
Pápa 2007
Posta palota
000254
Pápa 2007
nyomdagép
000255
Pápa 2008
Eszterházy kastély
000256
Pápa 2008
Nagytemplom
000257
Pápa 2008
címere
000258
Pápa 2008
Posta palota
000259
Pápa 2009
Játékfesztivál
000260
Pápa 2012
Főtér 1910
000261
Pápa 2014
000262
Pápa 2016
Játékfesztivál
000263
Pápa 2017
nyomdagép
000264
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000265
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000266
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
002973
Pápa 2019
játékfesztivál, autómodel
003156
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
003157
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003158
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003159
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
000267
Pápa Sárvár 2010
000268
Pápa Sárvár 2010
000269
Pápa Sárvár 2010
003070
Pásztó
Margit Kórház
003071
Pásztó
Margit Kórház
000270
Pásztó 2007
régi Városháza, banképület, ma zeneiskola, posta
000272
Pásztó 2007
Romkert, Szent Lőrinc templom
000273
Pásztó 2007
Múzeum
003068
Pásztó 2007
Szűz Mária,Szt.István, szobor
000275
Pásztó 2009
Margit kórház
003072
Pásztó 2009
Margit Kórház
000274
Pásztó 2017
Körtánc szobor, zeneiskola
003069
Pásztó-Hasznos 2013
Kanyó Nemzettség címere
000276
Pátka 2012
címere
001675
Pécs 1a
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001676
Pécs 1b
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001677
Pécs 1c
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
000278
Pécs 2007
Hotel Millennium
000277
Pécsely 2008
címere
001678
Pesterzsébet
Lázár Vilmos általános iskola
002441
Pesterzsébet
Városháza
000246
Pesterzsébet 2014
Városháza
001878
Pestszentlőrinc
Közg.Inf.Szakközépiskola
000279
Pétfürdő
Művelődési Ház
002212
Piliscsaba
katolikus egyetem
002046
Pitvaros
címere
002116
Polgár
református templom
001956
Porva
címere
000247
Pusztaföldvár 2008
címere
000248
Pusztavacs 2007
Általános Iskola
000249
Pusztavám
címere
000280
Püspökladány 2007
Karacs Ferenc Múzeum
000281
Rákóczifalva
címere
002759
Rákospalota
címere, Szent István bgkör
002423
Rechnitz
Rohonc, Ausztria, várkastély, festmény
000282
Rém
címere
000283
Rétság 2011
Városi Műv. Központ, Álarcot tartó nő szobor
001791
Rezi
vár
002860
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
002861
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
003083
Sajósenye 2018
Rákóczi-emlékfa, címer
000284
Sajószentpéter
címere
000286
Salgótarján 2012
000285
Salgótarján 2013
Megyeháza
002283
Sándorfalva
címere
002760
Sándorfalva
címere
002884
Sándorfalva
címere
002117
Sárospatak
002213
Sárospatak
000349
Sárospatak 2004
000350
Sárospatak 2004
Lorántffy-szárny a sárospataki várban
000351
Sárospatak 2006
000352
Sárospatak 2014
Gazdasági Vasút
000353
Sárvár 1532
Sárvári vár 1532
000354
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000355
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000356
Sárvár 2007
Nádasdy-vár
000357
Sárvár 2007
fürdő
000358
Sárvár 2008
Nádasdy-vár
000359
Sárvár 2009
000360
Sárvár 2012
000361
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000362
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000364
Sátoraljaújhely 2004
Kossuth szobor, Nagytemplom
000287
Siklós
Központi Szálloda
000288
Siklós
vár
000289
Sirok 2008
vár
000290
Sirok 2008
vár
002047
Soltvadkert
Millenniumi emlékmű
000292
Soltvadkert 2007
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
000293
Soltvadkert 2007
a II. világháború áldozatainak emlékére
000294
Soltvadkert 2008
I. Világháborús emlékmű, Soltvadkert
000295
Soltvadkert 2008
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
001947
Somberek
címere
002761
Somberek
Szociális Otthon
001794
Somló
vár, Doba (Veszprém megye) mellett
000296
Somoskői vár 2008
vár
000297
Sopron
soproni tűzoltósági laktanya
001880
Sopron
Fáy András Szakközépiskola
002284
Sopronkövesd
címere
002118
Sümeg
címere
002745
Sydney
operaház, építés
002746
Sydney
operaház, építés
002747
Sydney
operaház
002154
Szajk
katolikus templom
000298
Szakmár
címere
000299
Szarvas 2008
címere
001796
Szarvaskő
vár, Döbrönte mellett
000340
Szécsény 2009
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000342
Szécsény 2009
000341
Szécsény 2014
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000300
Szederkény
címere
000301
Szedres
címere
001679
Szeged
Hansági Ferenc Középiskola
001680
Szeged
Weöres Sándor iskola
002999
Szeged
vasútállomás
000302
Szeged
Weöres Sándor iskola
001989
Szeghalom
címere
002593
Szeghalom 2016
vasút
000303
Szegi
Szegi község B-A-Z megyében, a tokaji járásban
000343
Székesfehérvár 2012
Bory vár
002385
Székesfehérvár 2013
emlékév
000344
Székesfehérvár 2013
Városháza
000345
Székesfehérvár 2013
Aba-Novák secco
000346
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000347
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000348
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó, Kaszap István
000304
Szendrő 2005
002762
Szentes
Józsa Lajos: Olvasó nő, szobor
000305
Szentes 2005
I. világháborús emlékmű, Városháza
000306
Szentes 2005
Kossuth Lajos szobor, Református nagytemplom
000307
Szentgotthárd 2012
Pszichiátriai Betegek Otthona
000308
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000309
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000310
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000311
Szentkirály 1354
címere
000312
Szerencs 2015
Csokoládé Fesztivál
002285
Szigetvár
Városháza
000313
Szigetvár 2004
000314
Szigetvár 2007
karácsonyfa a Zrínyi téren
000315
Szigetvár 2007
Magyar-Török Barátság Park
001833
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
000316
Szigetvár 2008
Oroszlán-szobor a Zrínyi téren
000317
Szigetvár 2008
Városháza
000318
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
002689
Szigliget
Esterházy-kastély, alkotóház
000319
Szolnok 2007
A Szent László Hadosztály jelvénye, Hagyományőrző Egyesület
002386
Szombathely
katolikus templom
002804
Szombathely
Brenner-villa
000320
Szombathely 2004
Savaria karnevál
000321
Szombathely 2005
címere
000322
Szombathely 2007
Fő-tér
000323
Szombathely 2007
Savaria karnevál
000324
Szombathely 2007
Szombathely, régen a Takarékpénztár épülete, ma lakóépület
000325
Szombathely 2007
Nagy Lajos Gimnázium
000326
Szombathely 2008
Szent Márton szobor
000327
Szombathely 2008
Szent Flórián, tűzoltók védőszentje
000328
Szombathely 2008
Szent Márton
000329
Szombathely 2008
Szent Márton
002517
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000331
Szombathely 2012
Szent Márton
000332
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000333
Szombathely 2012
tűzoltó autó
000334
Szombathely 2012
tűzoltó sisak
000335
Szombathely 2012
Weöres Sándor szobor
000336
Szombathely 2016
Szent II. János Pál pápa, szobor
000337
Szombathely 2016
Marosfalvi Antal festménye: Szent Márton és a nyúl
000339
Szombathely 2017
Brenner János szobor
000365
Tamási 2006
Lajtha László Zeneiskola
000366
Tapolcafő 2008
Református templom
000367
Tapolcafő 2014
Forrás Napja, malomkerék
002119
Tarcal
katolikus templom
000368
Tarcal 2005
Református templom, mögötte Urunk Mennybemenetele katolikus templom
002602
Tata
vár
000369
Tata 2012
vár
001807
Tátika
vár, Zalaszántó mellett
000375
Tés
címere
002214
Tihany
apátsági templom
000370
Tihany 2005
Apátság
000371
Tiszaújváros
000372
Tokodaltáró 2004
címere
000373
Tolna 2010
bárka
000374
Tordas
címere
002286
Tömörkény
címere
001849
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
001850
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
002603
Újkígyós
templom
000403
Újlengyel
címere
002944
Úrkút
címere
002716
Üdvözlet
Budapest XV.ker
000382
Vác 2006
Katona Lajos Városi könyvtár
000383
Vác 2017
Luther Márton, reformáció, Evangélikus templom
000384
Vállaj 2005
Római katolikus templom, címer
002215
Vámoscsalád
katolikus templom
000385
Vámosgyörk
Vámosgyörk címere
003017
Vámosgyörk-Jászapáti
jászsági vasút
001809
Várgesztes
várgesztesi vár
000387
Várpalota 2008
Katolikus templom
001681
Vas megye
címere
001682
Vas megye
címere
002820
Vasszilvágy
katolikus templom
002821
Vat
katolikus templom
002822
Vat-Szentkút
katolikus templom
000377
Velence
Olaszország
002684
Vése 2005
Kovácstalálkozó
001683
Veszprém
Báthory István általános iskola
000378
Veszprém megye
címere
001988
Veszprém suzuki
Suzuki buli
001684
Vésztő
címere
001758
Vésztő
címere
001810
Vésztő
000390
Vésztő
címere
000391
Vésztő
címere
000392
Vésztő
címere
000393
Vésztő
címere
001883
Vésztő
000394
Vésztő Mágor
001884
Vésztő Mágor
000379
Visegrád 2005
A visegrádi királyi palota Herkules kútja.
000380
Visegrád 2007
címere
000381
Vitnyéd 2006
címere
001945
Zákány
címere
000396
Zalaegerszeg 2007
Városi Kiállító és Hangversenyterem
002945
Zalaerdőd
címere
000397
Zalaszentgrót
Romtemplom
000398
Zamárdi
Kőhegy kilátó
002122
Zemplén
címere
000399
Zemplén
címere
002721
Zirc
templom, diáktalálkozó
002722
Zirc
Bagolyvár panzió, diáktalálkozó
001944
Zomba
címere
002763
Zsombó
címere


03 Cégek

002614
100 íz Center
002766
3D szemüveg
000404
5Profi
Pécs
000405
5Profi
Pécs
000456
a 10
A-10 Műszaki Tervező, Kivitelező és Környezetvédelmi kft, Szeged, fémtartály gyártás
000457
a kft
Annamajori Kft
002524
A10
Szeged
002615
A10
Szeged
000406
abigail
Budapest
000407
ACEX
Acéltermékgyártó Kft, Balmazújváros
000408
achat
Achat Prémium Hotel, Budapest
000409
activcom
000410
activcom
000411
activcom
000412
adaptive
002499
addinol
Nagykanizsa
000413
afrikáért
Alapítvány, Budapest
001972
agape
AGAPE-2000 Kft. Veszprém
002490
agrár zrt
Nagykanizsa
002500
agrár zrt
Nagykanizsa
000422
agrárkamara
Fejér megyei
000423
agrárkereskedő
000417
Agro contakt
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Törökszentmiklós
002826
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000418
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000419
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000420
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000421
Agroázis
mezőgazdasághoz kapcsolódó gépek és berendezések, Mórahalom
002501
agrocentrum
Bak
000414
agrocow
AGRO-COW Kft. Berettyóújfalu
000415
Agrokemia
Aba
000416
agroszász
AGROSZÁSZ KFT., Szászvár
002616
Agroszolg
Hajdúböszörmény
002724
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
002827
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
002249
agv
000898
áipli busz
személyszállítási vállalkozás, Szabadszállás
002541
Akadémia
Mosonmagyaróvár
002542
Akadémia
Mosonmagyaróvár
000424
aktiv
Aktív Ipari, Építőipari És Kereskedelmi Kft, Hajós
001685
alarm
Szeged
000425
Albatech
Székesfehérvár
001686
Alfa
Szarvas
000426
Alfa
Szarvas
002767
alfa bt
Szarvas
000427
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000428
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000429
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000430
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000431
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000432
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000433
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
002617
Alföld Pack
Szeged
002400
alisca
Szekszárd
000434
alisca
Alisca Bau Építőipari Zrt., Szekszárd
000435
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000436
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000437
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000438
alkimia
ALKIMIA Vegyipari Szolgáltató Kft., Peremarton-gyártelep
001687
állatkórház
Veszprém
001688
állatkórház
Veszprém
001689
állatkórház
Veszprém
000899
állatkórház
Veszprém
000439
am
AGROMARKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kisvárda
002250
anorex
Bio Planet Kft Szeged
002885
anró
Szeged
002297
antikvárium
Budapest
003077
antikvárium
Budapest
000440
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000441
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000442
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000443
aqua
AQUA LINE TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Berettyóújfalu
000444
aqualift
Aqualift Kft. Mórahalom, szivattyú szerelvények
002424
aquazala
Kft., Zalaszentgrót
000445
aquazala
Zalaszentgrót
001690
aranyhíd
Veszprém
002936
Aranyhíd
Veszprém
000446
ardo
Ardo Hungary LTD, Balatonfüred
000447
arko
Paks
000448
arko
Paks
000449
assur
Assur Kft., Budapest, Konyhatechnológia
000450
astrid
000451
aszfalt
Szolnok
000452
asztalos
Kelebia
001820
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000453
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000454
autó escort
Debrecen
002886
autó-eskort
Debrecen
002298
autószervíz
Ózd
000455
avon
webáruház
002251
bács hosz
horgászszövetség, Kecskemét
001971
bajai
Tolna
002252
bajai
Tolna
002442
bajai
Tolna
000458
bajai
Tolna
000459
Bakelit
Multi Art Center, Budapest, művészeti központ
000460
bakonygaszt
Vendéglátó és Szolgáltató Zrt, Veszprém
002299
balaton tourist
002690
balend
Veszprém
000465
be pump
Kaposvár
000461
beflex
BÉFLEX Zrt. Budapest
002401
bélyeg shop
Budapest
001822
bélyeg shop
Budapest
001823
bélyeg shop 2
Budapest
000488
bélyegszaküzlet
Veszprém
000489
béres gumi
Kecskemét
001969
beszt
Veszprém, építőipar
002497
beszt
Veszprém
000462
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000463
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000464
betta
Betta Kereskedelmi Kft, Szekszárd
000466
bhg
BHG-Karcag Alkatrészgyártó
000467
bihar
Bihar-Express Kft., Berettyóújfalu, mezőgazdasági gépek kereskedelme
000468
bindair
UNITED 4 BONAFINI BINDAIR Idegenforgalmi és Kereskedelmi, Budapest
000469
biomark
BIOMARK Kft. Budapest, nagykereskedelem
002253
biomarker
Gödöllő
002958
biomarker
Gödöllő
000470
biomarker
Gödöllő
002618
Bio-Pannónia
Hatvan
002768
Bio-Pannónia
Hatvan
000472
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000473
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000471
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
001691
bizmut
tűz-, munkavédelmi előírások, Budapest
002467
BKV
Budapesti Közlekedési Vállalat
000474
bocskai zrt
sertéstenyésztés, Hajdúdorog
000475
bolyhos
Bolyhos és Fia Bt. Újszilvás
001692
Bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000476
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000477
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
002887
borfesztivál
Budai vár
001891
borház
Vivamus Borház, Dörgicse
002659
borítékonline
Budapest
000479
borítékonline
Budapest
000478
Borongics
autókereskedés, Balatonboglár
002498
boros
Celldömölk
000480
borút
Somló
000481
bosch car
Szatymaz
000482
brav
Hódmezővásárhely
000483
brill
Kecskemét
000484
Build
építőipari marketing, Budaörs
002131
burkolólap
Szeged
000485
burkolólap
Burkolólap 2000 Kft. Szeged
002300
business
000486
business
000487
butzbach
Butzbach Hungária Kft. Budapest
000491
cad inform
CAD+INFORM Kft. Debrecen
000490
cadmas
CADMAS Kft Debrecen, csomagolás
002443
CandR
Székesfehérvár
000493
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
000492
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
000494
ceg ZacsiPack
vegyes termékkörű nagykereskedelem, Szabadbattyán
000495
centrál
Central Geo Kft. Szolnok (Szeghalmon is van irodája)
002521
cereália
Zalaszentgrót
002725
chevrolet
002254
chili
Bátya
002888
chrome ball
Győr
000496
cikkhalas
Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád
000497
ciklon
festékbolt, Kecskemét, Szeged
002255
cin
Fülöpszállás
000498
cin
számítástechnikai cég, Fülöpszállás
002889
citroän
002890
citroän
Sajti, Hódmezővásárhely
000499
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000500
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000501
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
001693
civil
Civil kerekasztal, Szombathely
000502
civil
Civil Kerekasztal, Szombathely
001976
clampton
Keszthely
000503
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
000504
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
001694
co gyürük
Mórahalmon feladott levélről
002024
Comenius
Comenius-Karád kft
000505
company
Veszprém
002769
CompArgo
Budapest
000506
control
Dunaharaszti
000507
contus
CONTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc
002770
corso
Pannon Kávé Kft
000508
corso
Pannon Kávé Kft.
002256
cpp
Budapest
000509
cpp
gyógyászati anyagok, Budapest
000510
crawford
Crawford-Hafa Kereskedelmi Kft., Budapest
000511
cryo
Cryo-Save Hungary Kft. Budapest
000512
Csabai
kolbászfesztivál
000514
csányi társa
biztosító társaság, Kiskúnhalas
002547
csavarker
Szeged
000513
csirke
Her-Csi-Hús Kft., Hernád
002771
csomifüst
kéményseprő
001968
cső profil
Dunaújváros
000515
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
000516
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
001695
Darabanth
Budapest
002988
Darabanth
Budapest
002891
dél-copy
Szeged
002026
Déli farm
Szeged-Kiskundorozsma
000526
déllift
liftszerelés, Szeged
002257
delta
Szekszárd
000517
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
000518
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
002829
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
000519
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
002691
det-őr
Veszprém
000520
diana
Diana Vadász-felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola, Csongrád
000521
dichtomatik
tömítő anyagok, alkatrészek, Budapest
001967
doanimal
Veszprém
002548
dobber
Békés
002629
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet
Szeged
000522
dorker
mezőgazdasági gépek, Baja
000523
DrSchenk
002772
dual bt
Hajdudorog
001696
dunavíz
Dunaföldvár
000524
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
000525
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
001824
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
002773
echo
utazási iroda
000900
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
001865
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
000527
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000528
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000529
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000530
egyetértés
Hajdúdorog
001760
eiger
Homlokzatfelújítás, Dunakeszi
002301
eiger
Dunakeszi
000531
EJOT
építőipari kötőelemek forgalmazása, EJOT Hungária Kft Szigetszentmiklós
002503
electric
Nagykanizsa
000532
electropark
webáruház, Hódmezővásárhely
000533
elektrohungária
VS-ELEKTRO HUNGÁRIA Kft. Pécs, villanyszerelés
000901
élsped
ÉLSPED Szállítmányozási és Fuvarozási Kft, Zalaegerszeg
000534
emke
000535
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000536
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000537
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000538
enopack
000539
Ergo Med
Szarvasi Ergo-Med Kft., Szarvas, egészségügyi ellátás
003122
escort
Sopron
000540
escort
Sopron
000541
est
000542
est
000543
est
000544
est
001866
eurohose
TMX 2000 Kft. Szeged
000545
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000546
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000547
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
002619
Európai Házak
magazin, Szeged
002258
exicom
Budapest
000548
expanzió
EXPANZIÓ 66 Kft. Székesfehérvár
000549
expolygon
Budapest, kávégépek, alkatrészek
000550
ezredvég
Alapítvány, Budapest
000551
faluszövetség
Szentkirály
002620
Farkas autószerelő
Zsombó
002402
fauna
000553
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
000554
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
000552
febagro
Felsőszentiván
002504
fék97
Zalaegerszeg
002470
Felina
Hungária Kft., Budapest
002505
felirat
Győr
001867
fém elektr
Szakmár
000575
fém elektr
Szakmár
000576
fém elektr
Szakmár
002506
fémker
Győr
000574
fémker
Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft., Győr
002027
ferrum
Röszke
000555
fgf
FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt., Budapest
000556
fhb
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vaskút
000557
fiat
Kiskunhalas
002692
fidesz
001697
Filaportál
001698
Filaportál
000558
filaportál
000559
filaportál
002621
filtermat
Nagykőrös
002682
filtermat
Nagykőrös
000560
filtermat
Filtermat Szűréstechnika Kft, Nagykőrös
000561
fini
Betta Kft., Szekszárd
001977
flexovit
Szeged
002549
flexovit
Szeged
002622
florin
Szeged
000562
florin
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged
000563
flow
Halásztelek
002774
foliashop
webáruház
000564
Foliashop
webáruház
001868
fonyódi
Fonyódi Ásványvíz Kft
000565
fonyódi
Fonyódi Ásványviz Kft
000566
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000567
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000568
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000569
formulaGP
mezőgazdasági gépek, Hajdúböszörmény
000570
forrás
002935
földhivatal
Pápa
000571
fruit
002130
fruitcafé
Eger
002623
fulltech
Veszprém
002624
fulltech
Veszprém
002892
fulltech
Veszprém
000572
fulltech
Veszprém
000573
fumoprep
Fumoprep Kft., Budapest, műszaki vizsgálat, elemzés
001759
futura
Mosonmagyaróvár
002625
fürdő
Szeged
002775
füstfaragó
kéményseprő
002776
füstfaragó
kéményseprő
000577
fütech
Nyíregyháza
000578
GabilonTrans
nemzetközi áruszállítás, Kiskúnlacháza
002259
garabonciás
Izsák
000579
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000580
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000581
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
001966
gemenc
Tolna
000582
gemenc
Építőipari és Szolgáltató Kft., Szekszárd
000595
gémes
Gémes Trans Kft, Algyő
002626
gémes trans
001965
geodézia
Szekszárd
000583
geoinform
Geoinform – Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft., Szolnok
000596
gépész
Gépész Szakáruház - Degép Kft., Debrecen
000584
Gerisoft
Maglód, műszaki-informatika és az oktatás
001869
glb
GLB Kft Szeged
001870
glb
GLB Kft Szeged
002893
glb
GLB Kft Szeged
000585
glb
Szeged
001699
globpack
csomagolástechnika, Hajdúsámson
000586
globpack
Csomagolástechnika, Hajdusámson
000588
go box
Go-Box Kft Kerekegyháza, papírdoboz gyártás
000597
gobesz
GÖBÉSZ Betonelemgyártó, Építő és Szolgáltató Kft, Gödöllő
002302
goodnet
000587
goodwill
Goodwill Pharma Kft. - Gyógyszeripari vállalat Szeged
002507
göcsej
Ormándlak
000598
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000599
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000590
Gran Export
vetőmagok, növényvédőszerek, Debrecen
000589
grand tours
utazási iroda
000591
gránit
GRÁNIT Kőfeldolgozó Kft, Csátalja
001700
gyöngyi
Mórahalom
000592
Győzelem
Lajoskomárom
000593
Győzelem
Lajoskomárom
000594
Győzelem
Lajoskomárom
001871
Győzelem
000600
habar
HABAR Halásztelki Baromfinevelő kft.
000601
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
000602
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
002894
hagleitner
001825
hajdúsped
Hajdúspedició Kft., Heves
000603
hajós takarék
000604
hajós takarék
001701
Halfesztivál
Szeged
002627
halfesztivál
Szeged
002628
halfesztivál
Szeged
000605
halfesztivál
Szegeden rendezik több éve
000606
haltermosz
002491
hangya
Szeged
000607
hangya
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet, Szeged
000608
Hartai ZÜ
Budapest
000609
Hartai ZÜ
Budapest
000610
Hartai ZÜ
Budapest
000611
Hasik
Hasik Hotel, Döbrönte
001702
hasznos
001703
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
001872
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
002550
házi arany
Sükösd
000619
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
000620
hétforrás
HÉTFORRÁS Zrt. Szombathely
000621
hétszőlő
Tokaj
000612
hifimix
000613
hifimix
002260
hircomp
Szekszárd
000622
Hírlap
000624
hód in
HÓD-IN Kft., Hódmezővásárhely
000623
hódmetál
Hódmezővásárhely
000614
Holiday
Siófok
002508
honda
Gyöngyös
002895
honda
Gyöngyös
002669
hosza speed
Kóka
002403
hovány
autókereskedés
000615
hovány
autókereskedés
002630
hulladékgyűjtő
Békés
000616
hungaro
Hungaro Lapp Kft.Gyomaendrőd
001979
hungarofék
Mezőkeresztes
000617
HYDEX
ipari automatizálás, Sárszentmihály
002404
hyundai
Kapuvár
000618
HZP
építőanyag kereskedés, Siófok
001980
I D S
000645
I D S
000646
I D S
000647
I D S
002726
i.d.s.
Veszprém
000625
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
000626
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
001757
ibsen
002777
ifotech clean kft
Héreg
002631
innovariant
Algyő
000627
inox
INOX Service Hungary, Budapest, Lemezmegmunkálás
001981
integra
Miskolc
000628
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000629
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000630
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000631
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000632
Integra safe
Integra-Safe Kft, Miskolc, munkavédelmi eszközök
002304
integrity
szerver szolgáltató
002305
integrity
szerver szolgáltató
000634
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000635
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000636
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000637
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000638
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000639
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000640
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000641
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000633
intergép
Kemendollár
002306
intrex
Székesfehérvár
002307
intrex
Székesfehérvár
002632
iparos centrum
Szeged
002308
ipartestület
Sopron
002309
iroda
Budapest
000642
irodagép
Szolnok
001982
irodai
Veszprém
002693
irodai
Veszprém
002727
irodai
Veszprém
002728
irodai
Veszprém
000643
irodai
Irodai Megoldások Kft. Veszprém
002938
irodai megoldások
Veszprém
000644
irq
webtárhely
002633
ISO 9000
002310
jégverem
Budapest
002425
Jehova
festmény
002426
Jehova
festmény
002427
Jehova
festmény
002428
Jehova
festmény
000648
jona
JONATHERMÁL Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Zrt, Kiskunmajsa
002634
jp autó
Jászberény
002635
jsi profil
Székesfehérvár
002636
k&f
Szeged
002896
k&f
Szeged
002311
kábel tv
002406
kaktusz
Kaktusz Társaság, Debrecen
002312
kaktusz tár
000656
kálmánházi
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.
002509
karintia
Vasvár
002555
károlyí vasker
Hódmezővásárhely
000657
kártyakezelő
000649
kasamas
KASAMAS HUNGÁRIA Hegesztéstechnológia, Szekszárd
000658
kéleshús
Jánoshalma
000659
kéleshús
Jánoshalma
002551
kello
Szeged
002638
kémény zrt
Székesfehérvár
001704
kéményseprő
Szegedi Kéményseprőipari Kft
002031
kéményseprő
Szeged
002637
kéményseprő
Szeged
002897
kéményseprő
Szeged
003064
Képeslapgyűjtők
Szombathely
000660
képeslapgyűjtők
Szombathely
000650
keramitalia
Kereskedelmi Kft, Hódmezővásárhely
000651
kertészek
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
000652
Kertészek áruháza
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
000661
kész
Budapest
000662
kész
Budapest
002534
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
002535
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
000653
Kocsis
Budaörs
001786
kone
KONE Felvonó Kft. Budapest
002552
konstrukt
Szeged
000654
kontakt
003066
Korrekt Security
Salgótarján
002553
könyvelő
000663
könyvelő
Nagykőrös
000664
könyvelő
Nagykőrös
000665
könyvszalon
Győr
000666
körös
000667
közjegyzőség
Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest
000668
közüzemi
Várpalota
000655
Krajczaros
hadisírok gondozása, Székesfehérvár
002898
krevill
Villány
002639
label
Szeged
002640
label
Szeged
002641
lakásfenntartó szöv.
Veszprém
000669
laktárius
Szarvas
000679
láng elektro
Zalaegerszeg, Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
000670
langa
Autószervíz, Kartal
002642
láng-elektro
Zalaegerszeg
002643
láng-elektro
Zalaegerszeg
002644
láng-elektro
Zalaegerszeg
002899
láng-elektro
Zalaegerszeg
002729
lángőr
Zalaegerszeg
002778
lantech
Veszprém
002779
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
000671
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
000680
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
000681
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
000672
lemezmegmunkáló
Lemezmegmunkáló Kft, Budapest
000673
leporelló
Leporelló-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen
002645
lévai-trans
Hajdúböszörmény
000674
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
000675
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
002646
lift
000676
lift
LIFT-tec Szerkezetépítő, Szeged
000677
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
000678
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
002647
lizzy card
Fót
002900
lottica
Szeged
002901
lottica
Szeged
002939
lucid
000682
M+Z
Hajdúböszörmény
000683
magdalena
Magdalena-Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Siófok
000685
Magyar Camping Klub
000686
magyar cukor
Kaposvár
000687
Magyar mérce
Jobbik Magyarországért Mozgalom első, havonta megjelenő lapja
000688
magyar trans
MAGYAR-TRANS Kft, Gyüre, szállítmányozás
002655
Magyar Vámügyi Szövetség
002656
Magyar Vámügyi Szövetség
002657
Magyar Vámügyi Szövetség
000684
Magyar Vámügyi Szövetség
002589
Májer Kft
Budapest
000689
makrom
Mágocs
002313
MALÉV
002648
malompark
Debrecen
000690
man
MAN Magyarország Tehergépjármű
002444
marketel
001984
marsall
Tököl
002649
mb balaton
Keszthely
002650
mb balaton
Keszthely
002937
MB Balaton
Keszthely
000691
mb balaton
MB Balaton Szállítási és Szolgáltató, Tapolca
002780
meat
Szeged
000692
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000693
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000694
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
001959
megazet
Veszprém
002651
melissa
gyógyszertárak
000695
menet trend
Menet-Trend Kft., Budapest
002902
mentor
Szeged
002314
mercanta
Gönyű
000696
Mercator
Szeged
001705
mérlegjavító
Zalaegerszeg
002473
mérnökiroda
Veszprém
000697
metaclean
META-CLEAN Kft. Budapest, gépjármű karbantartás
002652
metadat
000698
metadat
Metadat Hungária, nagykereskedelem, Nagykőrös
002815
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
002816
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000701
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000702
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000699
metalucon
fémszerkezetek, Mindszent
003117
metri
Metrisoft Mérleggyártó Kft., Hódmezővásárhely
000700
metri
Metrisoft Mérleggyártó Kft., Hódmezővásárhely
000705
mezőker
Szeged
000706
mezőker
Szeged
000707
mezőker
Szeged
000708
mezőker
Szeged
000703
Mezőmag
Békésszentandrás
000704
Mezőmag
Békésszentandrás
000709
miklós trans
Törökszentmiklós
002261
miko
Berhida
000711
mikó
Berhida
000712
mikó
Berhida
000713
mikó
Berhida
000714
mikó
Berhida
000710
mikropakk
MIKROPAKK Müanyag- és Fémfeldolgozó Kft, Budapest
000715
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
000716
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
002262
minerág
Szekszárd
002263
minerág
Szekszárd
002264
minerág
Szekszárd
002959
minerág
Szekszárd
000717
minerág
Eurofins MINERÁG Kft. Szekszárd
000718
mirelit
Mirelit Mirsa Kft, Albertirsa
000719
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
000720
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
002960
mis bos
Budapest
003118
mis bos
Budapest
000721
mis bos
Budapest
000722
mogyi
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, Csávoly
002315
molar
Budapest
000723
molar
Budapest
000724
molnár
Hajdúnánás
002653
móraép
Mórahalom
002405
mote
Kft., Pákozd
002654
mp trans
000725
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
000726
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
001985
műkő
MŰKŐ 2000 Kft. Várpalota
002265
műkő
Várpalota
002781
nemzetőr
000727
nemzetőr
000728
netroller
002989
nikecell
Balatonfűzfő
000731
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
000732
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
002478
növényvédő
Kecskemét
002658
növényvédő
Kecskemét
000733
növényvédő
Kecskemét
002730
ntc
Veszprém
002678
nyomda
Kiskunfélegyháza
002679
nyomda
Kiskunfélegyháza
000730
nyomda
000734
OIL
000735
okatlon
002266
opel
Miskolc
000736
orchidea
Hotel, Lipót
000737
ORSI
Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza
000738
OTPbank
001706
ökatlon
Derekegyház
002782
ön egészsége
001707
pacapime
Mórahalom
002045
pacapime
Mórahalom
000739
Pacapime
papír csomagolóeszköz gyártás, Mórahalom
000740
packagigng
LC Packaging TPI Kft. Mórahalom, csomagolóanyagok
000741
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
000742
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
002554
pagholz
Kecskemét
002784
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000743
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000744
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000745
pagony
Nyíregyháza
001756
Pakole
Székesfehérvár
000746
PAKOLE
gáz- és fűtéstechnika, Székesfehérvár
000776
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
000777
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
003005
pálinkafőzde
Békés
003006
pálinkafőzde
Békés
000778
pállfy papp
PÁLFFY és PAPP Kft. Tapolca, hiradástechnika
000747
palota
PALOTA Környezetvédelmi Kft. Budapest,
000748
Pandan
Pandan Kft, műanyag feldolgozás, Szombathely
000749
pannon piros
Szombathely
000750
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000751
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000752
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000754
pap agro
Nagykőrös
000753
paprika
Kalocsa
001790
paragrafus
001957
paragrafus
Zalaegerszeg
001987
paragrafus
ügyvéd
002316
paragrafus
002940
paragrafus
000755
paragrafus
000756
paragrafus
002267
pásztó pláza
000757
pbt fencing
PBT Fencing Kft., vívó felszerelések, Budapest
000758
pentafrost
Debrecen
002317
perosafe
Győr
002318
perosafe
Győr
002319
perosafe
Győr
002320
perosafe
Győr
000759
perosafe
munkavédelmi és higiéniai termékek, Győr
002492
pétkomm
Pétfürdő
002941
Pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
000779
pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
002660
pevik, hulladékgazdálkodás
Pétervására
000760
pintér tsa
PINTÉR ÉS TÁRSA Kivitelező Kft., Abony
001708
pizzeria
Balatonföldvár
002512
pizzéria
002903
plast
Békéscsaba
000761
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000762
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000763
plc
002661
point security
002662
point security
000764
polen
Lapostető-szigetelések, napelemes rendszerek, Herend
002321
portó
Budapest
001831
Portó Bp
001879
Portó Bp
002663
portó Bp
000765
portó Bp
000766
portó Bp
000767
portó Bp
000768
portó Bp
000769
postbox
000780
pölöskei
Bognár Szörp Kft, Pölöske
000774
prémium
Hatvan
000770
prenor
Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely
000771
Primagáz
000772
procontrol
Procontrol Electronics Ltd., Szeged
000773
profit
Budapest, pénzügyi oktató és tanácsadó cég
000775
puratos
sütőipar, cukrászipar, Budapest
000781
qs
Számítástechnikai Bt, Székesfehérvár
002474
qs 1
Számítástechnikai Bt., Székesfehérvár
002513
rábaparti
szerviz, Körmend
000791
rágyi
Szarvas
002322
rampf
Szeged
002664
rampf formen
Szeged
000782
rapid
PZ RAPID Szerszámkereskedelmi Kft, Budapest
002732
ratherm
Győr
001954
re kom
Szekszárd
000786
re kom
Szekszárd
002785
reisen
utazási iroda
002665
renault
000783
Renault
000784
Renault
000785
resort
wellness szálloda, rendezvények, termál- és élményfürdő a Velencei-tónál
000787
richlik
Örkény
002788
richlik-trans
Örkény
000788
rit sat
Budaörs
000790
ro no
RO-NO Műanyagfeldolgozó,Építőipari és Kereskedelmi Kft, Hatvan
002666
road 66
Miskolc
002667
road 66
Miskolc
002668
roberto-trans
Felsőzsolca
000789
rolandautó
Edelény
002904
rolló
Szeged
002905
rothenberger
Budapest
000792
rózsási
Szarvas
002819
röntgen
Nagykanizsa
000793
röntgen
RÖNTGEN KANIZSA KFT., Nagykanizsa
002268
rövidáru
002269
rövidáru
002961
rövidáru
000794
rövidáru
001901
rugógyártó
Bodrogolaszi
000823
S Profi
000795
Saatbau
növénynemesítés, vetőmagtermesztés
001792
sab
003036
Sakurazaka
ajándékbolt, Budapest
000796
sas
000797
schieber
Schieber Aivil KFT Közműépítési Kft., Győr
000798
semperit
Budapest, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
000799
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000800
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000801
sherry
Sherry and Wok n' Go kínai gyorséttermek
000802
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
000803
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
000804
spindelbau
Cegléd
000805
spl
Építő és Szolgáltató Bt., Bakonyszentlászló
002323
sport pass
000806
stl
Budapest
003163
studio4
Budapest
002786
studium
Budapest
000809
sugó
SUGÓ-GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja
000807
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000808
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000810
superker
Székesfehérvár
000811
susa
Susa kutyatápok, Meganel Kereskedelmi Kft., Bezi
000812
System
Szeged
000813
System
Szeged
002270
sz
000814
szand tours
utazási iroda, Debrecen
000815
szatev
Szikszó
000816
SZEGÁNA
Szegána Kft., mezőgazdasági gépek, alkatrészek, vetőmag forgalmazása, Szeged
001709
szegedfish
002324
szegedi városkép
002670
szendzsó kávézó
Budapest
002061
szeredi
Kiszombor
002671
szeredi
Kiszombor
002516
szerelvény
Csorna
003121
szigetsped
Szigethalom
000819
Szilker
tömítő anyagok, ragasztók, Budapest
000820
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
000821
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
002325
szív
002942
szm-c
Veszprém
002943
szm-c
Veszprém
000822
szobafestő
Himod
000855
t média
T-Média Kft, Budapest, adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
001710
tabak
Szeged
002672
tabak
Szeged
000824
tabak
Szeged
001834
tabak
Szeged
000825
takarék
002000
tatra
Euro- Tech 2000 Kft. Veszprém
000856
távőr
TÁVŐR-TECH Biztonságtechnikai Kft, Veszprém
000832
te di
TE-DI Trade Kereskedelmi Kft, Szeged
000827
techniq
Techniq 2000 Kft., Pécs
000828
Termál camping
Pápa
002062
tészta
Jászkarajenő
000857
tészta
Balogh Tészta Zrt. Jászkarajenő
000829
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000830
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000831
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
001752
thermál
Thermál Hotel, Mórahalom
000833
thermik
Üllő
000834
thermo
Szeged
000835
thermo
Szeged
003074
tilerex
Maglód
000838
tisza hotel
Szeged
000836
tiszagép
TISZAGÉP Építésgépesítő Kft., Szolnok
002673
tisza-hotel
Szeged
000837
tiszavirág
Tokaj
000839
tit
Győr
000840
tmx
tömlők konfekcionálása, Szeged
000841
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
000842
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
001881
tom
Komló
000843
tom
Komló
001712
tomanic
Emőd
002495
tónus
Keszthely
000844
tormási
Kecskemét
000845
tormási
Kecskemét
000858
tóth
TÓTH Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Szeged
002694
toxi-coop
Balatonfüred
000846
tpk beton
Kiskunfélegyháza
000847
trade
TandT trade, Szlovákia, gépgyártás
002787
trans keeper
000848
trgy
Rácsgyártó Kft., Tokodaltáró
001882
trgy
Rácsgyártó Kft Tokodaltáró
002271
trikolór
000849
Trucktrailer
Székesfehérvár
000850
tubus
TUBUS Gyártó és Kereskedelmi Kft. Hajdúdorog
002001
tudakozó
000851
tudakozó
000852
tudakozó
000853
tudakozó
000859
tüzép
R. Nagy-Tüzép Kft., Kiskunfélegyháza
000854
tv figura
000902
ÚFA
Újkígyós
002272
uhrin
Békéscsaba
002326
ulbrich
Sóskút
000860
unikornis
UNIKORNIS-2000 Kereskedelmi- és Szolgáltató, Nyíregyháza
000861
universitas
Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
002327
ügylet
Zirc
001835
ügylet
Ügylet Kft., Zirc
000903
ügyvéd
000904
ügyvéd
000875
Väderstad
mezőgazdasági gépek és alkatrészek
002675
vagyonvédelem
Debrecen
000862
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000863
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000874
vám
002273
vandperiko
Szekszárd
003075
Városi Piac
újság, Pásztó
000864
vasudvar
Tolna
000865
vasudvar
Tolna
000866
Véd-Gát
Ráckeve
000867
Véd-Gát
Ráckeve
002789
Veritas
Történetkutató Intézet
002063
vertigo
Kistelek
002907
vertigo
Kistelek
002518
veszprémber
Veszprém
002519
via pontis
Budakeszi
002556
Viking
hotel, Agárd
000868
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000869
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000870
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000871
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000872
virag
000873
vitamin
webáruház
002674
vízmű
Mórahalom
000876
vörösmarty kft
Kápolnásnyék
000877
wagner mérleg
Baja
000878
waveren
WAVEREN Vetőmagkereskedő és Termeltető Kft, Budaörs
000884
wéber
Földmérési, Ingatlanügyi és Térinformatikai Mérnöki, Budapest
000879
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
000880
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
002274
weinhaus
Bócsa
001713
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002676
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002677
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000881
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000882
wiva
Wiva-Med Kft. találmányok, webáruház Baja
001836
wixoon
WIXOON Kft. Budapest, hidraulika elemek
000883
wolfplastics
WOLF-PLASTICS Kft. Fertőszentmiklós
000885
Xerox
000896
z p
Z-P Formular GmbH, Kiskunfélegyháza
000886
zala feed
Zalaegerszeg
002520
zalagro zrt
Türje
000887
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000888
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000889
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000890
zirc coop
000891
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
000892
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
000897
zöldmező
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Keszthely
002790
zuglói
egészségügyi szolgálat
000895
zs t
Lajosmizse
002275
zseppelin
Szeged
000893
zseppelin
utazási iroda, Szeged
000894
zseppelin
utazási iroda, Szeged


04 Személyek

000905
ballagók
001892
baráti társaság
000906
baráti társaság
002802
Borhölgyek 2019
Kőszeg
003162
család
002217
Csoport
002218
Csoport
002957
csoport
002979
csoport
002980
csoport
002982
csoport
001016
személy01
baba
001017
személy01
gyermek
001025
személy01
gyermek
001080
személy01
felnőtt
001081
személy01
felnőtt
001082
személy01
felnőtt
001084
személy01
felnőtt
001088
személy01
felnőtt
001099
személy01
felnőtt
001112
személy01
felnőtt
001113
személy01
fiatal
001123
személy01
felnőtt
001718
személy01
fiatal
001725
személy01
gyermek
001729
személy01
gyermek
002071
Személy01
fiatal
002133
személy01
gyermek
002222
személy01
gyermek
002494
személy01
fiatal
002734
személy01
felnőtt
002862
személy01
gyermek
002908
személy01
gyermek
000919
személy01
fiatal
000920
személy01
gyermek
000921
személy01
gyermek
000922
személy01
gyermek
000923
személy01
felnőtt
000924
személy01
felnőtt
001037
személy02
gyermek
001116
személy02
gyermek
001120
személy02
gyermek
001132
személy02
felnőtt
002074
Személy02
gyermek
002138
személy02
gyermek
002157
személy02
gyermek
002158
személy02
gyermek
002159
személy02
gyermek
002160
személy02
gyermek
002180
Személy02
baba
002188
Személy02
fiatal
000937
személy02
fiatal
000938
személy02
gyermek
000939
személy02
gyermek
000940
személy02
gyermek
000941
személy02
fiatal
000942
személy02
gyermek
000943
személy02
gyermek
000973
személy02
gyermek
001033
személy03
gyermek
001034
személy03
fiatal
001035
személy03
gyermek
001036
személy03
gyermek
001087
személy03
gyermek
001130
személy03
gyermek
001131
személy03
gyermek
002016
személy03
családi címer
002075
Személy03
felnőtt
002137
személy03
gyermek
002139
személy03
gyermek
002140
személy03
gyermek
002289
személy03
gyermek
002493
személy03
fiatal
000934
személy03
felnőtt
000935
személy03
gyermek
000936
személy03
felnőtt
001018
személy04
gyermek
001026
személy04
felnőtt
001027
személy04
gyermek
001028
személy04
felnőtt
001029
személy04
gyermek
001030
személy04
gyermek
001031
személy04
fiatal
001032
személy04
gyermek
001086
személy04
gyermek
001096
személy04
felnőtt
001114
személy04
gyermek
001115
személy04
gyermek
001125
személy04
baba
001127
személy04
felnőtt
001128
személy04
baba
001129
személy04
felnőtt
001929
személy04
gyermek
001930
személy04
gyermek
002051
Személy04
gyermek
002134
személy04
gyermek
002135
személy04
gyermek
002136
személy04
gyermek
002156
személy04
baba
002931
személy04
gyermek
000925
személy04
gyermek
000926
személy04
fiatal
000927
személy04
felnőtt
000928
személy04
gyermek
000929
személy04
fiatal
000930
személy04
felnőtt
001715
személy04
gyermek
001726
személy04
gyermek
001022
személy05
baba
001023
személy05
felnőtt
001024
személy05
fiatal
001038
személy05
gyermek
001039
személy05
fiatal
001040
személy05
fiatal
001041
személy05
gyermek
001042
személy05
fiatal
001043
személy05
gyermek
001044
személy05
gyermek
001045
személy05
felnőtt
001046
személy05
gyermek
001047
személy05
gyermek
001048
személy05
gyermek
001049
személy05
gyermek
001050
személy05
baba
001051
személy05
gyermek
001052
személy05
gyermek
001053
személy05
gyermek
001054
személy05
fiatal
001055
személy05
fiatal
001056
személy05
gyermek
001057
személy05
baba
001058
személy05
gyermek
001059
személy05
baba
001060
személy05
gyermek
001061
személy05
baba
001062
személy05
baba
001063
személy05
fiatal
001065
személy05
felnőtt
001066
személy05
gyermek
001067
személy05
gyermek
001068
személy05
fiatal
001079
személy05
felnőtt
001089
személy05
gyermek
001090
személy05
fiatal
001091
személy05
felnőtt
001103
személy05
felnőtt
001104
személy05
felnőtt
001105
személy05
felnőtt
001106
személy05
felnőtt
001118
személy05
fiatal
001119
személy05
felnőtt
001124
személy05
fiatal
001126
személy05
felnőtt
001717
személy05
gyermek
001724
személy05
gyermek
001728
személy05
gyermek
001732
személy05
gyermek
001797
személy05
fiatal
001800
személy05
baba
001802
személy05
fiatal
001915
személy05
felnőtt
001916
személy05
felnőtt
001917
személy05
felnőtt
001918
személy05
felnőtt
001919
személy05
gyermek
001920
személy05
gyermek
001921
személy05
gyermek
001922
személy05
felnőtt
001934
személy05
felnőtt
001946
személy05
fiatal
001990
személy05
felnőtt
001996
személy05
felnőtt
001997
személy05
felnőtt
001998
személy05
felnőtt
002018
személy05
felnőtt
002019
személy05
felnőtt
002020
személy05
felnőtt
002049
Személy05
felnőtt
002055
Személy05
fiatal
002056
Személy05
gyermek
002057
Személy05
gyermek
002080
Személy05
gyermek
002081
Személy05
fiatal
002082
Személy05
felnőtt
002083
Személy05
gyermek
002084
Személy05
felnőtt
002085
Személy05
fiatal
002086
Személy05
fiatal
002087
Személy05
felnőtt
002088
Személy05
gyermek
002089
Személy05
felnőtt
002090
Személy05
baba
002091
Személy05
felnőtt
002132
személy05
fiatal
002141
személy05
fiatal
002164
Személy05
gyermek
002165
Személy05
gyermek
002166
Személy05
gyermek
002167
Személy05
gyermek
002189
Személy05
fiatal
002199
Személy05
felnőtt
002200
Személy05
felnőtt
002290
személy05
baba
002291
személy05
gyermek
002292
személy05
baba
002293
személy05
baba
002395
személy05
felnőtt
002514
személy05
gyermek
002733
személy05
fiatal
002865
személy05
bak
002866
személy05
bika
002867
személy05
halak
002868
személy05
ikrek
002869
személy05
kos
002870
személy05
mérleg
002871
személy05
nyilas
002872
személy05
oroszlán
002873
személy05
rák
002874
személy05
skorpió
002875
személy05
szűz
002876
személy05
vízöntő
002913
személy05
fiatal
002933
személy05
felnőtt
002949
személy05
gyermek
002956
személy05
gyermek
003127
személy05
felnőtt
000917
személy05
felnőtt
000945
személy05
fiatal
000946
személy05
felnőtt
000947
személy05
baba
000948
személy05
fiatal
000949
személy05
felnőtt
000950
személy05
fiatal
000951
személy05
gyermek
000952
személy05
gyermek
000953
személy05
gyermek
000954
személy05
gyermek
000955
személy05
felnőtt
000956
személy05
gyermek
000957
személy05
felnőtt
000958
személy05
baba
000959
személy05
felnőtt
000960
személy05
fiatal
000961
személy05
felnőtt
000962
személy05
gyermek
000963
személy05
gyermek
000964
személy05
gyermek
000965
személy05
gyermek
000966
személy05
fiatal
000967
személy05
gyermek
000968
személy05
felnőtt
000970
személy05
fiatal
001021
személy06
gyermek
001117
személy06
gyermek
001913
személy06
gyermek
002060
Személy06
gyermek
002072
Személy06
felnőtt
002176
Személy06
gyermek
002177
Személy06
gyermek
002178
Személy06
gyermek
002179
Személy06
gyermek
002187
Személy06
baba
002197
Személy06
fiatal
002198
Személy06
fiatal
002294
személy06
gyermek
000978
személy06
felnőtt
000979
személy06
fiatal
000980
személy06
fiatal
000981
személy06
gyermek
000982
személy06
gyermek
000983
személy06
gyermek
000984
személy06
baba
001095
személy07
felnőtt
001722
személy07
baba
001832
személy07
001999
személy07
felnőtt
002077
Személy07
fiatal
002168
Személy07
gyermek
002909
személy07
gyermek
002955
személy07
fiatal
000969
személy07
felnőtt
000971
személy07
gyermek
000972
személy07
gyermek
000974
személy07
gyermek
000975
személy07
gyermek
000976
személy07
fiatal
000977
személy07
gyermek
001012
személy08
felnőtt
001069
személy08
felnőtt
002052
Személy08
baba
002053
Személy08
baba
002202
Személy08
felnőtt
002515
személy08
fiatal
000912
személy08
felnőtt
000913
személy08
gyermek
000914
személy08
gyermek
000915
személy08
gyermek
000944
személy08
felnőtt
001000
személy09
baba
001001
személy09
baba
001002
személy09
baba
001003
személy09
baba
001071
személy09
baba
001072
személy09
baba
001716
személy09
gyermek
001719
személy09
gyermek
001931
személy09
gyermek
002162
Személy09
gyermek
002181
Személy09
baba
002182
Személy09
baba
002183
Személy09
baba
002184
Személy09
baba
002950
személy09
baba
003045
személy1
felnőtt
001093
személy10
gyermek
001721
személy10
gyermek
001993
személy10
felnőtt
002054
Személy10
gyermek
002079
Személy10
felnőtt
002171
Személy10
gyermek
002185
Személy10
baba
002195
Személy10
fiatal
002196
Személy10
fiatal
002605
személy10
felnőtt
002951
személy10
gyermek
002953
személy10
felnőtt
000989
személy10
gyermek
000991
személy10
gyermek
000992
személy10
gyermek
000993
személy10
fiatal
000994
személy10
baba
000995
személy10
gyermek
001070
személy11
fiatal
001092
személy11
felnőtt
002076
Személy11
felnőtt
002914
személy11
fiatal
000996
személy11
felnőtt
000997
személy11
felnőtt
000998
személy11
felnőtt
000999
személy11
fiatal
001020
személy12
fiatal
001992
személy12
felnőtt
002078
Személy12
felnőtt
002203
Személy12
felnőtt
002411
személy12
felnőtt
002735
személy12
felnőtt
003125
személy12
baba
001064
személy13
gyermek
001720
személy13
gyermek
002059
Személy13
fiatal
002092
Személy13
gyermek
002155
személy13
baba
002169
Személy13
gyermek
002170
Személy13
gyermek
002172
Személy13
gyermek
002173
Személy13
gyermek
002186
Személy13
baba
002194
Személy13
fiatal
002201
Személy13
felnőtt
002952
személy13
felnőtt
000985
személy13
gyermek
000986
személy13
gyermek
000987
személy13
fiatal
000988
személy13
fiatal
000990
személy13
gyermek
002066
Személy14
fiatal
003126
személy14
fiatal
001006
személy15
fiatal
001013
személy15
felnőtt
001075
személy15
fiatal
001076
személy15
fiatal
001798
személy15
fiatal
002048
Személy15
fiatal
002050
Személy15
fiatal
002068
Személy15
fiatal
002191
Személy15
fiatal
002192
Személy15
fiatal
002193
Személy15
fiatal
002977
személy15
fiatal
001007
személy16
fiatal
001008
személy16
fiatal
001723
személy16
gyermek
002067
Személy16
fiatal
002190
Személy16
fiatal
002563
személy16
fiatal
001005
személy17
gyermek
002065
Személy17
fiatal
001011
személy18
gyermek
001111
személy18
felnőtt
001994
személy18
felnőtt
001995
személy18
felnőtt
002017
személy18
felnőtt
002069
Személy18
felnőtt
002174
Személy18
gyermek
002175
Személy18
gyermek
002445
személy18
felnőtt
002910
személy18
felnőtt
001004
személy19
baba
001073
személy19
baba
001074
személy19
baba
001098
személy19
gyermek
001799
személy19
baba
001801
személy19
baba
002070
Személy19
baba
002161
Személy19
gyermek
002163
Személy19
gyermek
002295
személy19
gyermek
001134
személy20
felnőtt
002073
Személy20
felnőtt
002932
személy20
gyermek
000932
személy20
gyermek
000933
személy20
gyermek
001731
személy21
gyermek
001932
személy21
felnőtt
001933
személy21
felnőtt
001935
személy21
felnőtt
000916
személy21
gyermek
000918
személy21
fiatal
000931
személy21
fiatal
001019
személy22
gyermek
001077
személy22
felnőtt
001078
személy22
felnőtt
001100
személy22
felnőtt
001107
személy22
felnőtt
001110
személy22
felnőtt
003073
személy22
gyermek
000909
személy22
felnőtt
000910
személy22
felnőtt
000911
személy22
baba
001009
személy23
gyermek
001010
személy23
baba
001727
személy23
gyermek
001914
személy23
gyermek
001014
személy24
gyermek
001101
személy24
felnőtt
002296
személy24
baba
002606
személy24
gyermek
002928
személy24
felnőtt
002929
személy24
felnőtt
000907
személy24
baba
000908
személy24
felnőtt
001121
személy25
felnőtt
001991
személy25
felnőtt
002021
személy26
felnőtt
002863
személy26
gyermek
002911
személy26
felnőtt
001094
személy27
gyermek
001803
személy27
fiatal
002058
Személy27
felnőtt
002410
személy27
felnőtt
001083
személy28
felnőtt
001122
személy28
felnőtt
001133
személy28
felnőtt
001730
személy28
fiatal
002412
személy29
felnőtt
001015
személy30
felnőtt
001085
személy30
felnőtt
001097
személy30
felnőtt
001102
személy30
felnőtt, jobbról Voloncs Gábor neves bélyeggyűjtő (elhunyt)
001108
személy30
felnőtt
001109
személy30
felnőtt
001714
személy30
fiatal
002429
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002430
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002431
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002432
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002433
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002434
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
003123
személy30
felnőtt
001659
személy32
gyermek
001902
személy32
felnőtt
001927
személy32
felnőtt
002148
Személy32
felnőtt
002223
személy32
felnőtt
002748
személy32
felnőtt
002912
személy32
felnőtt
003098
személy32
felnőtt
003100
személy32
felnőtt
003124
személy32
felnőtt
003046
személy7
felnőtt
002954
szeméy13
fiatal


05 Közismert

002489
Ady Endre
versek, mikroírással
002446
Arany János
001135
Arany János 2017
001138
Báthori Gábor
001139
Bátki József
001140
Bátki József
001430
Batthyány-Strattmann László
Körmend, orvos
001136
Billy Graham
baptista prédikátor
002736
Bódi Mária
vértanú, Litér
002468
Bohus Gábor dr
1914-2005, gombaszakértő, tudós
001137
Boldog Brenner János
1931-1957 Szombathelyen született
001863
Boldog Brenner János
001142
Bóna Kovács Károly
001733
Bóna Kovács Károly
001734
BónaK - ZentheF
001141
BónaK ZentheF
002696
Chaplin
002435
Deli Lajos
Jehova, festmény
002915
Dr Csizmazia Darab József
szőlőnemesítő
001143
Egyházasfalu 2007
Charles Simonyi, az első magyar származású űrtúrista, a bélyeget Egyházasfalu Önk. SK szülőfaluja adta ki 1000 pl.-ban
003037
Egyházasfalu 2009
Charles Simonyi 2. űrutazása
001772
Esze Tamás
001145
Farkas B ürrepülése
001144
Farkas Bertalan
002700
Ferenc pápa
002737
Ferenc pápa
001146
Gábor Áron
001147
Gábor Áron
003024
German Tyitov
szovjet űrhajós
001148
Herman Ottó
001149
Holló Barnabás
001150
Horthy Miklós
002226
Horváth József dr
1933-2018, vízjelkutató
001782
II János Pál pápa
002697
II.János Pál pápa
002698
II.János Pál pápa
002699
II.János Pál pápa
002916
II.János Pál pápa
002573
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002574
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002567
Iványi Ödön
festőművész
001841
Jenő Móric
1635-1673, Savoya-Carignan hercege, Savoyai Jenő atyja
001151
Jézus
002227
Jézus
001885
Juhász Zsófia
református lelkész
001886
Juhász Zsófia
református lelkész
001887
Juhász Zsófia
református lelkész
001888
Juhász Zsófia
református lelkész
001889
Juhász Zsófia
református lelkész
001890
Juhász Zsófia
református lelkész
002568
Kállai Ilona
pedagógus
001787
Károly-Zita
koronázás
001785
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter
001842
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter – (korabeli metszet)
001152
Kozma Sándor
002537
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
002538
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
001843
Krisztus a keresztfán
részlet az 1788-ben épült budafoki Kálváriából
001153
Liszt Ferenc
002814
Luther Márton
2017, Reformáció 500 éve
001154
Martin Luther King
baptista prédikátor
001874
Mátyás király
001155
Mikesz Béla
huszár főhadnagy
003067
Mikszáth Kálmán
Réti Zoltán festménye
001844
Olympia Mancini
1640-1708, bárónő, Soissons grófnéja, Savoyai Jenő édesanyja
002571
Pálffy J.–Károlyi S.
Szatmári békekötés
002572
Pálffy J.–Károlyi S.
Szatmári békekötés
002394
Piedone
002857
Rákóczi-év 2019
Tokaj
002858
Rákóczi-év 2019
Tokaj
002544
S.Nemes János
háboru, Jászkisér
002545
S.Nemes János
háboru, Jászkisér
002749
Sáromberkei Puczi Béla
roma vezető, Marosvásárhely
001845
Savoyai Jenő
1663-1736, hadvezér, Promontor (Budafok) alapítója
002738
Slachta Margit
szerzetesnő, politikus
001795
Spéter Erzsébet
001156
Sri Chinmoy
amerikai vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru. Ismert még mint író, költő, zeneszerző, zenész, művész és sportoló is
001157
Sri Chinmoy
amerikai vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru. Ismert még mint író, költő, zeneszerző, zenész, művész és sportoló is
002436
Szabó Bertalan
Jehova, festmény
001158
Szent Erzsébet
001159
Szent István
001846
Szent Lipót
1075-1136 Ausztria és Promontor (Budafok) védőszentje
001160
Szent Márton
001805
Tatay Sándor
író, Bakonytamási szülötte
001847
Térey Pál
1831-1883, az 1848/49. évi magyar szabadságharc honvéd huszárőrnagya
003128
Térfi Béla dr
neves filatelista
001848
Tóth József
1839-1912 m.kir.tanfelügyelő, Promontor (Budafok) díszpolgára
001161
Tyereskova
002579
Varga Pál
bélyegtervező
003060
vitéz Ágasváry Lajos
1897-1963, Perényi Anna festménye
001162
Wass Albert
002123
Wass Albert
000232
Wekerle Sándor
001163
Zakariás 14
héber próféta, i.e.520 körül


06 Színészek

001164
Aradi Imre
001763
Audrey_Hepburn
001165
Bajor Imre
002496
Bajor Imre
001166
Bakota Árpád
001167
Baranyi László
001168
Benkó Sándor
001246
Bereczki Zoltán
001247
Bereczki Zoltán
001170
Bodrogi Gyula
001735
Bodrogi Gyula
001171
Bognár Gyöngyvér
001172
Boncsér Gergely
001173
Bordás Barbara
001174
Bornemissza Mária
001175
Bukszár Márta
001176
Cseke Péter
001181
Csémy Balázs
001177
Csikos Sándor
001178
Csizmadia Ildikó
001179
Csizmadia László
001180
Csombor Teréz
001189
Dánielfy Zsolt
001182
Danyi Judit
001183
Darabont Mikold
001184
Dargó Gergely
001185
Debreczeni Márta
001186
Decsi Edit
001187
Domonyi András
001188
Dunai Tamás
001190
Edelényi Vivien
001191
Faragó András
001192
Farkas Ádám
001193
Fazakas Géza
001194
Fehér Anna
001195
Fejes Szandra
001197
Feke Pál
001196
Fekete Tibor
001198
Felföldi Anikó
001199
Felföldi Anikó
001200
Ferencz Bálint
001201
Fésűs Nelly
001169
Forgács Péter
001203
Fűr Anikó
001202
Füsti Molnár Éva
001207
Gálvölgyi János
001204
Garay Nagy Tamás
001205
Gerner Csaba
001208
Gór Nagy Mária
001206
Gulyás Hermann Sándor
001209
Hajdú Melinda
001210
Haumann Péter
001211
Hegedüs DGéza
001212
Hegedűs Zoltán
001213
Herczeg Adrienn
001214
Jablonkay Mária
001218
Jámbor József
001215
Janka Barnabás
001216
Janza Kata
001217
Juhász Illés
001230
Kállai Ferenc
001231
Kálloy Molnár Péter
001219
Kalocsai Zsuzsa
001220
Kalocsai Zsuzsa
001221
Kerényi Miklós Gábor
001222
Kerényi Miklós Máté
001223
Kiss Gergely Máté
001224
Kiss Jenő
001225
Kiss Zoltán
001226
Kovács Gyula
001232
Köles Ferenc
001233
Körtvélyessy Zsolt
001234
Kőszegi Ákos
001227
Krajcsi Nikolett
001228
Krajcsi Nikolett
001229
Kubik Anna
001235
Lehoczky Zsuzsa
001236
Lipics Zsolt
001237
Madák Zsuzsanna
001238
Magyar Éva
001239
Majzik Edit
001240
Marik Péter
001241
Matus György
001244
Mécs Károly
001242
Mercs János
001296
Mészáros Árpád Zsolt
001245
Mészáros Tibor
001243
Miske László
001248
N.Szabó Sándor
001250
N.Szabó Sándor
001249
Nagy Sándor
001251
Németh János
001297
Nyéki Iván
001252
Oláh Ibolya
001253
Oláh Zsuzsa
001254
Orth Péter
001255
Oszvald Marika
001261
Pál András
001262
Pál Attila
001263
Pál Hunor
001256
Papp István
001257
Peller Anna
001258
Petres Zsuzsa
001259
Pilinczes József
001260
Porogi Ádám
001264
Quintus Konrád
001265
Ráckevei Anna
001266
Réti Erika
001282
Sára Bernadette
001283
Sárközi-Nagy Ilona
001267
Sirkó László
001268
Stenczer Béla
001269
Steuer Tibor
001270
Stubendek Katalin
001271
Szabó család
001272
Szabó Dávid
001273
Szakács Hajnalka
001274
Szanyi Sarolta
001281
Szécsi Máté
001275
Szemenyei János
001276
Szilágyi Tibor
002413
színészek
Szacsvay László, Haumann Péter, Újlaki Dénes, (családtag)
001277
Szokolai Péter
001278
Szomor György
001279
Szrapkó Nándor
001280
Szvorák Katalin
001286
Téby Zita
001284
Trokán Nóra
001285
Trokán Péter
001287
Udvaros Dorottya – Balikó Tamás
001298
Újhelyi Kinga
001288
Ujláb Tamás
001289
Unger Pálma
001293
Vágó Zsuzsi
001290
Varga Klári
001291
Vidákovics Szláven
001292
Vranyecz Artúr
001294
Xantus Barbara
001295
Zayzon Zsolt


07 Sportolók

001299
Albert Flórián
1967-ben kapott Arany-labdája
001300
aranycsapat
labdarúgó
002004
Aranycsapat
labdarugók
002005
Aranycsapat
labdarugók
002022
Barcelona
Forma 1, Spanyol nagydíj, 2010
001301
Berczelly Tibor
kardvívó
002864
Berczelly Tibor
kardvívó
001302
Berty Laszló - Schenker Zoltán
kardvívók
001303
Bozsik Cucu
labdarúgó
001766
Budapest 2017
Kendo EB
001941
Csermák József
kalapácsvető
001304
Csík Ferenc
úszó
002828
Dr Bay Béla
vívómester
001305
Dr Kamuti Jenő
tőrvívó
001306
Dr Kamuti Jenő
tőrvívó
002701
Dr Posta Sándor
kardvívó
001307
Dr Pósta Sándor
kardvívó
002791
Elek Ilona
tőrvívó
001308
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
001309
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
001310
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
002028
Forma 1
Sebastian Vettel, 2011-2012-ben a brazil nagydíjon világbajnok
001312
Földes Dezső
kard és tőrvívó
001940
Földes Dezső
tőr- és kardvívó
001311
Fuchs Jenő
kardvívó
001313
Gerevich Aladár
kardvívó
001964
Gerevich Aladár Horváth Zoltán
kardvívók
002093
Hegedüs Róbert
túraszervező
002094
Hegedüs Róbert
túraszervező
002477
Honvéd SE
labdarugók
001963
Horváth Zoltán
vívó
001819
Ifjúsági olimpia 2018
001314
Jekelfalussy Piller György
kardvívó
001316
Jekelfalussy Piller György
kardvívó
001783
Judo VB 2017
001315
Junior vívó EB
001317
Kabos Endre
kardvívó
001324
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003056
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003160
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003048
Kecskeméti TE
001318
Kerekesszékes vívó
VB 2015
001784
Kistelek
Lábtoll-labda EB 2016
001319
Kocsis Sándor
labdarúgó
001320
Kocsis Sándor
labdarúgó
001321
Kovács Pál
kardvívó
003057
Kovács Pál
kardvívó
001322
Kulcsár Győző
vívó, párbajtőr
001323
Kulcsár Győző
vívó, párbajtőr
001326
Magyar-angol 6:3
London
001788
Magyar-angol 6:3
London
001327
Mendelényi Tamás
kardvívó
001938
Mendelényi Tamás
vívó
001939
Mendelényi Tamás
vívó
003058
Mészáros Ervin
kardvívó
003059
Mészáros Ervin
kardvívó
002039
Mocorgó
Futball Klub, Mindszent
001330
Olimpia 2012
London
001325
Olimpia 2012
London
001328
olimpiai akadémia
001329
olimpiai akadémia
001942
Olimpiai Hagyományőrző
Halmay Zoltán O.H.Egyesület
001367
ÖttusaVB 2008
001368
ÖttusaVB 2008
001369
ÖttusaVB 2008
001370
ÖttusaVB 2008
001371
ÖttusaVB 2008
001372
ÖttusaVB 2008
001331
Petschauer Attila
kardvívó
002685
Petschauer Attila
kardvívó
003161
Puskás Ferenc
labdarugó
001338
Rády József
kardvívó
001937
Rády József
vívó
001955
Rajczy(Rasztovich) Imre
vívó
001332
Rejtő Ildikó
tőrvívó
001333
Rejtő Ildikó
tőrvívó
001334
Rerrich Béla
vívómester
001335
Rerrich Béla
vívómester
001336
Rio 2016 vívás
001337
Rio 2016 vívás
001348
Sákovics József
vívó, párbajtőr
001349
Sákovics József
vívó, párbajtőr
001345
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
001346
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
001347
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
002993
Siófok 2019
labdarugó csapat
002995
Siófok 2019
labdarugó csapat
001350
síző
001351
síző
001352
síző
002792
sport
002984
sport
001339
Szalay Gyöngyi
vívó, párbajtőr
001340
Szalay Gyöngyi
vívó, párbajtőr
001341
Szilágyi Áron
kardvívó
001342
Szilágyi Áron
kardvívó
001343
Szőcs Bertalan
vívómester
001344
Szőcs Bertalan
vívómester
001353
Tary Gizella
tőrvívó, vívómester
001354
Tary Gizella
tőrvívó, vívómester
002793
U23 Vívó EB
Debrecen 2009
003054
Veterán vívó EB
Balatonfüred 2010
001355
Veterán vívó VB
001356
Veterán vívó VB
Debrecen 2014
001357
Vívószövetség 2014
001358
VívóVB 2013
001359
VívóVB 2013
001360
VívóVB 2013
001361
VívóVB 2013
001362
VívóVB 2013
001363
VívóVB 2013
001364
Werkner Lajos
kardvívó
001365
Werkner Lajos
kardvívó
001366
Werkner Lajos
kardvívó
001936
Werkner Lajos Gerde Oszkár
vívók


08 Művészek

001373
Adagio együttes
zenei előadó művészek: Homonnay Zsolt, Balczó Péter, Merán Bálint
001374
Bob Marley
001375
Carlos Santana
001376
Elton John
001377
Elvis Presley
001388
Eros Rammazzotti
002472
Gamelán
Topong Bang együttes
001777
Hámory Imre
operaénekes, Bakonytamási szülötte
001378
Jimi Hendrix
001379
John Lennon
001380
Kurt Cobain
002917
Lyra együttes
Baja
001381
Madonna
001382
Michael Jackson
002570
Néptánc
Szilas Együttes, Rákospalota
001383
Paul McCartney
001384
RGO zenekar
001389
Roy Orbison
001793
Simándy József
operaénekes
001385
Sixties53
001386
Sixties55
001387
Zana Zoltán rapper


09 Filatélia

001390
22 báziskör
001391
Alpok Adria 2016
001392
Balatonfüred 2018
szőlőnemesítő, filatelista, Balatonfüred díszpolgára
001394
Bélyegfeszt 2013
001395
Bélyegfeszt 2015
001396
Bélyegnap 2014
Debrecen
001397
Bélyegnap 2014
Debrecen
001398
Bélyegnap 2014
Debrecen
002978
bélyegtábor
Hernádbűd
003166
Bélyegtervezők és gyűjtők
Kiállítás 2019, Budapest
001393
Budapest 2012
60 éves a Csili-Vasas Bélyeggyűjtő kör. Az ünnepi évfordulóra rendezett IV.Filatéliai Propaganda és Cserenap keretei között tartott bélyegkiállítás alkalmából.
001864
Csili 2018
001399
Csili Vasas
001400
Debrecen 2012
001401
Debrecen 2017
001402
Debrecen 2017
001403
Debrecen 2017
003007
ELGYÜSZ kiállítás
Siófok
001404
FILPROK 2014
003168
Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör
Kiállítása 2019
002006
Gábor Áron Kör
bélyegkiállítás
001405
Gyöngyös 2008
001943
gyűjtőtalálkozó
Várpalota
002476
gyűjtőtalálkozó
sport-olimpia, Budapest
001778
Hírlapbélyeg
001780
Hírlapbélyeg
003130
Hírlapbélyeg
003131
Hírlapbélyeg
001406
HUNFILA 2016
001407
HUNFILA 2017
001408
HUNFILA 2017
001409
HUNFILA 2017
001410
HUNFILA 2017
001736
HUNFILA 2017
001411
HUNFILA 2018
001412
HUNFILA 2018
001413
HUNFILA 2018
001414
HUNFILA 2018
003169
HUNFILA 2019
Budapest
003170
HUNFILA 2019
Budapest
002407
IBK 2009
001415
IBK 2011
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001737
IBK 2013
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001738
IBK 2014
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001416
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001417
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001418
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001419
IBK 2016
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001420
IBK 2016
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001421
IBK 2017
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001422
IBK 2017
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001827
IBK 2018
002561
IBK 2018
karácsony
003132
IBK 2019
Internetes Bélyeggyűjtő Klub, Térfi Béla
000145
Jászkisér 2017
000146
Jászkisér 2017
000147
Jászkisér 2017
000148
Jászkisér 2017
000152
Jászkisér 2017
000154
Jászkisér 2017
000155
Jászkisér 2017
002007
Katonák 2018
bélyegkiállítás, egyenruha, I.vháború
000175
Kecskemét 2005
001424
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001425
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001426
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001427
Kecskemét 2010
001428
Kecskemét 2010
001429
Kecskemét 2010
002806
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
002807
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
002808
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
002447
MABÉE
Magyarországi Bélyeggyűjtők Egyesülete
002557
Madarász Gyula
neves filatelista
002558
Makkai László dr
neves filatelista
001431
Mártély 2016
Ifjúsági Bélyegtábor
001432
Mártély 2017
Ifjúsági Bélyegtábor
001739
Mártély 2018
Ifjúsági Bélyegtábor 2018
003167
MH Gábor Áron
Bélyeggyűjtő Kör
001898
Mór 2018
Tematikus bélyegkiállítás, Bornapok
001875
Mór 2018
Tematikus bélyegkiállítás, Bornapok
001433
Nagyatád 2010
000238
Nagyatád 2010
002044
Országház 2018
Szt István Bélyeggyűjtő Kör
001436
Pápa 2012
001437
Pápa 2012
001438
Pápa 2017
Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör készíttette 2017-ben
001439
Pápa 2017
Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör készíttette 2017-ben
001440
Pápa 2017
001905
Pátria 2016
001441
Pátria 2017
001442
Pátria 2017
001900
Pátria 2017
csak képtorzítás?
001904
Pátria 2017
002479
Pátria 2018
002481
Pátria 2018
karácsony
002480
Pátria 2018 ajándék
hátoldali szöveggel
001434
Postamúzeum 2014
001435
Postamúzeum 2014
001443
Salgótarján 2008
001444
Salgótarján 2013
001445
Salgótarján 2016
kiállítás
001446
Salgótarján 2017
001447
Salgótarján 2017
001448
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001449
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001450
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001949
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001951
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001953
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001451
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
001910
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
001912
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
000363
Sárvár 2017
000291
Siófok 2016
ELGYÜSZ kiállítás
002994
Siófok 2019
bélyeggyűjtő kör
002996
Siófok 2019
ELGYÜSZ kiállítás
001452
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001453
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001454
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001455
Székesfehérvár 2013
Bélyegnap, kiállítás
001456
Székesfehérvár 2014
ELGYÜSZ kiállítás
001457
Székesfehérvár 2015
001458
Székesfehérvár 2016
kiállítás
001459
Székesfehérvár 2017
kiállítás
002483
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002484
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002485
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002487
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
003129
Székesfehérvár 2019
kiállítás
002575
Szent István
Bélyeggyűjtő kör 2019
002149
Szent István bélyegkör
80 éves
002150
Szent István bélyegkör
80 éves
000330
Szombathely 2012
000338
Szombathely 2016
003171
TEMAFILA 2019
Budapest
003018
Varga Pál bélyegtervező
kiállítása
000386
Várpalota 2005
000388
Várpalota 2012
000389
Várpalota 2012
001903
Wekerle Egyesület
000395
Zalaegerszeg


10 Magyar Posta

003165
Ajándék 2005
001460
ajándék 2006
001461
ajándék 2007
002703
Ajándék 2008
001462
ajándék 2009
001463
ajándék 2010
001464
ajándék 2011
002702
Ajándék 2011
002704
Ajándék 2012
002525
Ajándék 2015
001761
ajándék 2016
001762
ajándék 2017
001740
arató – parlament
001466
aut
003061
Bélyeggyűjtő Kör
Pécs
002739
csillagjegy promó bg
001467
Csomagautomata 2014
003062
gróf Dessewffy Miklós
filatelista
003133
ITU 2019
Telecom World, Budapest
000039
kulturális örökség
002850
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
002852
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
001468
Magyar Posta 2017
001899
Mór 2018
Bornapok-Tematikus bélyegkiállítás
002569
MOSFIT 2019
Filatelisták Társasága
001851
mozgóposta
001586
Nemzetközi jóganap 2015
002607
promóciós
elsőbbségi
001469
Ragjegy 2015
001741
repülő posta 2018
001470
Sender 2016
001471
Szent László 2017
002906
Sziget
Fesztivál 2016
003119
Sziget
Fesztivál 2017
003120
Sziget
Fesztivál 2017
000817
Sziget
Fesztivál 2015
000818
Sziget
Fesztivál 2016
003042
Tusványos
002985
Vésztő
posta


11 Állat és növény

001539
állatpark
gepárd
001472
antilop
fajta: passzán
001473
csikóhal
001474
elefánt
001475
gólya
001852
hal 1
001476
kakas
002126
kutya
002448
kutya
002794
kutya
002795
kutya
002853
kutya
002918
kutya
001478
kutya 1
002127
kutya 1
001479
kutya 10
001658
kutya 10
001480
kutya 11
001481
kutya 12
001482
kutya 13
001483
kutya 14
001484
kutya 15
001485
kutya 16
001486
kutya 17
001487
kutya 18
001742
kutya 19
002032
kutya 19
001488
kutya 2
002128
kutya 2
002008
kutya 20
Kormos
002010
kutya 21
Morzsa
002012
kutya 22
Picur
002014
kutya 23
Picur
002228
Kutya 24
002229
Kutya 25
002287
kutya 26
001489
kutya 3
001490
kutya 4
001491
kutya 5
001492
kutya 6
001493
kutya 7
001494
kutya 8
001495
kutya 9
002230

002965
macska
002983
macska
003031
macska
Penge Borisz
001496
macska 1
001497
macska 10
001498
macska 11
001499
macska 12
001500
macska 13
001501
macska 14
001502
macska 15
001503
macska 16
002231
Macska 17
002233
Macska 19
001504
macska 2
002234
Macska 20
001505
macska 3
001506
macska 4
001507
macska 5
001508
macska 6
001509
macska 7
001510
macska 8
001511
macska 9
001477
majom
002438
méh
festmény
001512
méh 1
001513
méh 2
001514
méh 3
001515
méh 4
001516
méh 5
001517
méh 6
001518
méh 7
001519
méh 8
001520
méh 9
002235
menyét
001524
növény 1
001521
nyúl 1
001522
nyúl 2
001523
nyúl 3
002041
Nyúl 4
002288
nyúl 5
003134
papagály
002924
rózsa
002925
rózsa
002926
rózsa
002927
rózsa
001525
sün
002236
teve
002237
tigris
001526
tulipán
002919
tulipán
002125
virág
002966
virág
001527
virág 1
002124
Virág 1
001528
virág 10
001811
virág 10
001529
virág 11
001812
virág 11
001530
virág 12
001531
virág 2
001532
virág 3
001533
virág 4
001534
virág 5
001535
virág 6
001536
virág 7
001537
virág 8
001538
virág 9


12 Egyéb

001614
álarc 1
001615
álarc 2
001540
angyal 1
001541
angyal 2
001542
angyal 3
002923
Árpád_év
003172
Atlantis
űrhajó
002608
autó
Peugeot boxer
001543
autó 1
001854
autó 10
Ford Escort 2.0
001855
autó 11
Ford Escort 1.8 16V
001908
autó 12
Suzuki Swift
002238
autó 13
001544
autó 2
001545
autó 3
001546
autó 4
001547
autó 5
001548
autó 6
001764
autó 7
001821
autó 8
Ford Escort cabriolet
001853
autó 9
Ford Escort 1.3 combi
002393
autóbusz
001549
baba 1
001550
baba 2
001551
baba 3
003020
Balatonvidéki
vasút
001552
ballagás
001765
BeO Li
002800
Bibliatársulat
70 éves, Baracska
001767
buék
002437
bunker
festmény
002740
chery
traktor
002564
Cigány Kultúra 2019
Baracska
001553
család
003173
Diskovery
űrhajó
002526
Doni áttörés
háboru, Jászkisér
002527
Doni áttörés
háboru, Jászkisér
002529
Doni áttörés
háboru, Jászkisér
001554
emlékkereszt
Trianon emlékkereszt a Ság-hegyen
003179
Endeavour
űrhajó
003009
erdei vasút
Pálháza
001616
északi vasút
002239
eszperanto
003085
Eszperanto
003022
Felsőpetény
kisvasút
003087
Felvidék
koronás címer
003047
Ferrari
autó, Forma1 2005
001773
forint
001555
Foucault inga
001776
gémeskút
002609
gémeskút
001556
gyermekrajz
001774
gyermekrajz
001775
gyermekrajz
002029
gyermekrajz
003135
gyermekrajz
001557
gyermekrajz 2
003010
gyermekvasút
Budapest
003011
gyermekvasút
makett
001558
gyertyák
001559
győzelem
001560
halasi csipke
001826
halasi csipke
001561
hímes tojás 1
001562
hímes tojás 2
001563
húsvéti nyuszi
003136
ijjász
001564
illusztráció
002830
irányítótorony
Ferihegyi repülőtér
002240
Isten áldd meg
002581
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
002582
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
002584
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
002585
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
001962
Karácsony
002610
karácsony
üdvözlet
002611
karácsony
üdvözlet
002142
Karácsony 1907
002144
Karácsony 1907
002146
Karácsony 1908
002796
karácsonyfa
001565
karácsonyfa 1
001566
Karácsonyi betlehemezés
001567
karácsonyi kép
001568
karácsonyi kép 2
001569
karácsonyi üdv 2
002030
Karácsonyi üdvözlet
001961
karácsonyi vásár
Békéscsaba
003137
kereszt
001571
kézírás
002449
Kiscelli Szűzanya
Celldömölk, katolikus templom
001570
kiscipő
002510
kisvasút
003003
kisvasút
Hortobágy
002241
kocsi
002997
Kocsiműhely
Pécsbánya-rendező, vasút
003001
Kocsiműhely
Pécsbánya-rendező, vasút
001983
korona
001572
körök
002416
krebs
rák
002974
lépcső
001573
maci
002242
maci
003091
Magyarország
Címer 1867-1914, angyalok
003033
MALÉV
repülő
001906
MÁV 150
vasút
001829
MÁV 150
150 éves a MÁV, vasút
003049
Mercedes
autó, Forma1 2005
003008
metrókocsi
Alstom, vasút
003012
metrókocsi
orosz, vasút
003050
Minardi
autó, Forma1 2005
002797
mosoly
002798
motor
001574
motor 1
001575
motor 2
002129
motorkerékpár
003013
mozdony
424-es, vasút
003000
Mozdony 222
2B-n4v gőzös, vasút
001576
mozdony 324,540
gőzös, vasút
001577
mozdony 342
gőzös, vasút
002921
mozdony 342
gőzös, vasút
003043
Mozdony 375,660
gőzös
003040
Mozdony 411,356
Truman, gőzös
003025
Mozdony 520.075
gőzös, régi autó, Hatvan
001579
mozdony 91
gőzös, vasút
003034
Mozdony A23.046
diesel
002998
mozdony M61
diesel, vasút
003004
mozdony M61
diesel, vasút
001580
mozdony M62
diesel. Vasút
003038
Mozdony Mk48-403
kisvasút, Szilvásvárad
001583
Múzeumok éjszakája 2015
001582
Múzeumok éjszakája 2017
001584
nagy háború 1
Krajczáros alapítvány, Székesfehérvár
001585
nagy háború 2
Krajczáros alapítvány, Székesfehérvár
001588
népviselet
sárpilisi népviselet
003014
nosztalgiavonat
Lajosmizse, vasút
003175
Nyár
001587
nyilazó
002511
nyuszi
003176
Ősz
003177
Ősz
002439
pincesor
festmény
001589
pisztráng
003080
pisztráng
002922
postahivatal
001590
postakürt
002243
RedBull
versenyautó
001591
Reformáció500 2017
régi Wittenberg-i városkép
001592
rejtvény fejtő
003051
Renault
autó, Forma1 2005
002482
repülő
emlékmű, Pápa
002976
repülő
emlékmű, Pápa
002384
sakk
003052
Sauber
autó, Forma1 2005
003097
Smidt-Múzeum
Szombathely
002409
Stefánia
fesztivál, Siófok
002244
széldeszka
001593
szentkép
002612
szeretettel
üdvözlet
001596
szív
001804
szív
002946
szív
002947
szív
002948
szív
001594
szobrocska
003002
szolgálattevő sapka
vasút
001595
szorult helyzet
002450
Szűzanya kisdeddel
001597
tablók könyve
2011.12.12.-én Nagykanizsáról Bp-re küldött levélen
002967
tájkép
002245
tánc
001598
tarokk
001743
tarokk 2
001744
társaság
003174
Tavasz
003015
távíró
vasúti emléktárgy
003016
távíró
vasúti emléktárgy
003178
Tél
001806
telefonkártya
001599
téli táj 1
001600
téli táj 2
001601
téli táj 3
001602
téli táj 4
001603
téli táj 5
001604
téli táj 6
001605
téli táj 7
002246
tengerpart
002741
terembelső
003053
Toyota
autó, Forma1 2005
002970
turul
címer
001617
újévi malac
002742
utca
002247
üdvözlet
001618
ürhajók 1
001619
ürhajók 2
001620
ürhajók 3
001611
vándor
002002
vándor
002451
vasút 037
520,001 gőzös
002452
vasút 038
(325) C-n2v gőzös
002453
vasút 039
(DV) gőzös
002455
vasút 041
442 1D1-h2t gőzös
002456
vasút 042
411,001 „Truman” gőzös
002457
vasút 043
375,583 1C1-h2t gőzös
002458
vasút 044
601. gőzös
002459
vasút 045
V42,527 villany
002460
vasút 046
22 1B1-h2t gőzös
002461
vasút 047
490,053 Bugaci Kispöfögő
002462
vasút 048
Haraszti-Ráckeve HÉV
002463
vasút 049
régi állomás
002464
vasút 050
Ganz CsM5 villamos
002465
vasút 051
CAF Urbos 3 villamos
002466
vasút 052
Ganz CsM5 villamos
001606
vasutasnap
vasút
001607
vasútjubileum
002969
versenyautó
002396
versenyautó 1
002397
versenyautó 2
002823
villamos
Szombathely, vasút
002825
villamos
Szombathely, vasút
003027
villanymozdony
Kandó Kálmán, vasút
003029
Villanymozdony 480.001
Kandó Kálmán, vasút
002613
virág
kereszt
001608
vitorlás
002003
vitorlás
002968
vízesés
Plitvicei tavak
001612
vízesés 1
001613
vízesés 2
001609
vizsolyi biblia
001610
vonalzók
003055
Williams
autó, Forma1 2005


13 Kisívek

002543
Akadémia
Mosonmagyaróvár
001909
autó 12 kisív
003021
Balatonvidéki
vasút
002801
Borhölgyek 2019
Kőszeg
002560
Budapest 2017
II.Rákóczi F. gimnázium, iskola
001621
Budapest 2017 kisív
001622
Budapest 2018 kisív
003143
család
002981
csoport
002986
csoport
002987
csoport
002219
csoport kisív
001856
Dabas 2018 kisív
001816
Dabas 2018 kisív
001817
Dabas 2018 kisív
002576
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
002528
Doni áttörés
háboru, Jászkisér
002530
Doni áttörés
háboru, Jászkisér
002594
Erdély
címer, zászló
003084
Eszperanto
003023
Felsőpetény
kisvasút
003086
Felvidék
koronás címer
002471
Gamelán kisív
Topong Bang együttes
003088
Gencsapáti
Szt.Jakab templom
002390
Gencsapáti kisív
Szentkút, katolikus templom
002846
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002843
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
003103
Hírlapbélyeg
003104
Hírlapbélyeg
001779
hírlapbélyeg kisív
001781
hírlapbélyeg kisív
001745
Hunfila 2017 kisív
001746
Hunfila 2017 kisív
001747
Hunfila 2017 kisív
001623
HUNFILA 2018 kisív
001624
HUNFILA 2018 kisív
001625
HUNFILA 2018 kisív
003144
HUNFILA 2019
bélyegkiállítás Budapest
001748
IBK 2017 kisív
001828
IBK 2018 kisív
003105
IBK 2019
Internetes Bélyeggyűjtő Klub, Térfi Béla
002705
II.János Pál pápa
002706
II.János Pál pápa
002578
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002248
Isten áldd meg kisív
002391
Izland kisív
tengerpart
002392
Izland kisív
tengerpart
002831
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002834
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002837
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002840
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002096
Jászkisér 2016 kisív
gépész találkozó
001626
Jászkisér 2017 kisív
001627
Jászkisér 2017 kisív
001628
Jászkisér 2017 kisív
001629
Jászkisér 2017 kisív
001630
Jászkisér 2017 kisív
001926
Jászkisér 2017 kisív
002098
Jászkisér 2017 kisív
gépész találkozó
002100
Jászkisér 2017 kisív
géptörténeti gyűjtemény
001631
Jászkisér 2018 kisív
001632
Jászkisér 2018 kisív
001633
Jászkisér 2018 kisív
001634
Jászkisér 2018 kisív
001923
Jászkisér 2018 kisív
vasút
001924
Jászkisér 2018 kisív
002102
Jászkisér 2018 kisív
gépész találkozó
003106
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
002580
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
002583
Jó szerencsét!, bányász
köszöntés, Várpalota
002143
Karácsony 1907 kisív
002145
Karácsony 1907 kisív
002147
Karácsony 1908 kisív
002595
Kárpátalja
térkép
002750
Kárpátalja
térkép
002382
Kemenesszentmárton kisív
katolikus templom
002536
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
002539
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
001661
kutya 10 kisív
002009
kutya 20 kisív
Kormos
002011
kutya 21 kisív
Morzsa
002013
kutya 22 kisív
Picur
002015
kutya 23 kisív
Picur
002813
Luther Márton
2017, Reformáció 500 éve
003032
macska
Penge Borisz
002849
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
002851
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
003090
Magyarország
Címer 1867-1914, angyalok
001749
Mártély 2018 kisív
001907
MÁV 150 kisív
vasút
001830
MÁV 150 kisív
vasút
002854
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
001876
Mór 2018 kisív
Bornapok
003107
Mór 2019
Bornapok
003044
Mozdony 375,660
gőzös
003041
Mozdony 411,356
Truman, gőzös
003026
Mozdony 520.075
gőzös, régi autó, Hatvan
003035
Mozdony A23.046
diesel
003039
Mozdony Mk48-403
kisvasút, Szilvásvárad
002817
Nagyatád
Tűzoltóság
003145
nyár
002104
Országház 2018 kisív
Szent István bélyeggyűjtő kör
003146
ősz
003147
ősz
002577
Pálffy J.–Károlyi S.
Szatmári békekötés
002751
Pápa
templom, kastély
001635
Pápa 2018 1 kisív
001636
Pápa 2018 2 kisív
001637
Pápa 2018 3 kisív
002972
Pápa 2019
játékfesztivál, autómodel
003148
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003149
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
001750
Pátria 2017 kisív
002856
Rákóczi-év 2019
Tokaj
002975
repülő
emlékmű, Pápa
002859
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
002546
S.Nemes János
háboru, Jászkisér
001948
Salgótarján 2017 kisív
001950
Salgótarján 2017 kisív
001952
Salgótarján 2017 kisív
001911
Salgótarján 2018 kisív
ELGYÜSZ kiállítás
002752
Sáromberkei Puczi Béla
roma vezető, Marosvásárhely
002990
Siófok 2019
ELGYÜSZ kiállítás
002991
Siófok 2019
labdarugó csapat
002992
Siófok 2019
bélyeggyűjtő kör
003096
Smidt-Múzeum
Szombathely
002596
Sydney
Operaház 2018
002597
Sydney
Operaház 1966
002598
Sydney
Operaház 1966
002753
Sydney
operaház, építés
002754
Sydney
operaház, építés
002755
Sydney
operaház
002486
Székesfehérvár 2019 kisív
002488
Székesfehérvár 2019 kisív
001660
személy32
gyermek
001928
személy32
felnőtt
002220
személy32
felnőtt
002224
személy32
felnőtt
002695
személy32
gyermek
002756
személy32
felnőtt
002930
személy32
felnőtt
003099
személy32
felnőtt
003101
személy32
felnőtt
003108
személy32
felnőtt
002151
Szent István bélyegkör kisív
002803
Szombathely
Brenner-villa
002387
Szombathely kisív
katolikus templom
002225
társaság kisív
003150
tavasz
003151
tél
003152
TEMAFILA 2019
bélyegkiállítás Budapest
003019
Varga Pál bélyegtervező
kiállítása
002328
vasút 001 kisív
411,264 gőzös
002329
vasút 002 kisív
520,075 gőzös
002330
vasút 003 kisív
376,531 gőzös
002331
vasút 004 kisív
460 043 villany
002332
vasút 005 kisív
418 178 diesel Csörgő
002333
vasút 006 kisív
459 021 diesel „Ketty”
002334
vasút 007 kisív
Felsőtárkány
002335
vasút 008 kisív
C50 404 diesel Felsőtárkány
002336
vasút 009 kisív
M40 114 diesel Púpos
002337
vasút 010 kisív
Hatvani Púpos diesel
002338
vasút 011 kisív
438 038 diesel Hejőbába
002339
vasút 012 kisív
375,660 gőzös
002340
vasút 013 kisív
424 gőzös Isaszegen
002341
vasút 014 kisív
Kisdácsiás vonat
002342
vasút 015 kisív
Kisdácsiás vonat
002343
vasút 016 kisív
V42 527 Leo, V43 1023 Szili
002344
vasút 017 kisív
375,660 gőzös
002345
vasút 018 kisív
520,075 gőzös
002346
vasút 019 kisív
Kisdácsiás vonat, Mezőcsát
002347
vasút 020 kisív
375,660 gőzös
002348
vasút 021 kisív
460 026 Szöcske, villany
002349
vasút 022 kisív
520,075 gőzös, felújítva
002350
vasút 023 kisív
M32 Gokart, diesel
002351
vasút 024 kisív
Mk48 410 diesel, Mátravasút
002352
vasút 025 kisív
438 038 diesel Mezőcsát
002353
vasút 026 kisív
438 038 diesel Nemesbikk
002354
vasút 027 kisív
460 039 diesel
002355
vasút 028 kisív
628 332, 459 021 diesel
002356
vasút 029 kisív
628 332 diesel
002357
vasút 030 kisív
460 026 Szöcske, villany
002358
vasút 031 kisív
Bobó, diesel
002359
vasút 032 kisív
RCH Taurusok, Mezőnyárád
002360
vasút 033 kisív
Szilvi, gőzös
002361
vasút 034 kisív
460 043 villany
002362
vasút 035 kisív
Usgyi, diesel, Bagimajor
002363
vasút 036 kisív
Wagner Taurus, Győr
002398
versenyautó 1 szemív
002399
versenyautó 2 szemív
002824
villamos
Szombathely, vasút
003028
villanymozdony
Kandó Kálmán, vasút
003030
Villanymozdony 480.001
Kandó Kálmán, vasút


14 Nem azonosított

001751
beolvasás0025
001768
címer
002414
címer
002971
épület
003180
épület
003181
épület
001640
m p
001642
nem azonosított 04
002040
nemazonositott
002152
nemazonositott00
002153
nemazonositott01
001643
sz bélyeg 1172
001644
sz bélyeg 1399
001645
sz bélyeg 1433
001650
sz bélyeg 1789
001654
sz bélyeg 258
001651
sz bélyeg 627
001652
sz bélyeg 628
001653
sz bélyeg 963