SZEMÉLYES BÉLYEGEK TÁJÉKOZTATÓ KATALÓGUSA

A katalógus célja:
- Ötletet adhat a személyes bélyegeket gyűjtők részére, gyűjteményeik rendszerezésére. A katalógus rendszerezése, csoportosítása természetesen csak egy a lehetséges módszerek közül. A gyűjtők más szempontok szerint is csoportosíthatnak. A rendszerezés ma még öncélúnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy az ilyen bélyegek további terjedése egyszer a kiállítási lehetőség igényét is felveti.
- A katalógus használói között megkönnyíti a csere lehetőségét, hiszen a katalógus sorszámának közlésével a kereső és a felajánló egyértelmű közös azonosítót találhat.
- E bélyegfajta kiadásának körülményeiből adódik, hogy a katalógus sem visszamenőleg, sem a jövőben nem lehet teljes.
- Nem alkalmas a katalógus még relatív értékelésre sem, hiszen a kiadások példányszámairól nem tud információt adni.

Szerkesztési és karbantartási irányelvek.
Az eddig beérkezett bélyegek áttekintése alapján az alábbi rendszerezési elveket alakítottuk ki.
A katalógus természetesen soha nem lesz lezárt, de a rendszerezési elveket rögzíteni kell, hogy az újabb megjelenések besorolása ne borítsa fel a rendszert. Fontos, hogy a rendszerezés jól áttekinthető legyen, tehát a felhasználó könnyen meg tudja találni a nála megjelenő bélyeget, illetve megállapítani, hogy az már katalogizálva van e.
A katalógus számítógépes fájlokban és könyvtárakban jelenik meg, tehát terjedelmileg szinte korlátlanul bővíthető.
A katalogizálás tárgya a bélyeg „személyes” része. Az egy alapbélyeg ívből készült személyes bélyegeknél csak egy változatot szerepeltetünk a katalógusban. A gyűjtő számára természetesen minden változat egy-egy önálló bélyeg, de ezzel felesleges lenne bővíteni a katalógust. Az alapíveknél megjegyzésben feltüntettük, hogy hány különböző bélyeget tartalmaznak, tehát könnyen megállapítható, hogy egy személyes bélyeg hányféle változatban fordulhat elő.

A katalógus fejezetei (kategóriái):
01. Alapbélyeg ívek.
Azon postai bélyegíveket mutatja, amelyekből személyes bélyeg készíthető, vagy készíthető volt.
02. Városok. „Városok”-hoz köthető bélyegek. Ide soroljuk a települések valamilyen nevezetes eseményéhez, évfordulójához, rendezvényéhez kapcsolt kiadásokat., valamint a helyi bélyeggyűjtéssel, kiállításokkal kapcsolatos bélyegeket. Azonosító: városnév_kiadás éve_ (sorszám, ha adott évben több kiadás történt) Városoknál ha nem ismert a kiadás éve, nem tüntetünk fel évszámot.
3. Cégek. Cégek személyes (reklám) bélyegei. Azonosító: a bélyegen látható cégnév (esetleg rövidítve). A cégnevek szerinti abc sorrendben. A megjegyzésben feltüntetjük, hogy a cég mely településen működik.
4. Személyek. A bélyeget saját magáról, családtagjairól készíttette valaki. Ezeknél személyiségi, adatvédelmi okokból semmi azonosítót (név, megjelenés helye, időpontja) nem rögzítünk. Neveket a fájl névben akkor sem tüntetünk fel, ha azt a bélyegre maga a készíttettő feltette,vagy számunkra levélben megadta. Fájlnév: személy_sorszám. E csoportnál a „megjegyzés” mezőben az alábbi megkülönböztető szavakat írtuk be: baba, gyermek, fiatal, felnőtt. Ezekre a szavakra lehet keresni, ami megkönnyíti saját bélyegünk esetleges összehasonlítását a már katalogizált bélyegekkel.
5. Közismert. Közismertnek tekintett történelmi személyek. Azonosító: az ismert személy neve. Ha közismert személyiség arcképe valamilyen városhoz köthető esemény kapcsán került a bélyegre, és ez a bélyegről leolvasható, akkor a „városok” csoportba soroljuk. a megjegyzésben feltüntetjük a város nevét.
6. Színészek. Hivatásukból, foglalkozásukból eredően ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
7. Sportolók. Sporteredményeik alapján ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
8. Művészek. Zenei előadók, vagy más művészeti ágakban kiemelkedő teljesítményük alapján ismert személyek. Név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
9. FILATÉLIA. A MABÉOSZ által kiadott személyes bélyegek. Ide soroljuk a fővárosi, vidéki, vagy országos bélyeggyűjtő körök (pl. IBK) kiadványait is. Azonosító: mabéosz (vagy a kör neve)_kiadás éve.
10. Magyar Posta. A Posta saját személyes bélyegei, amelyek valamilyen évfordulóra, eseményre utalnak a személyes szelvénnyel. Ezek a bélyegek formailag a személyes bélyegek közé sorolhatók, de valójában ugyanolyan postabélyegek mint a többi, amelyeket a Magyar Posta kiad. Ezek a magyar és külföldi katalógusokban is megjelennek. A Posta által készített, de magánszemély vagy szervezet által megrendelt (kiadott) személyes bélyegek nyomtatott katalógusokban nem jelennek meg. Nem szerepeltetjük a katalógusban az un. promóciós bélyegeket, amelyek a szelvényeken a személyes bélyeg készíttetést propagálják. Az alapívek között azonban az ilyen kiadások is szerepelnek. Tehát aki ezeket is gyűjti, be tudja azonosítani a lehetséges változatokat. Azonosító: magyar_posta a bélyeg neve_kiadás éve.
11. Állat_növény. Számos ilyen témájú bélyeggel találkoztunk a katalógus eddigi szerkesztése során, ezért soroltuk külön csoportba ezeket. Azonosító: faj(állat vagy növény)_sorszám.
12. Egyéb. A fenti csoportokba nem sorolható, de a kép alapján egyértelmű tárgyat (pl. autó, mozdony, figura, rajz) ábrázoló bélyegek, amelyek kis számú előfordulásuk miatt külön csoportot nem indokolnak. Azonosító: a tárgyra utaló megnevezés. A rendezési elveket nem kívánjuk módosítani, új csoportokat létrehozni, azonban a gyakran visszatérő motívumokra (pl. címer, vasút, autó, motor, stb.) a fájlnévben vagy a megjegyzésben utalunk, ezért ezekre a motívumokra is lehet keresni, szűrni.
13. Kisívek. Kisívekben (jelenleg 6-os kisívek ismertek, de a meghatározó az, hogy a bélyegeken kívül a kisív kerete egyéb érdemi ábrát, információt is hordoz. Az ilyen formában, vagy ilyen formában is megjelent bélyeg természetesen mint egyedi bélyeg a katalógus más fejezeteiben is megjelenik, hiszen az egyes példányról nem derülhet ki, hogy az kisívben, vagy 20-as, 35-ös ívben lett-e nyomtatva. Azonosító: az egyedi bélyeg neve_kiadás éve-kisív.
14. Nem azonosított. Ha a kép alapján valószínűsíthető, hogy a bélyeg valamilyen városhoz vagy céghez köthető, de a rendelkezésre álló információ nem elegendő a pontos besoroláshoz. Különösen az itt található bélyegeknél várjuk a katalógus használóinak információit a pontos besoroláshoz (település neve, ábrázolt épület, tárgy, esetleg a kiadás éve).

A kapott teljes íveket és borítékokat nem építjük be a katalógusba, csak a kivágott egyes bélyegeket. Ha a bélyegképen, azzal összefüggő alakalmi bélyegzés van, akkor a képet bélyegzéssel együtt szerepeltetjük. Ha a borítékon olyan információ szerepel, amely a bélyeg keletkezésére utal, vagy segít értelmezni (pl. a rövid cégnevet), akkor ezt az információt a megjegyzés mezőben tüntetjük fel.
A katalógus öntevékeny alapon, a gyűjtők által átadott képek, információk alapján épül fel. Ezért kérjük a katalógus használóit, hogy ha olyan bélyegük van, amelyik még nem szerepel a katalógusban, juttassák el a szerkesztőkhöz a bélyeg képét, és a készítés információit (hely, alkalom, dátum, stb.). A képeket szkennelve vagy fotózva, lehetőleg 600 vagy 300 dpi minőségben kérnénk. Aki nem tud szkennelt képet, vagy digitális fotó küldeni, de kölcsönadja a bélyeget, azt szkennelés után természetesen visszajuttatjuk.
Köszönettel veszünk minden észrevételt (megvalósítható javaslatot), adatjavítást a felhasználók részéről.
Köszönetet mondunk azoknak a gyűjtőtársaknak, akik ( már eddig több mint ötvenen ) anyagaik rendelkezésre bocsátásával lehetővé tették az induló katalógus összeállítását, és azóta is folyamatos bővítését.
Előre is köszönjük azoknak, akik hozzájárulnak bélyegképekkel és információkkal a katalógus bővítéséhez, pontosításához. A képek alatti 6 jegyű szám egyedi azonosító. Tehát, ha egy bélyeggel kapcsolatos kérdés, kiegészítés, javítás merül fel, elegendő erre a 6 jegyű számra hivatkozni.
A katalógus frissítését legalább negyedévente egyszer tervezzük, de ha jelentős számú (40-50) új bélyegképet kapunk, akkor ezeket rövid időn belül igyekszünk feldolgozni és beépíteni.

További képeket, információkat, észrevételeket, javaslatokat az alábbi címekre várjuk:
hermann@compunet.hu
jfehervari@hotmail.com

A szerkesztők
Dr Hermann István
Fehérvári József

Keresett szöveg: Találatok száma:13
Legújabb:

(A találatok a mezőbe írt kifejezéssel, majd a [Szűrés] gombbal szűkíthetők, egymás után többször is.
Pl: Buda -> [Szűrés] -> 2007 -> [Szűrés]. Kis-nagy betűre nem érzékeny a szűrő.
Az összes bélyeg listázása az [Összes] gombbal állítható vissza.)


Az oldalon megjelenő miniatűrökre kattintva, a bélyeg képe nagyobb méretben megjelenik.

Katalógus - (3733 db)
01 Alapívek - (80 db)
02 Városok - (712 db)
03 Cégek - (972 db)
04 Személyek - (546 db)
05 Közismert - (136 db)
06 Színészek - (194 db)
07 Sportolók - (134 db)
08 Művészek - (42 db)
09 Filatélia - (163 db)
10 Magyar Posta - (58 db)
11 Állat és növény - (121 db)
12 Egyéb - (279 db)
13 Kisívek - (279 db)
14 Nem azonosított - (17 db)01 Alapívek

000001
2004 Folkloriada
10 szbg változat létezik
003574
2004 Folkloriada
prom
002365
2004 Karácsony – Angyalkák prom
12 szbg változat létezik
000002
2004 Karácsony – Sütemények
20 szbg változat létezik
002364
2004 Karácsony – Sütemények prom
20 szbg változat létezik
000003
2004 Karácsony – Üvegdíszek
11 szbg változat létezik
002417
2004 Karácsony – Üvegdíszek prom
002366
2005 Bak
1 szbg változat létezik
002367
2005 Bika
1 szbg változat létezik
002368
2005 Halak
1 szbg változat létezik
000005
2005 Hungaroring
1 szbg változat létezik
002418
2005 Hungaroring prom
002369
2005 Ikrek
1 szbg változat létezik
002370
2005 Kos
1 szbg változat létezik
002371
2005 Mérleg
1 szbg változat létezik
002372
2005 Nyilas
1 szbg változat létezik
002373
2005 Ororszlán
1 szbg változat létezik
002374
2005 Rák
1 szbg változat létezik
002375
2005 Skorpió
1 szbg változat létezik
002388
2005 Színház
1 szbg változat létezik
002376
2005 Szűz
1 szbg változat létezik
000007
2005 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002377
2005 Vízöntő
1 szbg változat létezik
002378
2006 Első bélyegem prom
20 szbg változat létezik
000009
2006 Kék
2 szbg változat létezik
002709
2006 Kék prom.
002419
2006 Rózsák prom
002389
2006 Szerelem prom
2 szbg változat létezik
002379
2006 Virágok II. prom
5 szbg változat létezik
003575
2007 Ballagás – Hőlégballon
prom
003227
2007 Ballagás – Matrózblúz prom
003576
2007 Ballagás – Tarisznya
prom
003577
2007 Ballagás – Tintatartó
prom
000012
2007 Ballagás I – Matrózblúz
8 szbg változat létezik
000011
2007 Ballagás II – Tintatartó
2 szbg változat létezik
000010
2007 Ballagás III – Tarisznya
2 szbg változat létezik
000013
2007 Ballagás IV – Hőlégballon
20 szbg változat létezik
000014
2007 Budapest
5 szbg változat létezik
002710
2007 Budapest prom.
000015
2007 Első bélyegem
20 szbg változat létezik
000016
2007 Karácsony – Angyalkák
12 szbg változat létezik
002711
2007 Karácsony – Angyalkák prom.
000018
2007 Kopogtatók
10 szbg változat létezik
002712
2007 Kopogtatók prom.
000019
2007 Tollak20
20 szbg változat létezik
002713
2007 Tollak20 prom.
000020
2007 Tollak35
20 szbg változat létezik
000021
2008 Helló
5 szbg változat létezik
000022
2008 Helló prom
5 szbg változat létezik
000023
2008 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002714
2008 Térkép–tájoló prom.
000024
2008 Virágok
5 szbg változat létezik
000025
2009 Pécs
20 szbg változat létezik
000026
2009 Pécs prom
20 szbg változat létezik
000027
2011 Karácsony – Gömbök
2 szbg változat létezik
003351
2011 Karácsony – Gömbök
prom.
000028
2011 Szerelem
2 szbg változat létezik
003352
2011 Szinház
prom.
000029
2011 Színház
1 szbg változat létezik
000030
2012 Üzenet V. – belföld
1 szbg változat létezik
000031
2012 Üzenet V. – belföld prom
1 szbg változat létezik
000032
2013 Rózsák – belföld
3 szbg változat létezik
002715
2013 Rózsák prom.
000033
2017 Saját bélyegem kisív
1 szbg változat létezik
003141
2017 Saját bélyegem prom
003397
2018 Ballagás – Hőlégballon
reklámív
003140
2018 Ballagás II.–Tintatartó
reklám ív
003139
2018 Ballagás III.–Tarisznya
reklám ív
003579
2018 Ballagás_Matrózbluz
reklámív
003279
2018 Első bélyegem
reklám ív
003639
2018 Hello
reklámív
003228
2018 Karácsony – Angyalkák
reklám ív
003612
2018 Oroszlán
reklámív
003229
2018 Pécs
reklám ív
003231
2018 Rózsák
reklám ív
003230
2018 Szerelem
reklám ív
003700
2019 karácsonyi díszek
reklámív
003640
2019 Kos
reklámív
003701
2019 mérleg
reklámív
003641
2019 Rózsák
reklámív


02 Városok

000034
Agyagosszergény 2006
címere
003360
Ajka
60 éves
003361
Ajka
Városháza
003362
Ajka
város jelképe, szobor
000035
Alsónémedi 2017
katolikus templom
000036
Alsónémedi 2017
református templom
002420
Andráshida
vizimalom, festmény
002105
Ásotthalom
gondozási központ
001973
Bábolna
címere
003561
Baja
Sugovica Ált. Iskola
000040
Baja
Türr István Szakközépiskola
000826
Baja
Türr István Közgazdasági Technikum
000037
Baja 2007
címere
001662
Baja 2008
Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
000038
Baja 2008
Halászati skanzen
000041
Baja 2011
Halászati skanzen
000042
Baja 2012
Halászati skanzen
000043
Baja 2015
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
000044
Bakonycsernye
címere
001663
Bakonynána
címere
001974
Bakonynána
címere
003255
Bakonynána
címere
000387
Bakonynána
Katolikus templom
001975
Bakonyoszlop
címere
003256
Bakonyoszlop
címere
001970
Bakonyszücs
címere
002934
Bakonytamási
címere
002757
Baks
címere
000045
Baks 2008
címere
000046
Balassagyarmat 2008
Civitas Fortissima szobor
000047
Balassagyarmat 2016
Városháza
002688
Balatonakarattya
katolikus templom
003687
Balatonakarattya
katolikus templom
000048
Balatonföldvár
címere
000049
Balatonföldvár
címere
000050
Balatonföldvár
000051
Balatonföldvár
000052
Balatonföldvár
címere
000053
Balatonföldvár
címere
000054
Balatonföldvár
címere
000055
Balatonföldvár
Hotel Főnix
000056
Balatonföldvár
Kvassay-sétány a múlt század elején
000057
Balatonföldvár
mentőöv
001656
Balatonföldvár 11
móló
001657
Balatonföldvár 12
móló
002717
Balatonfüred
körtemplom
003257
Balatonfüred
ivókút, Kossuth-forrás
000058
Balatonfüred 2008
Anna Grand Hotel
002707
Balatonkenese
kőkereszt
002708
Balatonkenese
templom
002719
Balatonkenese
katolikus templom
002742
Balatonkenese
Fő u. 23
002799
Balatonkenese
katolikus templom
003363
Balatonszőlős
címere
000059
Balatonszőlős
címere
002522
Baracska 2018
börtön-kápolna
002523
Baracska 2018
börtön-kápolna
002106
Baranyahídvég
címere
000060
Barcs 2007
Krisztus Király templom
000061
Barcs 2010
Krisztus Király templom
000062
Barcs 2010
Barcs, a fürdő bejárata
003594
Bátaszék
Trianon emlékmű
003188
Bátonyterenye
Városháza
000075
Bátonyterenye 2010
Kisterenye, Gyürky-Solymossy kastély
002380
Battonya
katolikus templom
001654
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
003258
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
002040
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
000079
Békés 2011
Szegedi Kis István Református Gimnázium
000080
Békés megye 2008
címere
000081
Békés megye 2015
térkép részlet
003538
Békés város
címere
000076
Békéscsaba 2007
Páduai Szent Antal Székesegyház
000077
Békéscsaba 2008
„Kamilla-Amanda” szobor
000078
Békéscsaba 2008
Páduai Szent Antal Székesegyház
002107
Békésszentandrás
000063
Belvárdgyula 1996
címere, község Baranya megyében
000064
Berettyóújfalu 2007
Bihari Múzeum
003109
Berzence
Szeretet Szociális Otthon
003649
Berzsenyi D. Gimnázium
Sopron
002023
Bodrogkisfalud
katolikus templom
000065
Boldva 2007
Református templom
002680
Bőcs
rózsakert, templom
002681
Bőcs
rózsakert, templom
000066
Bp Forma1
003259
Budafok
Hajós Alfréd ált. iskola
001837
Budafok 2005
Szent Lipót plébániatemplom
001838
Budafok 2010
Budafok város 1926. évi címere
001839
Budafok 2012
Promontor (Budafok) első német betelepítése
001840
Budafok 2013
Soisson-palota, Párizs 1660 körül, itt született Savoyai Jenő
002408
Budapest
Szabó Ervin Könyvtár
002469
Budapest
gimnázium
002683
Budapest
Városvédő Egyesület
002877
Budapest
Mátyás templom
003110
Budapest
Rákóczi F. Gimnázium, iskola
003295
Budapest
Corvinus Egyetem, iskola
000067
Budapest 2007
Sziklakórház-Múzeum
000068
Budapest 2007
Mátyás templom
000069
Budapest 2007
Pestlőrinci Szakközépiskola
000070
Budapest 2008
Halászbástya
000071
Budapest 2012
Gresham Palace (Hotel)
000072
Budapest 2016
25 éves a Koronaőr Egyesület
002559
Budapest 2017
II.Rákóczi F. gimnázium, iskola
000074
Budapest 2018
Bp. Bélyegmúzeum
003521
Budapest 2019
Csokonai Kult. Közp., Ady Endre
001808
Budapest, XIII.ker
003513
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003514
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003515
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003516
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
000082
Bükfürdő 2005
002878
Cegléd
reformáció
003568
Celldömölk
Szűz Mária kat. templom
000083
Celldömölk 2005
Szűz Mária Római katolikus templom
000084
Csabrendek
címere
000085
Csanádapáca
002025
Csanytelek
Polgármesteri hivatal
002758
Csanytelek
címere
002879
Csengele
címere
000086
Csepreg 2005
címere
002204
Cserkeszőlő
fürdő
000087
Cserkeszőlő
fürdő
002502
Cserszegtomaj
címere
003260
Csesznek
vár
000088
Csesznek 2012
vár
000089
Csókakő 2012
vár
002718
Csorna
premontrei apátság
002805
Csorna
Apátsági templom
001859
Dabas 2018
Sportcsarnok
001860
Dabas 2018
Sportcsarnok
001861
Dabas 2018
Városháza
001862
Dabas 2018
Városháza
001857
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
001858
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
003202
Dabas-Gyón 2019
Halász Móricz-kúria
003203
Dabas-Gyón 2019
régi lakóház
003204
Dabas-Gyón 2019
régi lakóház
003205
Dabas-Gyón 2019
Halász Móricz-kúria
000104
Dávod
000105
Dávod
000090
Debrecen 2007
Medgyesi Ferenc: Szoptató anya (másolat)
000091
Debrecen 2008
Déri Múzeum
000092
Debrecen 2014
villamos
000093
Debrecen 2014
Virágkarnevál
000094
Debrecen 2017
Virágkarnevál
002565
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
002566
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
000095
Demecser
Káposztás Napok
002108
Dévaványa
000107
Dévaványa 2007
002586
Devecser 2016
Kastélykönyvtár, címer
002587
Devecser 2016
emlékmű, címer
002588
Devecser 2016
ökumenikus kápolna, címer
002590
Devecser 2016
katolikus templom, címer
002591
Devecser 2016
emlékmű, címer
002592
Devecser 2017
templom, gyermekrajz
000096
Diósgyőr 2014
vár, Nagy Lajos király címere
002276
Domaszék
címere
000097
Dombóvár 2004
címere
002962
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
000098
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
000100
Dunakeszi 2017
Főtér
000101
Dunakeszi 2017
Tanuszoda
000099
Dunakeszi 2017
Művelődési Központ
000102
Dunakeszi 2018
Általános Iskola
000103
Dunapataj
az 1919-es dunapataji ellenforradalom, vörösterror által kivégzett áldozatainak emlékműve
003223
Dunaújváros
címere
002281
Eger
Hotel Flóra
000108
Eger 2007
Dobó István szobor
002531
Eger 2018
karnevál
002532
Eger 2018
bor, Szent Donát, karnevál
001769
Elek
Sarlós Boldogasszony templom
001770
Elek
001771
Elek
a kitelepített németek emlékműve
002764
épület?
002765
épület?
002686
Erdély
címer, zászló
003076
Érsekvadkert 2018
katolikus templom
000109
Feked
címere
000113
Fényeslitke 2004
Szentháromság katolikus templom
002277
Fertőboz
Gloriett kilátó
002278
Fertőhomok
Községháza
003340
Fertőszentmiklós
címere
003740
Folklór fesztivál 2008
Nagymányok
000110
Fonyód
001664
Fonyód
002205
Fonyód
002963
Fonyód
díszkút
002964
Fonyód
Kiss István emberpár szobor
000111
Fonyód 2007
Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia
002279
Földeák
címere
000112
Fulókércs
címere (község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében)
002599
Fulókércs
címere
000114
Gara
címere (község a bajai járásban)
002475
Gencsapáti
Szentkút, katolikus templom
003089
Gencsapáti
Szt.Jakab templom
002847
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002848
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002844
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
002845
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
000115
Gogánfa 2005
címere
000116
Gyenesdiás
000117
Gyomaendrőd 2004
címere
003164
Gyömrő
meseposta
003276
Gyöngyös
Fehér Bor Fesztivál
002216
Gyöngyösfalu
katolikus templom
000121
Győr 2008
Városháza
000122
Győr 2008
Városháza
000123
Győr 2008
Városháza
000124
Győr 2009
Győri Nemzeti Színház
000125
Győr 2017
Olimpiai fesztivál
001978
Gyula
vár
002280
Gyula
vár
000119
Gyula 2004
vár
000120
Gyula 2008
vár
000118
Gyulafirátót
Rátóti Napok
000126
Hajduböszörmény
címere
003795
Hajduböszörmény
főépítészi konferencia
000127
Hajduböszörmény 2005
Bocskai szobor
000128
Hajduböszörmény 2010
000129
Hajduböszörmény 2010
003293
Hajduböszörmény 2019
református templom
000130
Hajós
Érseki vadászkastély
000131
Hajós
Szent Orbán szobor
000132
Hajós
pincék
000133
Hajós
Városháza
002880
Hajós
takarékbank
003063
Hatvani csata
1849
002206
Hegyhátszentmárton
katolikus templom
002303
Hegykő
a település logója
002881
Heiligenkreuz
templom
003737
Herend
Porcelánmanufaktúra
002600
Heves
címere
000134
Heves 2004
címere
000136
Hódmezővásárhely
címere
000137
Hódmezővásárhely 2008
000135
Hollókő 2012
utcarészlet a Szent Márton templommal
003189
Igal
gyógyfürdő
001665
Jánoshalma
műmalom
002109
Jánoshalma
katolikus templom
003112
Jánoshalma
katolikus templom
000138
Jánoshalma 2002
Szent Anna templom
002207
Jánoshalma 2002
katolikus templom
000139
Jánoshalma 2007
Szent Anna templom
000140
Jánoshaza 2005
Szent Anna templombelső
003262
Jásd
címere
002832
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002833
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002835
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002836
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002838
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002839
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002841
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002842
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
000141
Jászkisér 2016
Gépész találkozó
002095
Jászkisér 2016
gépész találkozó
000142
Jászkisér 2017
Gépész találkozó
000144
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
000149
Jászkisér 2017
Géptörténeti gyűjtemény
000156
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vízöntő jellel létezik
001925
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
002097
Jászkisér 2017
gépész találkozó
002099
Jászkisér 2017
géptörténeti gyűjtemény
002533
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vízöntő jelü létezik
000159
Jászkisér 2018
Géptörténeti gyűjtemény
000160
Jászkisér 2018
Gépész találkozó
000161
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000162
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000163
Jászkisér 2018
001893
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001894
Jászkisér 2018
Jászbál
001895
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001896
Jászkisér 2018
Jászbál
002101
Jászkisér 2018
gépész találkozó
003113
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
003114
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
003208
Jászkisér 2019
Aradi vértanúk, szobor
003209
Jászkisér 2019
Aradi vértanúk, szobor
000164
Kalocsa 2007
Paprika Napok
000188
Káloz 2005
címere
000189
Káloz 2007
címere
002882
Kaposvár
karácsonyfa
000165
Kaposvár 2007
Városháza
000166
Kaposvár 2008
Városháza
000167
Kaposvár 2008
Evangélikus templom
000168
Kaposvár 2012
Szivárvány Kulturális Központ
000169
Kapuvár 2005
Szent Anna templom
002415
Karcag
000170
Karcag 2006
Fazekas triennálé
002687
Kárpátalja
térkép
002743
Kárpátalja
térkép
000171
Kazincbarcika
Jókai Mór szobor
000172
Kazincbarcika
Önkormányzati Portál
000173
Kecskemét 2004
Ciróka Bábszínház
000174
Kecskemét 2005
Nagytemplom
000176
Kecskemét 2005
Református templom
000177
Kecskemét 2006
Ifjúsági találkozó
000178
Kecskemét 2006
Úttörő Szövetség
002381
Kemenesszentmárton
katolikus templom
003652
képeslapgyűjtők
Szombathely
003688
Keszthely
címere
003190
Kétbodony
népviselet
000190
Kétbodony 2008
Erdei iskola
000191
Kétbodony 2009
Erdei iskola
000192
Kétbodony 2010
Rákóczi csata
000193
Kétegyháza
címere
000179
Kincsesbánya 2016
címere
000180
Kincsesbánya 2016
egy kincsesbányai gyűjtő által készített bélyeg
000181
Kincsesbánya 2016
a Kincsesbányai Önkormányzat által készített bélyeg
000182
Kisbucsa
címere
001960
Kisbucsa
címere
003065
Kisecset, Nógrád megye
katolikus templom
002282
Kiszombor
Körtemplom
002601
Kiszombor
templom
000183
Kisszállás 2005
000184
Kisszállás 2007
000185
Koroncó 2007
címere
000186
Kozármisleny 2008
címere
001666
Körmend
címere
000200
Körmend
címere
000194
Körmend 2007
Batthyány kastély, Batthyány_Strattmann herceg szobor
000195
Körmend 2009
000196
Körmend 2009
címere
000197
Körmend 2009
Batthyány kastély
000198
Körmend 2012
a Főposta épülete
000199
Körmend 2012
a Bíróság épülete
002208
Körmend 2013
Vietnam
002209
Körmend 2013
Vietnam
000201
Kőszeg 1532
Ostromnapok
000202
Kőszeg 2004
Városi Múzeum
000203
Kőszeg 2007
Ostromnapok
000204
Kőszeg 2012
000205
Kőszeg 2012
Jézus Szíve Plébániatemplom (balra)
000187
Kunágota
címere
002064
Kup
katolikus templom
000206
Ladánybene
címere
001667
Lakitelek
iskola
003341
Lakitelek
iskola, címer
000207
Lakitelek 2006
címere
002809
Leányfalu
könyvtár
002810
Leányfalu
hajó
002811
Leányfalu
termálfürdő
002812
Leányfalu
katolikus templom
003704
Leányfalu
Vízbenéző, szobor
001753
Legyesbénye
Millenniumi emlékmű
002440
Lenti
fürdő
003511
Levelek
címere, Szabolcs-Szatmár m.
002720
Litér
református templom kapuja
003781
Litér
címere
002883
Maglód
mesefalu
002110
Magyarnándor
Reviczky-kastély
001768
makkoshetyei
Hetyey család címere
003296
Makpela
Ábrahám szentélye, Izrael
001754
Mány
címere
000225
Mátraderecske 2007
Mofetta Szén-dioxid Gyógygázfürdő
000226
Mátraverebély 2015
Mátraverebély Szentkút
002033
Medgyesegyháza
címere
000208
Medgyesegyháza 2008
címer, Dinnyefesztivál
000209
Medgyesegyháza 2011
címer, Dinnyefesztivál
002111
Megyaszó
000227
Mélykút 2004
Szent Joachim templom
000228
Mélykút 2004
000229
Mélykút 2007
Szent Joachim templom
000210
Mesztegnyő
körjegyzőség
002034
Mezőberény
Városháza
000211
Mezőberény
Népek Barátsága szobor
003369
Mezőberény
Népek Barátsága szobor
002035
Mezőkovácsháza
Csanád Vezér szobor
002036
Mezőkovácsháza
címere
002037
Mezőkovácsháza
címere
002112
Mezőkovácsháza
címere
000213
Mezőkovácsháza 2005
címere
000214
Mezőszilas 2009
címere
002038
Mindszent
Általános iskola
000215
Miskolc 2012
000216
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000217
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000218
Miskolc 2015
Görögkatolikus Székesegyház, templom
000219
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
000220
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
003078
Miskolc 2017
kocsonya farsang
003079
Miskolc 2019
ruszin ünnep, címer
003082
Miskolc 2019
Dőry-, Rákóczi-ház
003081
Miskolc 2020
Rákóczi-év
000221
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
000222
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
002855
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
003115
Mogyoród
hegybíró
001897
Mór 2012
Bornapok
000230
Mór 2013
Wekerle Sándor szobra
000231
Mór 2013
Bornapok
001755
Mór 2014
Bornapok
000233
Mór 2014
Bornapok, Szent Orbán kápolna
000234
Mór 2015
Tudományos Konferencia
000235
Mór 2015
Bornapok, Régi Községháza, I. Világháborús emlékmű
002103
Mór 2016
bornapok
000236
Mór 2017
Bornapok, Lamberg kastély, múzeum
003153
Mór 2018
Bornapok
001877
Mór 2018
Móri Borvidék
002562
Mór 2019
fesztivál
003116
Mór 2019
Bornapok
003154
Mór 2019
Bornapok
003155
Mór 2019
Bornapok
003714
Móri Bornapok 2020
borhölgyek
003715
Móri Bornapok 2020
borhölgyek
001789
Mosonmagyaróvár
Városháza
000223
Mosonmagyaróvár
002540
Mosonmagyaróvár 2014
Városháza
000224
Mosonszentmiklós
címere
002818
Nagyatád
Tűzoltóság
000237
Nagyatád 2010
Általános Iskola, Kossuth szobor
001668
Nagykáta
református templom
000239
Nagykeresztúr 2012
Gyümölcsház
000240
Nagyszentjános
Vasútállomás
002113
Nagyvázsony
Kinizsi vár
001986
Nak
katolikus templom
001958
Nemesdéd
címere
002210
Nemeskolta
katolikus templom
000244
Németkér
címere (tolna megyei település)
002421
Németlövő
Ausztria, vizimalom, festmény
002422
Németlövő
Deutsch Schützen, vizimalom, festmény
000241
Nyáregyháza
címere
002114
Nyíregyháza
003191
Nyíregyháza
Kossuth L. Gimnázium, iskola
000243
Nyíregyháza 2005
002604
Olaszliszka
templom, Szt.Erzsébet szobor
002211
Ólmod
katolikus templom
002042
Ópusztaszer
emlékpark
002383
Ópusztaszer
címere
002043
Országház 2017
Budapest, 57-es Postahivatal
000245
Oszkó 2007
Hegypásztor Kör, Oszkó, civil szervezet
001647
Ózd
1.sz. Posta, Postamúzeum
002115
Örkény
címere
000401
Örkény
címere
001669
Öskü
Kerektemplom
001670
Öskü
Kerektemplom
001671
Öskü
Kerektemplom
001672
Öskü
alapítvány
001673
Öskü
alapítvány
001674
Öskü
alapítvány
002731
öskü
003092
Öskü
003093
Öskü
003094
Öskü
003095
Öskü
000402
Öskü
Kerektemplom
000250
Pálháza 2011
Szarvaskút
002744
Pápa
templom, kastély
003263
Pápa
Játékfesztivál 2019
000251
Pápa 2007
Ókollégium
000252
Pápa 2007
Ókollégium
000253
Pápa 2007
Posta palota
000254
Pápa 2007
nyomdagép
000255
Pápa 2008
Eszterházy kastély
000256
Pápa 2008
Nagytemplom
000257
Pápa 2008
címere
000258
Pápa 2008
Posta palota
000259
Pápa 2009
Játékfesztivál
000260
Pápa 2012
Főtér 1910
000261
Pápa 2014
000262
Pápa 2016
Játékfesztivál
000263
Pápa 2017
nyomdagép
000264
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000265
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000266
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
002973
Pápa 2019
játékfesztivál, autómodel
003156
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
003157
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003158
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003159
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
000267
Pápa Sárvár 2010
000268
Pápa Sárvár 2010
000269
Pápa Sárvár 2010
002723
Pápakovácsi
katolikus templom
003070
Pásztó
Margit Kórház
003071
Pásztó
Margit Kórház
000270
Pásztó 2007
régi Városháza, banképület, ma zeneiskola, posta
000272
Pásztó 2007
Romkert, Szent Lőrinc templom
000273
Pásztó 2007
Múzeum
003068
Pásztó 2007
Szűz Mária,Szt.István, szobor
000275
Pásztó 2009
Margit kórház
003072
Pásztó 2009
Margit Kórház
000274
Pásztó 2017
Körtánc szobor, zeneiskola
003069
Pásztó-Hasznos 2013
Kanyó Nemzettség címere
000276
Pátka 2012
címere
003767
Pázmánd
címere
001675
Pécs 1a
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001676
Pécs 1b
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001677
Pécs 1c
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
000278
Pécs 2007
Hotel Millennium
000277
Pécsely 2008
címere
001678
Pesterzsébet
Lázár Vilmos általános iskola
002441
Pesterzsébet
Városháza
000246
Pesterzsébet 2014
Városháza
001878
Pestszentlőrinc
Közg.Inf.Szakközépiskola
000279
Pétfürdő
Művelődési Ház
002212
Piliscsaba
katolikus egyetem
002046
Pitvaros
címere
002116
Polgár
református templom
001956
Porva
címere
003532
Porva
címere, templom
003689
Porva
címere
000247
Pusztaföldvár 2008
címere
000248
Pusztavacs 2007
Általános Iskola
000249
Pusztavám
címere
000280
Püspökladány 2007
Karacs Ferenc Múzeum
000281
Rákóczifalva
címere
002759
Rákospalota
címere, Szent István bgkör
003539
Rákosszentmihály
evangelikus templom
002423
Rechnitz
Rohonc, Ausztria, várkastély, festmény
000282
Rém
címere
000283
Rétság 2011
Városi Műv. Központ, Álarcot tartó nő szobor
001791
Rezi
vár
002860
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
002861
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
003083
Sajósenye 2018
Rákóczi-emlékfa, címer
000284
Sajószentpéter
címere
000286
Salgótarján 2012
000285
Salgótarján 2013
Megyeháza
002283
Sándorfalva
címere
002760
Sándorfalva
címere
002884
Sándorfalva
címere
002213
Sárospatak
000349
Sárospatak 2004
000350
Sárospatak 2004
Lorántffy-szárny a sárospataki várban
000351
Sárospatak 2006
000352
Sárospatak 2014
Gazdasági Vasút
003264
Sárvár
fürdő
000353
Sárvár 1532
Sárvári vár 1532
000354
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000355
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000356
Sárvár 2007
Nádasdy-vár
000357
Sárvár 2007
fürdő
000358
Sárvár 2008
Nádasdy-vár
000359
Sárvár 2009
000360
Sárvár 2012
000361
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000362
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000364
Sátoraljaújhely 2004
Kossuth szobor, Nagytemplom
000287
Siklós
Központi Szálloda
000288
Siklós
vár
000289
Sirok 2008
vár
000290
Sirok 2008
vár
002047
Soltvadkert
Millenniumi emlékmű
000292
Soltvadkert 2007
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
000293
Soltvadkert 2007
a II. világháború áldozatainak emlékére
000294
Soltvadkert 2008
I. Világháborús emlékmű, Soltvadkert
000295
Soltvadkert 2008
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
003192
Som
címere, Somogy megye
001947
Somberek
címere
002761
Somberek
Szociális Otthon
001794
Somló
vár, Doba (Veszprém megye) mellett
000296
Somoskői vár 2008
vár
000297
Sopron
soproni tűzoltósági laktanya
001880
Sopron
Fáy András Szakközépiskola
002284
Sopronkövesd
címere
002118
Sümeg
címere
002745
Sydney
operaház, építés
002746
Sydney
operaház, építés
002747
Sydney
operaház
002154
Szajk
katolikus templom
000298
Szakmár
címere
003782
Szalónak Stadtschlaining
vára, Ausztria
000299
Szarvas 2008
címere
001796
Szarvaskő
vár, Döbrönte mellett
000340
Szécsény 2009
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000342
Szécsény 2009
000341
Szécsény 2014
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000300
Szederkény
címere
000301
Szedres
címere
001679
Szeged
Hansági Ferenc Középiskola
001680
Szeged
Weöres Sándor iskola
002999
Szeged
vasútállomás
000302
Szeged
Weöres Sándor iskola
001989
Szeghalom
címere
002593
Szeghalom 2016
vasút
000303
Szegi
Szegi község B-A-Z megyében, a tokaji járásban
003478
Székelyudvarhely
rk. templom, rk.főgimnázium
000343
Székesfehérvár 2012
Bory vár
002385
Székesfehérvár 2013
emlékév
000344
Székesfehérvár 2013
Városháza
000345
Székesfehérvár 2013
Aba-Novák secco
000346
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000347
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000348
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó, Kaszap István
000304
Szendrő 2005
003464
Szent Jobb ereklye
Székesfehérvár 2013
002762
Szentes
Józsa Lajos: Olvasó nő, szobor
000305
Szentes 2005
I. világháborús emlékmű, Városháza
000306
Szentes 2005
Kossuth Lajos szobor, Református nagytemplom
000307
Szentgotthárd 2012
Pszichiátriai Betegek Otthona
000308
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000309
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000310
Szentgotthárd 2012
Vietnam
003265
Szentkirály
címere
000311
Szentkirály 1354
címere
000312
Szerencs 2015
Csokoládé Fesztivál
003342
Szigethalom
Széchenyi István ált.iskola
002285
Szigetvár
Városháza
000313
Szigetvár 2004
000314
Szigetvár 2007
karácsonyfa a Zrínyi téren
000315
Szigetvár 2007
Magyar-Török Barátság Park
001833
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
000316
Szigetvár 2008
Oroszlán-szobor a Zrínyi téren
000317
Szigetvár 2008
Városháza
000318
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
002689
Szigliget
Esterházy-kastély, alkotóház
000319
Szolnok 2007
A Szent László Hadosztály jelvénye, Hagyományőrző Egyesület
002386
Szombathely
katolikus templom
002804
Szombathely
Brenner-villa
000320
Szombathely 2004
Savaria karnevál
000321
Szombathely 2005
címere
000322
Szombathely 2007
Fő-tér
000323
Szombathely 2007
Savaria karnevál
000324
Szombathely 2007
Takarékpénztár épülete, ma lakóépület
000325
Szombathely 2007
Nagy Lajos Gimnázium
000326
Szombathely 2008
Szent Márton szobor
000327
Szombathely 2008
Szent Flórián, tűzoltók védőszentje
000328
Szombathely 2008
Szent Márton
000329
Szombathely 2008
Szent Márton
002517
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000331
Szombathely 2012
Szent Márton
000332
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000333
Szombathely 2012
tűzoltó autó
000334
Szombathely 2012
tűzoltó sisak
000335
Szombathely 2012
Weöres Sándor szobor
000336
Szombathely 2016
Szent II. János Pál pápa, szobor
000337
Szombathely 2016
Marosfalvi Antal festménye: Szent Márton és a nyúl
000339
Szombathely 2017
Brenner János szobor
003738
Szt.István Gimnázium
Kalocsa
003739
Szt.István Gimnázium
Kalocsa
000365
Tamási 2006
Lajtha László Zeneiskola
000366
Tapolcafő 2008
Református templom
000367
Tapolcafő 2014
Forrás Napja, malomkerék
003506
Tapsony
címere
002119
Tarcal
katolikus templom
000368
Tarcal 2005
Református templom, mögötte Urunk Mennybemenetele katolikus templom
002602
Tata
vár
003266
Tata
címere
000369
Tata 2012
vár
001807
Tátika
vár, Zalaszántó mellett
003294
Temesvár 1989
Romániai forradalom
000375
Tés
címere
003297
Tiencsin Kína
Nankai Egyetem
003298
Tiencsin Kína
Nankai Egyetem
002214
Tihany
apátsági templom
000370
Tihany 2005
Apátság
000371
Tiszaújváros
000372
Tokodaltáró 2004
címere
000373
Tolna 2010
bárka
000374
Tordas
címere
002286
Tömörkény
címere
001849
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
001850
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
003507
Udvari
címere
002603
Újkígyós
templom
000403
Újlengyel
címere
002944
Úrkút
címere
002716
Üdvözlet
Budapest XV.ker
000382
Vác 2006
Katona Lajos Városi könyvtár
000383
Vác 2017
Luther Márton, reformáció, Evangélikus templom
003650
Váckisújfalu
címere
003651
Váckisújfalu
címere
000384
Vállaj 2005
Római katolikus templom, címer
002215
Vámoscsalád
katolikus templom
000385
Vámosgyörk
Vámosgyörk címere
003017
Vámosgyörk-Jászapáti
jászsági vasút
001809
Várgesztes
várgesztesi vár
003705
Városszalónak
Stadtschlailing, Ausztria
003595
Várpalota
Trianon múzeum
001681
Vas megye
címere
001682
Vas megye
címere
002820
Vasszilvágy
katolikus templom
002821
Vat
katolikus templom
002822
Vat-Szentkút
katolikus templom
000377
Velence
Olaszország
002684
Vése 2005
Kovácstalálkozó
001683
Veszprém
Báthory István általános iskola
003690
Veszprém
címere
003783
Veszprém
címere
000378
Veszprém megye
címere
001988
Veszprém suzuki
Suzuki buli
001684
Vésztő
címere
001758
Vésztő
címere
001810
Vésztő
000390
Vésztő
címere
000391
Vésztő
címere
000392
Vésztő
címere
000393
Vésztő
címere
001883
Vésztő
000394
Vésztő Mágor
001884
Vésztő Mágor
003537
Vietnam, Hanoi
irodalom temploma
003534
Vietnam, Hoi An
kinai templom
003536
Vietnam, Hoi An
japán fahíd
003535
Vietnamm My Son
hindu templom
000379
Visegrád 2005
A visegrádi királyi palota Herkules kútja.
000380
Visegrád 2007
címere
000381
Vitnyéd 2006
címere
001945
Zákány
címere
003531
Zalabaksa
003784
Zalaegerszeg
templomok, törvényszék
000396
Zalaegerszeg 2007
Városi Kiállító és Hangversenyterem
002945
Zalaerdőd
címere
000397
Zalaszentgrót
Romtemplom
000398
Zamárdi
Kőhegy kilátó
002122
Zemplén
címere
000399
Zemplén
címere
002721
Zirc
templom, diáktalálkozó
002722
Zirc
Bagolyvár panzió, diáktalálkozó
001944
Zomba
címere
002763
Zsombó
címere


03 Cégek

003382
„oros-süti” kft
Orosháza
002614
100 íz Center
002766
3D szemüveg
000404
5Profi
Pécs
000405
5Profi
Pécs
000823
5-Profi
Pécs
000456
a 10
A-10 Műszaki Tervező, Kivitelező és Környezetvédelmi kft, Szeged, fémtartály gyártás
000457
a kft
Annamajori Kft
002524
A10
Szeged
002615
A10
Szeged
000406
abigail
Budapest
000407
ACEX
Acéltermékgyártó Kft, Balmazújváros
000408
achat
Achat Prémium Hotel, Budapest
000409
activcom
000410
activcom
000411
activcom
000412
adaptive
002499
addinol
Nagykanizsa
000413
afrikáért
Alapítvány, Budapest
001972
agape
AGAPE-2000 Kft. Veszprém
002490
agrár zrt
Nagykanizsa
002500
agrár zrt
Nagykanizsa
000422
agrárkamara
Fejér megyei
000423
agrárkereskedő
000417
Agro contakt
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Törökszentmiklós
002826
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000418
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000419
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000420
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000421
Agroázis
mezőgazdasághoz kapcsolódó gépek és berendezések, Mórahalom
003245
agrocentrál
Kaposvár
002501
agrocentrum
Bak
000414
agrocow
AGRO-COW Kft. Berettyóújfalu
000415
Agrokemia
Aba
003572
agroplanta
Szeged
000416
agroszász
AGROSZÁSZ KFT., Szászvár
002616
Agroszolg
Hajdúböszörmény
002724
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
002827
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
003586
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
002249
agv
000898
áipli busz
személyszállítási vállalkozás, Szabadszállás
002541
Akadémia
Mosonmagyaróvár
002542
Akadémia
Mosonmagyaróvár
000424
aktiv
Aktív Ipari, Építőipari És Kereskedelmi Kft, Hajós
001685
alarm
Szeged
003587
albatech
Székesfehérvár
003588
albatech
Székesfehérvár
003759
albatech
Székesfehérvár
000425
Albatech
Székesfehérvár
001686
Alfa
Szarvas
000426
Alfa
Szarvas
002767
alfa bt
Szarvas
000427
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000428
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000429
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000430
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000431
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000432
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000433
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
002617
Alföld Pack
Szeged
002400
alisca
Szekszárd
000434
alisca
Alisca Bau Építőipari Zrt., Szekszárd
000435
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000436
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000437
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
003368
Alíz panzió
Bakonybél
000438
alkimia
ALKIMIA Vegyipari Szolgáltató Kft., Peremarton-gyártelep
001687
állatkórház
Veszprém
001688
állatkórház
Veszprém
001689
állatkórház
Veszprém
000899
állatkórház
Veszprém
000439
am
AGROMARKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kisvárda
002250
anorex
Bio Planet Kft Szeged
002885
anró
Szeged
002297
antikvárium
Budapest
003077
antikvárium
Budapest
000440
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000441
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000442
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000443
aqua
AQUA LINE TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Berettyóújfalu
000444
aqualift
Aqualift Kft. Mórahalom, szivattyú szerelvények
002424
aquazala
Kft., Zalaszentgrót
000445
aquazala
Zalaszentgrót
001690
aranyhíd
Veszprém
002936
Aranyhíd
Veszprém
000446
ardo
Ardo Hungary LTD, Balatonfüred
000447
arko
Paks
000448
arko
Paks
000449
assur
Assur Kft., Budapest, Konyhatechnológia
000450
astrid
000451
aszfalt
Szolnok
000452
asztalos
Kelebia
001820
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000453
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000454
autó escort
Debrecen
002886
autó-eskort
Debrecen
003768
autóházak
opel
002298
autószervíz
Ózd
000455
avon
webáruház
002251
bács hosz
horgászszövetség, Kecskemét
001971
bajai
Tolna
002252
bajai
Tolna
002442
bajai
Tolna
000458
bajai
Tolna
000864
bajai
Tolna
000865
bajai
Tolna
000459
Bakelit
Multi Art Center, Budapest, művészeti központ
003769
Bakony Ép-Gép
Herend
000460
bakonygaszt
Vendéglátó és Szolgáltató Zrt, Veszprém
002299
balaton tourist
002690
balend
Veszprém
003762
bányász trans
Sárszentmihály
003763
bányász trans
Sárszentmihály
000465
be pump
Kaposvár
000461
beflex
BÉFLEX Zrt. Budapest
002401
bélyeg shop
Budapest
001822
bélyeg shop
Budapest
001823
bélyeg shop 2
Budapest
000488
bélyegszaküzlet
Veszprém
000489
béres gumi
Kecskemét
001969
beszt
Veszprém, építőipar
002497
beszt
Veszprém
000462
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000463
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000464
betta
Betta Kereskedelmi Kft, Szekszárd
000466
bhg
BHG-Karcag Alkatrészgyártó
000467
bihar
Bihar-Express Kft., Berettyóújfalu, mezőgazdasági gépek kereskedelme
000468
bindair
UNITED 4 BONAFINI BINDAIR Idegenforgalmi és Kereskedelmi, Budapest
000469
biomark
BIOMARK Kft. Budapest, nagykereskedelem
002253
biomarker
Gödöllő
002958
biomarker
Gödöllő
003463
biomarker
Gödöllő
000470
biomarker
Gödöllő
002618
Bio-Pannónia
Hatvan
002768
Bio-Pannónia
Hatvan
000472
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000473
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000471
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
001691
bizmut
tűz-, munkavédelmi előírások, Budapest
002467
BKV
Budapesti Közlekedési Vállalat
000474
bocskai zrt
sertéstenyésztés, Hajdúdorog
003570
Boltív
Pásztó
000475
bolyhos
Bolyhos és Fia Bt. Újszilvás
001692
Bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000476
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000477
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
002887
borfesztivál
Budai vár
001891
borház
Vivamus Borház, Dörgicse
002659
borítékonline
Budapest
000479
borítékonline
Budapest
000478
Borongics
autókereskedés, Balatonboglár
002498
boros
Celldömölk
000480
borút
Somló
000481
bosch car
Szatymaz
000482
brav
Hódmezővásárhely
000483
brill
Kecskemét
000484
Build
építőipari marketing, Budaörs
002131
burkolólap
Szeged
000485
burkolólap
Burkolólap 2000 Kft. Szeged
002300
business
000486
business
000487
butzbach
Butzbach Hungária Kft. Budapest
000491
cad inform
CAD+INFORM Kft. Debrecen
000490
cadmas
CADMAS Kft Debrecen, csomagolás
002443
CandR
Székesfehérvár
000493
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
000492
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
003499
capex
nyomda, Békéscsaba
000495
centrál
Central Geo Kft. Szolnok (Szeghalmon is van irodája)
002521
cereália
Zalaszentgrót
002725
chevrolet
002254
chili
Bátya
002888
chrome ball
Győr
000496
cikkhalas
Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád
000497
ciklon
festékbolt, Kecskemét, Szeged
002255
cin
Fülöpszállás
000498
cin
számítástechnikai cég, Fülöpszállás
002889
citroän
002890
citroän
Sajti, Hódmezővásárhely
000499
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000500
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000501
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
001693
civil
Civil kerekasztal, Szombathely
000502
civil
Civil Kerekasztal, Szombathely
001976
clampton
Keszthely
000503
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
000504
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
003770
CNW
Budapest
001694
co gyürük
Mórahalmon feladott levélről
002024
Comenius
Comenius-Karád kft
000505
company
Veszprém
002769
CompArgo
Budapest
000506
control
Dunaharaszti
000507
contus
CONTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc
002770
corso
Pannon Kávé Kft
000508
corso
Pannon Kávé Kft.
002256
cpp
Budapest
000509
cpp
gyógyászati anyagok, Budapest
000510
crawford
Crawford-Hafa Kereskedelmi Kft., Budapest
000511
cryo
Cryo-Save Hungary Kft. Budapest
000512
Csabai
kolbászfesztivál
000514
csányi társa
biztosító társaság, Kiskúnhalas
002547
csavarker
Szeged
003645
csavarker
Szeged
003370
csepregi
Tamási
000513
csirke
Her-Csi-Hús Kft., Hernád
002771
csomifüst
kéményseprő
001968
cső profil
Dunaújváros
000515
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
000516
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
001695
Darabanth
Budapest
002988
Darabanth
Budapest
002891
dél-copy
Szeged
002026
Déli farm
Szeged-Kiskundorozsma
003377
dél-konstrukt zrt
Szeged
003378
dél-konstrukt zrt
Szeged
003379
dél-konstrukt zrt
Szeged
000526
déllift
liftszerelés, Szeged
002257
delta
Szekszárd
000517
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
000518
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
002829
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
000519
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
002691
det-őr
Veszprém
000520
diana
Diana Vadász-felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola, Csongrád
000521
dichtomatik
tömítő anyagok, alkatrészek, Budapest
001967
doanimal
Veszprém
002548
dobber
Békés
003500
doboz
Tököl
002629
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet
Szeged
000522
dorker
mezőgazdasági gépek, Baja
003693
dr.hock
Ajka
003694
dr.hock
Ajka
003225
DrSchenk
ragasztó anyagok
000523
DrSchenk
002772
dual bt
Hajdudorog
001696
dunavíz
Dunaföldvár
000524
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
000525
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
001824
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
002773
echo
utazási iroda
000900
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
001865
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
003246
egyed hús
Kaposvár
000527
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000528
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000529
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000530
egyetértés
Hajdúdorog
001760
eiger
Homlokzatfelújítás, Dunakeszi
002301
eiger
Dunakeszi
000531
EJOT
építőipari kötőelemek forgalmazása, EJOT Hungária Kft Szigetszentmiklós
002503
electric
Nagykanizsa
000532
electropark
webáruház, Hódmezővásárhely
003778
Elefánt étterem
Veszprém
000533
elektrohungária
VS-ELEKTRO HUNGÁRIA Kft. Pécs, villanyszerelés
003578
elektronika
Dunaharaszti
000901
élsped
ÉLSPED Szállítmányozási és Fuvarozási Kft, Zalaegerszeg
000534
emke
000535
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000536
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000537
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000538
enopack
000539
Ergo Med
Szarvasi Ergo-Med Kft., Szarvas, egészségügyi ellátás
003122
escort
Sopron
000540
escort
Sopron
000541
est
000542
est
000543
est
000544
est
001866
eurohose
TMX 2000 Kft. Szeged
000545
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000546
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000547
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
002619
Európai Házak
magazin, Szeged
002258
exicom
Budapest
000548
expanzió
EXPANZIÓ 66 Kft. Székesfehérvár
000549
expolygon
Budapest, kávégépek, alkatrészek
000550
ezredvég
Alapítvány, Budapest
000551
faluszövetség
Szentkirály
002620
Farkas autószerelő
Zsombó
002402
fauna
000553
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
000554
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
000552
febagro
Felsőszentiván
002504
fék97
Zalaegerszeg
002470
Felina
Hungária Kft., Budapest
002505
felirat
Győr
001867
fém elektr
Szakmár
000575
fém elektr
Szakmár
000576
fém elektr
Szakmár
003735
fém és elektromos szöv.
Szakmár
002506
fémker
Győr
000574
fémker
Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft., Győr
002027
ferrum
Röszke
000555
fgf
FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt., Budapest
000556
fhb
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vaskút
000557
fiat
Kiskunhalas
002692
fidesz
001697
Filaportál
001698
Filaportál
003348
filaportál
Mogyoród
003349
filaportál
Mogyoród
000558
filaportál
000559
filaportál
002621
filtermat
Nagykőrös
002682
filtermat
Nagykőrös
000560
filtermat
Filtermat Szűréstechnika Kft, Nagykőrös
000561
fini
Betta Kft., Szekszárd
003371
fiskars
finn kerti szerszám
003372
fiskars
finn kerti szerszám
003373
fiskars
finn kerti szerszám
003374
fiskars
finn kerti szerszám
001977
flexovit
Szeged
002549
flexovit
Szeged
003299
flexovit
Szeged
002622
florin
Szeged
000562
florin
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged
000563
flow
Halásztelek
002774
foliashop
webáruház
000564
Foliashop
webáruház
001868
fonyódi
Fonyódi Ásványvíz Kft
000565
fonyódi
Fonyódi Ásványviz Kft
000566
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000567
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000568
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000569
formulaGP
mezőgazdasági gépek, Hajdúböszörmény
000570
forrás
003646
four gates
Veszprém
002935
földhivatal
Pápa
003214
Fővárosi Építő
Budapest
000571
fruit
002130
fruitcafé
Eger
002623
fulltech
Veszprém
002624
fulltech
Veszprém
002892
fulltech
Veszprém
000572
fulltech
Veszprém
000573
fumoprep
Fumoprep Kft., Budapest, műszaki vizsgálat, elemzés
001759
futura
Mosonmagyaróvár
002625
fürdő
Szeged
002775
füstfaragó
kéményseprő
002776
füstfaragó
kéményseprő
000577
fütech
Nyíregyháza
000578
GabilonTrans
nemzetközi áruszállítás, Kiskúnlacháza
002259
garabonciás
Izsák
003771
gastroker
Veszprém
000579
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000580
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000581
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
003760
gázmodul
Sárbogárd
001966
gemenc
Tolna
000582
gemenc
Építőipari és Szolgáltató Kft., Szekszárd
000595
gémes
Gémes Trans Kft, Algyő
002626
gémes trans
003224
Genszler
Diósberény
001965
geodézia
Szekszárd
000583
geoinform
Geoinform – Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft., Szolnok
000596
gépész
Gépész Szakáruház - Degép Kft., Debrecen
000584
Gerisoft
Maglód, műszaki-informatika és az oktatás
001869
glb
GLB Kft Szeged
001870
glb
GLB Kft Szeged
002893
glb
GLB Kft Szeged
000585
glb
Szeged
001699
globpack
csomagolástechnika, Hajdúsámson
000586
globpack
Csomagolástechnika, Hajdusámson
000588
go box
Go-Box Kft Kerekegyháza, papírdoboz gyártás
000597
gobesz
GÖBÉSZ Betonelemgyártó, Építő és Szolgáltató Kft, Gödöllő
002302
goodnet
000587
goodwill
Goodwill Pharma Kft. - Gyógyszeripari vállalat Szeged
002507
göcsej
Ormándlak
000598
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000599
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000590
Gran Export
vetőmagok, növényvédőszerek, Debrecen
003589
grand tours
utazási iroda
000589
grand tours
utazási iroda
000591
gránit
GRÁNIT Kőfeldolgozó Kft, Csátalja
001700
gyöngyi
Mórahalom
000592
Győzelem
Lajoskomárom
000593
Győzelem
Lajoskomárom
000594
Győzelem
Lajoskomárom
001871
Győzelem
000600
habar
HABAR Halásztelki Baromfinevelő kft.
000601
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
000602
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
003353
Hadobás Pince
Markaz
002894
hagleitner
003691
hagleitner
Győr
003692
hagleitner
Győr
001825
hajdúsped
Hajdúspedició Kft., Heves
000603
hajós takarék
000604
hajós takarék
001701
Halfesztivál
Szeged
002627
halfesztivál
Szeged
002628
halfesztivál
Szeged
000605
halfesztivál
Szegeden rendezik több éve
000606
haltermosz
002491
hangya
Szeged
000607
hangya
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet, Szeged
003734
Hartai ZÜ
Budapest
000608
Hartai ZÜ
Budapest
000609
Hartai ZÜ
Budapest
000610
Hartai ZÜ
Budapest
000611
Hasik
Hasik Hotel, Döbrönte
001702
hasznos
001703
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
001872
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
002550
házi arany
Sükösd
000619
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
000620
hétforrás
HÉTFORRÁS Zrt. Szombathely
000621
hétszőlő
Tokaj
000612
hifimix
000613
hifimix
002260
hircomp
Szekszárd
000622
Hírlap
000624
hód in
HÓD-IN Kft., Hódmezővásárhely
000623
hódmetál
Hódmezővásárhely
000614
Holiday
Siófok
002508
honda
Gyöngyös
002895
honda
Gyöngyös
003628
honda
Gyöngyös
003571
Horváth Gazda
Németfalu, Zala megye
002669
hosza speed
Kóka
002403
hovány
autókereskedés
000615
hovány
autókereskedés
002630
hulladékgyűjtő
Békés
000616
hungaro
Hungaro Lapp Kft.Gyomaendrőd
001979
hungarofék
Mezőkeresztes
003585
hydex
Sárszentmihály
000617
HYDEX
ipari automatizálás, Sárszentmihály
003247
hydro flow
Halásztelek
002404
hyundai
Kapuvár
000618
HZP
építőanyag kereskedés, Siófok
001980
I D S
003248
i d s
Veszprém
003772
i d s
Veszprém
003773
i d s
Veszprém
003774
i d s
Veszprém
003775
i d s
Veszprém
003776
i d s
Veszprém
003777
i d s
Veszprém
000645
I D S
000646
I D S
000647
I D S
002726
i.d.s.
Veszprém
000625
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
000626
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
001757
ibsen
002777
ifotech clean kft
Héreg
002631
innovariant
Algyő
000627
inox
INOX Service Hungary, Budapest, Lemezmegmunkálás
001981
integra
Miskolc
000628
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000629
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000630
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000631
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000632
Integra safe
Integra-Safe Kft, Miskolc, munkavédelmi eszközök
003376
integrál
Építő Rt, Szarvas
002304
integrity
szerver szolgáltató
002305
integrity
szerver szolgáltató
000634
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000635
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000636
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000637
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000638
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000639
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000640
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000641
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000633
intergép
Kemendollár
002306
intrex
Székesfehérvár
002307
intrex
Székesfehérvár
003300
intrex
Székesfehérvár
002632
iparos centrum
Szeged
002308
ipartestület
Sopron
002309
iroda
Budapest
000642
irodagép
Szolnok
001982
irodai
Veszprém
002693
irodai
Veszprém
002727
irodai
Veszprém
002728
irodai
Veszprém
003695
irodai
Veszprém
000643
irodai
Irodai Megoldások Kft. Veszprém
002938
irodai megoldások
Veszprém
000644
irq
webtárhely
002633
ISO 9000
002310
jégverem
Budapest
002425
Jehova
festmény
002426
Jehova
festmény
002427
Jehova
festmény
002428
Jehova
festmény
000648
jona
JONATHERMÁL Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Zrt, Kiskunmajsa
002634
jp autó
Jászberény
002635
jsi profil
Székesfehérvár
002636
k&f
Szeged
002896
k&f
Szeged
002311
kábel tv
003365
kaffka kft
Kaposvár
003366
kaffka kft
Kaposvár
002406
kaktusz
Kaktusz Társaság, Debrecen
002312
kaktusz tár
000656
kálmánházi
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.
002509
karintia
Vasvár
002555
károlyí vasker
Hódmezővásárhely
000657
kártyakezelő
000649
kasamas
KASAMAS HUNGÁRIA Hegesztéstechnológia, Szekszárd
000658
kéleshús
Jánoshalma
000659
kéleshús
Jánoshalma
002551
kello
Szeged
002638
kémény zrt
Székesfehérvár
001704
kéményseprő
Szegedi Kéményseprőipari Kft
002031
kéményseprő
Szeged
002637
kéményseprő
Szeged
002897
kéményseprő
Szeged
003064
Képeslapgyűjtők
Szombathely
000660
képeslapgyűjtők
Szombathely
000650
keramitalia
Kereskedelmi Kft, Hódmezővásárhely
000651
kertészek
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
000652
Kertészek áruháza
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
000661
kész
Budapest
000662
kész
Budapest
002534
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
002535
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
000653
Kocsis
Budaörs
001786
kone
KONE Felvonó Kft. Budapest
002552
konstrukt
Szeged
000654
kontakt
003066
Korrekt Security
Salgótarján
002553
könyvelő
000663
könyvelő
Nagykőrös
000664
könyvelő
Nagykőrös
000665
könyvszalon
Győr
000666
körös
000667
közjegyzőség
Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest
000668
közüzemi
Várpalota
000655
Krajczaros
hadisírok gondozása, Székesfehérvár
002898
krevill
Villány
002639
label
Szeged
002640
label
Szeged
002641
lakásfenntartó szöv.
Veszprém
000669
laktárius
Szarvas
000679
láng elektro
Zalaegerszeg, Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
000670
langa
Autószervíz, Kartal
002642
láng-elektro
Zalaegerszeg
002643
láng-elektro
Zalaegerszeg
002644
láng-elektro
Zalaegerszeg
002899
láng-elektro
Zalaegerszeg
003380
láng-elektro
Zalaegerszeg
002729
lángőr
Zalaegerszeg
002778
lantech
Veszprém
003696
lapoda
multimedia Bp
002779
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
003501
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
000671
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
000680
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
000681
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
003375
lb Hungária kft
Veszprém
003750
lemezbörze
000672
lemezmegmunkáló
Lemezmegmunkáló Kft, Budapest
000673
leporelló
Leporelló-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen
002645
lévai-trans
Hajdúböszörmény
000674
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
000675
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
002646
lift
000676
lift
LIFT-tec Szerkezetépítő, Szeged
000677
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
000678
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
002647
lizzy card
Fót
002900
lottica
Szeged
002901
lottica
Szeged
002939
lucid
000682
M+Z
Hajdúböszörmény
000683
magdalena
Magdalena-Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Siófok
000685
Magyar Camping Klub
000686
magyar cukor
Kaposvár
000687
Magyar mérce
Jobbik Magyarországért Mozgalom első, havonta megjelenő lapja
000688
magyar trans
MAGYAR-TRANS Kft, Gyüre, szállítmányozás
002655
Magyar Vámügyi Szövetség
002656
Magyar Vámügyi Szövetség
002657
Magyar Vámügyi Szövetség
000684
Magyar Vámügyi Szövetség
002589
Májer Kft
Budapest
000689
makrom
Mágocs
002313
MALÉV
002648
malompark
Debrecen
000690
man
MAN Magyarország Tehergépjármű
002444
marketel
001984
marsall
Tököl
002649
mb balaton
Keszthely
002650
mb balaton
Keszthely
002937
MB Balaton
Keszthely
000691
mb balaton
MB Balaton Szállítási és Szolgáltató, Tapolca
002780
meat
Szeged
003544
medi Hungary
Budapest
003344
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
003563
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000692
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000693
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000694
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
001959
megazet
Veszprém
002651
melissa
gyógyszertárak
000695
menet trend
Menet-Trend Kft., Budapest
002902
mentor
Szeged
002314
mercanta
Gönyű
000696
Mercator
Szeged
001705
mérlegjavító
Zalaegerszeg
002473
mérnökiroda
Veszprém
000697
metaclean
META-CLEAN Kft. Budapest, gépjármű karbantartás
002652
metadat
000698
metadat
Metadat Hungária, nagykereskedelem, Nagykőrös
002815
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
002816
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000701
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000702
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000699
metalucon
fémszerkezetek, Mindszent
003117
metri
Metrisoft Mérleggyártó Kft., Hódmezővásárhely
000700
metri
Metrisoft Mérleggyártó Kft., Hódmezővásárhely
000705
mezőker
Szeged
000706
mezőker
Szeged
000707
mezőker
Szeged
000708
mezőker
Szeged
000703
Mezőmag
Békésszentandrás
000704
Mezőmag
Békésszentandrás
003761
microchip
Székesfehérvár
000709
miklós trans
Törökszentmiklós
002261
miko
Berhida
000711
mikó
Berhida
000712
mikó
Berhida
000713
mikó
Berhida
000714
mikó
Berhida
000710
mikropakk
MIKROPAKK Müanyag- és Fémfeldolgozó Kft, Budapest
000715
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
000716
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
002262
minerág
Szekszárd
002263
minerág
Szekszárd
002264
minerág
Szekszárd
002959
minerág
Szekszárd
000717
minerág
Eurofins MINERÁG Kft. Szekszárd
000718
mirelit
Mirelit Mirsa Kft, Albertirsa
000719
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
000720
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
002960
mis bos
Budapest
003118
mis bos
Budapest
000721
mis bos
Budapest
003545
mis&bos
Budapest
000722
mogyi
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, Csávoly
002315
molar
Budapest
000723
molar
Budapest
003301
molár
Budapest
000724
molnár
Hajdúnánás
002653
móraép
Mórahalom
002405
mote
Kft., Pákozd
002654
mp trans
000725
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
000726
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
001985
műkő
MŰKŐ 2000 Kft. Várpalota
002265
műkő
Várpalota
003244
müpro
Budapest
002781
nemzetőr
000727
nemzetőr
000728
netroller
002989
nikecell
Balatonfűzfő
003381
novák doboz
Békéscsaba
003249
novico
Arnót
000731
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
000732
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
002478
növényvédő
Kecskemét
002658
növényvédő
Kecskemét
003345
növényvédő
Kecskemét
000733
növényvédő
Kecskemét
002730
ntc
Veszprém
002678
nyomda
Kiskunfélegyháza
002679
nyomda
Kiskunfélegyháza
000730
nyomda
003647
oil
000734
OIL
000735
okatlon
002266
opel
Miskolc
003367
opel
Miskolc
003527
opelinterat
Budakeszi
003528
opelinterat
Budakeszi
000736
orchidea
Hotel, Lipót
000737
ORSI
Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza
000738
OTPbank
001706
ökatlon
Derekegyház
002782
ön egészsége
001707
pacapime
Mórahalom
002045
pacapime
Mórahalom
000739
Pacapime
papír csomagolóeszköz gyártás, Mórahalom
003302
packing
Mórahalom
003350
Pados
Budapest
000741
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
000742
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
002554
pagholz
Kecskemét
002784
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
003201
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000743
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000744
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000745
pagony
Nyíregyháza
001756
Pakole
Székesfehérvár
000746
PAKOLE
gáz- és fűtéstechnika, Székesfehérvár
000776
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
000777
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
003005
pálinkafőzde
Békés
003006
pálinkafőzde
Békés
000778
pállfy papp
PÁLFFY és PAPP Kft. Tapolca, hiradástechnika
000747
palota
PALOTA Környezetvédelmi Kft. Budapest,
000748
Pandan
Pandan Kft, műanyag feldolgozás, Szombathely
000749
pannon piros
Szombathely
000750
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000751
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000752
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000754
pap agro
Nagykőrös
000753
paprika
Kalocsa
001790
paragrafus
001957
paragrafus
Zalaegerszeg
001987
paragrafus
ügyvéd
002316
paragrafus
002940
paragrafus
000755
paragrafus
000756
paragrafus
003751
pászti
Veszprém
002267
pásztó pláza
000757
pbt fencing
PBT Fencing Kft., vívó felszerelések, Budapest
000758
pentafrost
Debrecen
002317
perosafe
Győr
002318
perosafe
Győr
002319
perosafe
Győr
002320
perosafe
Győr
000759
perosafe
munkavédelmi és higiéniai termékek, Győr
002492
pétkomm
Pétfürdő
002941
Pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
000779
pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
002660
pevik, hulladékgazdálkodás
Pétervására
000760
pintér tsa
PINTÉR ÉS TÁRSA Kivitelező Kft., Abony
003546
piróth
Tököl
001708
pizzeria
Balatonföldvár
002512
pizzéria
002903
plast
Békéscsaba
000761
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000762
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000763
plc
000764
pohlen
Lapostető-szigetelések, napelemes rendszerek, Herend
002661
point security
002662
point security
002321
portó
Budapest
001831
Portó Bp
001879
Portó Bp
002663
portó Bp
003529
portó Bp
000765
portó Bp
000766
portó Bp
000767
portó Bp
000768
portó Bp
000769
postbox
000780
pölöskei
Bognár Szörp Kft, Pölöske
000774
prémium
Hatvan
000770
prenor
Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely
000771
Primagáz
000772
procontrol
Procontrol Electronics Ltd., Szeged
000773
profit
Budapest, pénzügyi oktató és tanácsadó cég
000775
puratos
sütőipar, cukrászipar, Budapest
000781
qs
Számítástechnikai Bt, Székesfehérvár
002474
qs 1
Számítástechnikai Bt., Székesfehérvár
003343
quality management
Alap Európa Kft., Veszprém
002513
rábaparti
szerviz, Körmend
000791
rágyi
Szarvas
002322
rampf
Szeged
002664
rampf formen
Szeged
000782
rapid
PZ RAPID Szerszámkereskedelmi Kft, Budapest
002732
ratherm
Győr
001954
re kom
Szekszárd
000786
re kom
Szekszárd
002785
reisen
utazási iroda
002665
renault
000783
Renault
000784
Renault
000785
resort
wellness szálloda, rendezvények, termál- és élményfürdő a Velencei-tónál
000787
richlik
Örkény
002788
richlik-trans
Örkény
000788
rit sat
Budaörs
000790
ro no
RO-NO Műanyagfeldolgozó,Építőipari és Kereskedelmi Kft, Hatvan
002666
road 66
Miskolc
002667
road 66
Miskolc
002668
roberto-trans
Felsőzsolca
000789
rolandautó
Edelény
002904
rolló
Szeged
002905
rothenberger
Budapest
000792
rózsási
Szarvas
002819
röntgen
Nagykanizsa
000793
röntgen
RÖNTGEN KANIZSA KFT., Nagykanizsa
002268
rövidáru
002269
rövidáru
002961
rövidáru
000794
rövidáru
001901
rugógyártó
Bodrogolaszi
000795
Saatbau
növénynemesítés, vetőmagtermesztés
001792
sab
003036
Sakurazaka
ajándékbolt, Budapest
003530
salus
Budapest
003547
salus
Budapest
003548
salus
Budapest
000796
sas
000797
schieber
Schieber Aivil KFT Közműépítési Kft., Győr
000798
semperit
Budapest, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
000799
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000800
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000801
sherry
Sherry and Wok n' Go kínai gyorséttermek
000802
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
000803
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
000804
spindelbau
Cegléd
000805
spl
Építő és Szolgáltató Bt., Bakonyszentlászló
002323
sport pass
003215
Steel Metal
Mohács
000806
stl
Budapest
003163
studio4
Budapest
002786
studium
Budapest
000809
sugó
SUGÓ-GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja
000807
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000808
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000810
superker
Székesfehérvár
000811
susa
Susa kutyatápok, Meganel Kereskedelmi Kft., Bezi
000812
System
Szeged
000813
System
Szeged
002270
sz
000814
szand tours
utazási iroda, Debrecen
003492
száraz-építészet
Székesfehérvár
003493
száraz-építészet
Székesfehérvár
003494
száraz-építészet
Székesfehérvár
000815
szatev
Szikszó
003648
szefa
000816
SZEGÁNA
Szegána Kft., mezőgazdasági gépek, alkatrészek, vetőmag forgalmazása, Szeged
001709
szegedfish
002324
szegedi városkép
002670
szendzsó kávézó
Budapest
002061
szeredi
Kiszombor
002671
szeredi
Kiszombor
002516
szerelvény
Csorna
003121
szigetsped
Szigethalom
000819
Szilker
tömítő anyagok, ragasztók, Budapest
000820
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
000821
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
002325
szív
002942
szm-c
Veszprém
002943
szm-c
Veszprém
000822
szobafestő
Himod
000855
t média
T-Média Kft, Budapest, adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
001710
tabak
Szeged
002672
tabak
Szeged
000824
tabak
Szeged
001834
tabak
Szeged
000825
takarék
003736
takarékszövetkezet
Hajós
002000
tatra
Euro- Tech 2000 Kft. Veszprém
003383
tatra
Euro- Tech 2000 Kft. Veszprém
000856
távőr
TÁVŐR-TECH Biztonságtechnikai Kft, Veszprém
000832
te di
TE-DI Trade Kereskedelmi Kft, Szeged
000827
techniq
Techniq 2000 Kft., Pécs
000828
Termál camping
Pápa
002062
tészta
Jászkarajenő
000857
tészta
Balogh Tészta Zrt. Jászkarajenő
000740
texpack
LC Packaging TPI Kft. Mórahalom, csomagolóanyagok
000829
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000830
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000831
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
001752
thermál
Thermál Hotel, Mórahalom
000833
thermik
Üllő
000834
thermo
Szeged
000835
thermo
Szeged
003697
thermo-consult
Veszprém
003074
tilerex
Maglód
000838
tisza hotel
Szeged
000836
tiszagép
TISZAGÉP Építésgépesítő Kft., Szolnok
002673
tisza-hotel
Szeged
000837
tiszavirág
Tokaj
000839
tit
Győr
000840
tmx
tömlők konfekcionálása, Szeged
000841
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
000842
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
001881
tom
Komló
000843
tom
Komló
001712
tomanic
Emőd
002495
tónus
Keszthely
000844
tormási
Kecskemét
000845
tormási
Kecskemét
000858
tóth
TÓTH Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Szeged
003779
tóth és tsa kft
Kecskemét
002694
toxi-coop
Balatonfüred
003250
tömpe és tsa
Veszprém
003644
tpk beton
Kiskunfélegyháza
000846
tpk beton
Kiskunfélegyháza
000847
trade
TandT trade, Szlovákia, gépgyártás
002787
trans keeper
000848
trgy
Rácsgyártó Kft., Tokodaltáró
001882
trgy
Rácsgyártó Kft Tokodaltáró
002271
trikolór
000849
Trucktrailer
Székesfehérvár
000850
tubus
TUBUS Gyártó és Kereskedelmi Kft. Hajdúdorog
002001
tudakozó
000851
tudakozó
000852
tudakozó
000853
tudakozó
000859
tüzép
R. Nagy-Tüzép Kft., Kiskunfélegyháza
000854
tv figura
000902
ÚFA
Újkígyós
003384
uffer-ker
Békéscsaba
002272
uhrin
Békéscsaba
002326
ulbrich
Sóskút
000860
unikornis
UNIKORNIS-2000 Kereskedelmi- és Szolgáltató, Nyíregyháza
003385
unitrans
Szarvas
003386
unitrans
Szarvas
000861
universitas
Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
002327
ügylet
Zirc
001835
ügylet
Ügylet Kft., Zirc
000903
ügyvéd
000904
ügyvéd
003764
vadásztársaság
Lenti
000875
Väderstad
mezőgazdasági gépek és alkatrészek
002675
vagyonvédelem
Debrecen
000862
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000863
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000874
vám
002273
vandperiko
Szekszárd
003510
Várkertfürdő
Pápa
003075
Városi Piac
újság, Pásztó
003590
városszépítő
Jászberény
000866
Véd-Gát
Ráckeve
000867
Véd-Gát
Ráckeve
002789
Veritas
Történetkutató Intézet
002063
vertigo
Kistelek
002907
vertigo
Kistelek
002518
veszprémber
Veszprém
003780
veszprémber
003698
vezirhús
Zirc
002519
via pontis
Budakeszi
002556
Viking
hotel, Agárd
000868
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000869
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000870
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000871
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000873
vitamin
webáruház
002674
vízmű
Mórahalom
000876
vörösmarty kft
Kápolnásnyék
000877
wagner mérleg
Baja
000878
waveren
WAVEREN Vetőmagkereskedő és Termeltető Kft, Budaörs
000884
wéber
Földmérési, Ingatlanügyi és Térinformatikai Mérnöki, Budapest
000879
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
000880
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
002274
weinhaus
Bócsa
001713
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002676
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002677
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000881
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000882
wiva
Wiva-Med Kft. találmányok, webáruház Baja
001836
wixoon
WIXOON Kft. Budapest, hidraulika elemek
000883
wolfplastics
WOLF-PLASTICS Kft. Fertőszentmiklós
000885
Xerox
000896
z p
Z-P Formular GmbH, Kiskunfélegyháza
000494
ZacsiPack
vegyes termékkörű nagykereskedelem, Szabadbattyán
000886
zala feed
Zalaegerszeg
002520
zalagro zrt
Türje
000887
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000888
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000889
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000890
zirc coop
000891
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
000892
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
000897
zöldmező
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Keszthely
002790
zuglói
egészségügyi szolgálat
000895
zs t
Lajosmizse
002275
zseppelin
Szeged
000893
zseppelin
utazási iroda, Szeged
000894
zseppelin
utazási iroda, Szeged


04 Személyek

000905
ballagók
001892
baráti társaság
000906
baráti társaság
002802
Borhölgyek 2019
Kőszeg
003162
család
002865
csillagjegy
kos
002866
csillagjegy
bika
002867
csillagjegy
halak
002868
csillagjegy
ikrek
002869
csillagjegy
bak
002870
csillagjegy
mérleg
002871
csillagjegy
nyilas
002872
csillagjegy
oroszlán
002873
csillagjegy
rák
002874
csillagjegy
skorpió
002875
csillagjegy
szűz
002876
csillagjegy
vízöntő
003232
csillagjegy
bak
003233
csillagjegy
bika
003234
csillagjegy
halak
003235
csillagjegy
ikrek
003236
csillagjegy
kos
003237
csillagjegy
mérleg
003238
csillagjegy
nyilas
003239
csillagjegy
oroszlán
003240
csillagjegy
rák
003241
csillagjegy
skorpió
003242
csillagjegy
szűz
003243
csillagjegy
vízöntő
002217
Csoport
002218
Csoport
002957
csoport
002979
csoport
002980
csoport
002982
csoport
003618
csoport
fiatal
001016
személy01
baba
001017
személy01
gyermek
001025
személy01
gyermek
001080
személy01
felnőtt
001081
személy01
felnőtt
001082
személy01
felnőtt
001084
személy01
felnőtt
001088
személy01
felnőtt
001099
személy01
felnőtt
001112
személy01
felnőtt
001113
személy01
fiatal
001123
személy01
felnőtt
001718
személy01
fiatal
001725
személy01
gyermek
001729
személy01
gyermek
002071
Személy01
fiatal
002133
személy01
gyermek
002222
személy01
gyermek
002494
személy01
fiatal
002734
személy01
felnőtt
002862
személy01
gyermek
002908
személy01
gyermek
003045
személy01
felnőtt
003425
személy01
felnőtt
003426
személy01
felnőtt
003525
személy01
felnőtt
003526
személy01
felnőtt
003533
személy01
gyermek
003573
személy01
csoport
003615
személy01
felnőtt
003616
személy01
felnőtt
003617
személy01
felnőtt
000919
személy01
fiatal
000920
személy01
gyermek
000921
személy01
gyermek
000922
személy01
gyermek
000923
személy01
felnőtt
000924
személy01
felnőtt
001037
személy02
gyermek
001116
személy02
gyermek
001120
személy02
gyermek
001132
személy02
felnőtt
002074
Személy02
gyermek
002138
személy02
gyermek
002157
személy02
gyermek
002158
személy02
gyermek
002159
személy02
gyermek
002160
személy02
gyermek
002180
Személy02
baba
002188
Személy02
fiatal
003508
személy02
fiatal
000937
személy02
fiatal
000938
személy02
gyermek
000939
személy02
gyermek
000940
személy02
gyermek
000941
személy02
fiatal
000942
személy02
gyermek
000943
személy02
gyermek
000973
személy02
gyermek
001033
személy03
gyermek
001034
személy03
fiatal
001035
személy03
gyermek
001036
személy03
gyermek
001087
személy03
gyermek
001130
személy03
gyermek
001131
személy03
gyermek
002016
személy03
családi címer
002075
Személy03
felnőtt
002137
személy03
gyermek
002139
személy03
gyermek
002140
személy03
gyermek
002289
személy03
gyermek
002493
személy03
fiatal
003427
személy03
felnőtt
003428
személy03
felnőtt
003429
személy03
felnőtt
003509
személy03
gyermek
000934
személy03
felnőtt
000935
személy03
gyermek
000936
személy03
felnőtt
001018
személy04
gyermek
001026
személy04
felnőtt
001027
személy04
gyermek
001028
személy04
felnőtt
001029
személy04
gyermek
001030
személy04
gyermek
001031
személy04
fiatal
001032
személy04
gyermek
001086
személy04
gyermek
001096
személy04
felnőtt
001114
személy04
gyermek
001115
személy04
gyermek
001125
személy04
baba
001127
személy04
felnőtt
001128
személy04
baba
001129
személy04
felnőtt
001929
személy04
gyermek
001930
személy04
gyermek
002051
Személy04
gyermek
002134
személy04
gyermek
002135
személy04
gyermek
002136
személy04
gyermek
002156
személy04
baba
002931
személy04
gyermek
003303
személy04
felnőtt
003430
személy04
felnőtt
003431
személy04
felnőtt
003432
személy04
felnőtt
000925
személy04
gyermek
000926
személy04
fiatal
000927
személy04
felnőtt
000928
személy04
gyermek
000929
személy04
fiatal
000930
személy04
felnőtt
001715
személy04
gyermek
001726
személy04
gyermek
001022
személy05
baba
001023
személy05
felnőtt
001024
személy05
fiatal
001038
személy05
gyermek
001039
személy05
fiatal
001040
személy05
fiatal
001041
személy05
gyermek
001042
személy05
fiatal
001043
személy05
gyermek
001044
személy05
gyermek
001045
személy05
felnőtt
001046
személy05
gyermek
001047
személy05
gyermek
001048
személy05
gyermek
001049
személy05
gyermek
001050
személy05
baba
001051
személy05
gyermek
001052
személy05
gyermek
001053
személy05
gyermek
001054
személy05
fiatal
001055
személy05
fiatal
001056
személy05
gyermek
001057
személy05
baba
001058
személy05
gyermek
001059
személy05
baba
001060
személy05
gyermek
001061
személy05
baba
001062
személy05
baba
001063
személy05
fiatal
001065
személy05
felnőtt
001066
személy05
gyermek
001067
személy05
gyermek
001068
személy05
fiatal
001079
személy05
felnőtt
001089
személy05
gyermek
001090
személy05
fiatal
001091
személy05
felnőtt
001103
személy05
felnőtt
001104
személy05
felnőtt
001105
személy05
felnőtt
001106
személy05
felnőtt
001118
személy05
fiatal
001119
személy05
felnőtt
001124
személy05
fiatal
001126
személy05
felnőtt
001717
személy05
gyermek
001724
személy05
gyermek
001728
személy05
gyermek
001732
személy05
gyermek
001797
személy05
fiatal
001800
személy05
baba
001802
személy05
fiatal
001915
személy05
felnőtt
001916
személy05
felnőtt
001917
személy05
felnőtt
001918
személy05
felnőtt
001919
személy05
gyermek
001920
személy05
gyermek
001921
személy05
gyermek
001922
személy05
felnőtt
001934
személy05
felnőtt
001946
személy05
fiatal
001990
személy05
felnőtt
001996
személy05
felnőtt
001997
személy05
felnőtt
001998
személy05
felnőtt
002018
személy05
felnőtt
002019
személy05
felnőtt
002020
személy05
felnőtt
002049
Személy05
felnőtt
002055
Személy05
fiatal
002056
Személy05
gyermek
002057
Személy05
gyermek
002080
Személy05
gyermek
002081
Személy05
fiatal
002082
Személy05
felnőtt
002083
Személy05
gyermek
002084
Személy05
felnőtt
002085
Személy05
fiatal
002086
Személy05
fiatal
002087
Személy05
felnőtt
002088
Személy05
gyermek
002089
Személy05
felnőtt
002090
Személy05
baba
002091
Személy05
felnőtt
002132
személy05
fiatal
002141
személy05
fiatal
002164
Személy05
gyermek
002165
Személy05
gyermek
002166
Személy05
gyermek
002167
Személy05
gyermek
002189
Személy05
fiatal
002199
Személy05
felnőtt
002200
Személy05
felnőtt
002290
személy05
baba
002291
személy05
gyermek
002292
személy05
baba
002293
személy05
baba
002395
személy05
felnőtt
002514
személy05
gyermek
002733
személy05
fiatal
002913
személy05
fiatal
002933
személy05
felnőtt
002949
személy05
gyermek
002956
személy05
gyermek
003127
személy05
felnőtt
003388
személy05
felnőtt
003433
személy05
felnőtt
003591
személy05
felnőtt
003614
személy05
felnőtt
003653
személy05
felnőtt
000917
személy05
felnőtt
000945
személy05
fiatal
000946
személy05
felnőtt
000947
személy05
baba
000948
személy05
fiatal
000949
személy05
felnőtt
000950
személy05
fiatal
000951
személy05
gyermek
000952
személy05
gyermek
000953
személy05
gyermek
000954
személy05
gyermek
000955
személy05
felnőtt
000956
személy05
gyermek
000957
személy05
felnőtt
000958
személy05
baba
000959
személy05
felnőtt
000960
személy05
fiatal
000961
személy05
felnőtt
000962
személy05
gyermek
000963
személy05
gyermek
000964
személy05
gyermek
000965
személy05
gyermek
000966
személy05
fiatal
000967
személy05
gyermek
000968
személy05
felnőtt
000970
személy05
fiatal
001021
személy06
gyermek
001117
személy06
gyermek
001913
személy06
gyermek
002060
Személy06
gyermek
002072
Személy06
felnőtt
002176
Személy06
gyermek
002177
Személy06
gyermek
002178
Személy06
gyermek
002179
Személy06
gyermek
002187
Személy06
baba
002197
Személy06
fiatal
002198
Személy06
fiatal
002294
személy06
gyermek
000978
személy06
felnőtt
000979
személy06
fiatal
000980
személy06
fiatal
000981
személy06
gyermek
000982
személy06
gyermek
000983
személy06
gyermek
000984
személy06
baba
001095
személy07
felnőtt
001722
személy07
baba
001832
személy07
fiatal
001999
személy07
felnőtt
002077
Személy07
fiatal
002168
Személy07
gyermek
002909
személy07
gyermek
002955
személy07
fiatal
000969
személy07
felnőtt
000971
személy07
gyermek
000972
személy07
gyermek
000974
személy07
gyermek
000975
személy07
gyermek
000977
személy07
gyermek
001012
személy08
felnőtt
001069
személy08
felnőtt
002052
Személy08
baba
002053
Személy08
baba
002202
Személy08
felnőtt
002515
személy08
fiatal
003404
személy08
felnőtt
000912
személy08
felnőtt
000913
személy08
gyermek
000914
személy08
gyermek
000915
személy08
gyermek
000944
személy08
felnőtt
001000
személy09
baba
001001
személy09
baba
001002
személy09
baba
001003
személy09
baba
001071
személy09
baba
001072
személy09
baba
001716
személy09
gyermek
001719
személy09
gyermek
001931
személy09
gyermek
002162
Személy09
gyermek
002181
Személy09
baba
002182
Személy09
baba
002183
Személy09
baba
002184
Személy09
baba
002950
személy09
baba
003253
személy09
baba
003791
személy09
gyermek
001093
személy10
gyermek
001721
személy10
gyermek
001993
személy10
felnőtt
002054
Személy10
gyermek
002079
Személy10
felnőtt
002171
Személy10
gyermek
002185
Személy10
baba
002195
Személy10
fiatal
002196
Személy10
fiatal
002605
személy10
felnőtt
002951
személy10
gyermek
002953
személy10
felnőtt
003252
személy10
felnőtt
000989
személy10
gyermek
000991
személy10
gyermek
000992
személy10
gyermek
000993
személy10
fiatal
000994
személy10
baba
000995
személy10
gyermek
001070
személy11
fiatal
001092
személy11
felnőtt
002076
Személy11
felnőtt
002914
személy11
fiatal
000996
személy11
felnőtt
000997
személy11
felnőtt
000998
személy11
felnőtt
000999
személy11
fiatal
001020
személy12
fiatal
001992
személy12
felnőtt
002078
Személy12
felnőtt
002203
Személy12
felnőtt
002411
személy12
felnőtt
002735
személy12
felnőtt
003125
személy12
baba
001064
személy13
gyermek
001720
személy13
gyermek
002059
Személy13
fiatal
002092
Személy13
gyermek
002155
személy13
baba
002169
Személy13
gyermek
002170
Személy13
gyermek
002172
Személy13
gyermek
002173
Személy13
gyermek
002186
Személy13
baba
002194
Személy13
fiatal
002201
Személy13
felnőtt
002952
személy13
felnőtt
002954
személy13
fiatal
003434
személy13
felnőtt
000985
személy13
gyermek
000986
személy13
gyermek
000987
személy13
fiatal
000988
személy13
fiatal
000990
személy13
gyermek
002066
Személy14
fiatal
003126
személy14
fiatal
001006
személy15
fiatal
001013
személy15
felnőtt
001075
személy15
fiatal
001076
személy15
fiatal
001798
személy15
fiatal
002048
Személy15
fiatal
002050
Személy15
fiatal
002068
Személy15
fiatal
002191
Személy15
fiatal
002192
Személy15
fiatal
002193
Személy15
fiatal
002977
személy15
fiatal
001007
személy16
fiatal
001008
személy16
fiatal
001723
személy16
gyermek
002067
Személy16
fiatal
002190
Személy16
fiatal
002563
személy16
fiatal
001005
személy17
gyermek
002065
Személy17
fiatal
001011
személy18
gyermek
001111
személy18
felnőtt
001994
személy18
felnőtt
001995
személy18
felnőtt
002017
személy18
felnőtt
002069
Személy18
felnőtt
002174
Személy18
gyermek
002175
Személy18
gyermek
002910
személy18
felnőtt
003305
személy18
fiatal
001004
személy19
baba
001073
személy19
baba
001074
személy19
baba
001098
személy19
gyermek
001799
személy19
baba
001801
személy19
baba
002070
Személy19
baba
002161
Személy19
gyermek
002163
Személy19
gyermek
002295
személy19
gyermek
003435
személy19
baba
001134
személy20
felnőtt
002073
Személy20
felnőtt
002932
személy20
gyermek
000932
személy20
gyermek
000933
személy20
gyermek
001731
személy21
gyermek
001932
személy21
felnőtt
001933
személy21
felnőtt, a képen Gerevich Aladár vívó
001935
személy21
felnőtt
000916
személy21
gyermek
000918
személy21
fiatal
000931
személy21
fiatal
001019
személy22
gyermek
001077
személy22
felnőtt
001078
személy22
felnőtt
001100
személy22
felnőtt
001107
személy22
felnőtt
001110
személy22
felnőtt
003073
személy22
gyermek
003592
személy22
gyermek
000909
személy22
felnőtt
000910
személy22
felnőtt
000911
személy22
baba
001009
személy23
gyermek
001010
személy23
baba
001727
személy23
gyermek
001914
személy23
gyermek
003436
személy23
baba
001014
személy24
gyermek
001101
személy24
felnőtt
002296
személy24
baba
002606
személy24
gyermek
002928
személy24
felnőtt
002929
személy24
felnőtt
000907
személy24
baba
000908
személy24
felnőtt
001121
személy25
felnőtt
001991
személy25
felnőtt
002021
személy26
felnőtt
002863
személy26
gyermek
002911
személy26
felnőtt
001094
személy27
gyermek
001803
személy27
fiatal
002058
Személy27
felnőtt
002410
személy27
felnőtt
003387
személy27
gyermek
001083
személy28
felnőtt
001122
személy28
felnőtt
001133
személy28
felnőtt
001730
személy28
fiatal
002412
személy29
felnőtt
001015
személy30
felnőtt
001085
személy30
felnőtt
001097
személy30
felnőtt
001102
személy30
felnőtt, jobbról Voloncs Gábor neves bélyeggyűjtő (elhunyt)
001108
személy30
felnőtt
001109
személy30
felnőtt
001714
személy30
fiatal
002429
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002430
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002431
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002432
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002433
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002434
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
003123
személy30
felnőtt
003216
személy30
felnőtt
003522
személy30
fiatal
003523
személy30
fiatal
003708
személy30
felnőtt
001659
személy32
gyermek
001902
személy32
felnőtt
001927
személy32
felnőtt
002148
Személy32
felnőtt
002223
személy32
felnőtt
002748
személy32
felnőtt
002912
személy32
felnőtt
003098
személy32
felnőtt
003100
személy32
felnőtt
003124
személy32
felnőtt
003187
személy32
felnőtt
003304
személy32
baba
003331
személy32
baba
003332
személy32
gyermek
003557
személy32
felnőtt
003613
személy32
felnőtt
003619
személy32
fiatal
003620
személy32
felnőtt
003621
személy32
felnőtt, Gmunden, kastély
003622
személy32
felnőtt
003623
személy32
felnőtt
003624
személy32
felnőtt
003727
személy32
gyermek
003728
személy32
gyermek
003729
személy32
gyermek
003730
személy32
gyermek
003731
személy32
gyermek
003732
személy32
gyermek


05 Közismert

003306
Ábrahám
síremlékének rácsa, Izrael
002489
Ady Endre
versek, mikroírással
002446
Arany János
001135
Arany János 2017
001138
Báthori Gábor
001139
Bátki József
001140
Bátki József
001430
Batthyány-Strattmann László
Körmend, orvos
003632
Batthyány-Strattmann László
Körmend, orvos
003477
Béres József
001136
Billy Graham
baptista prédikátor
002736
Bódi Mária
vértanú, Litér
002468
Bohus Gábor dr
1914-2005, gombaszakértő, tudós
001137
Boldog Brenner János
1931-1957 Szombathelyen született
001863
Boldog Brenner János
001142
Bóna Kovács Károly
001733
Bóna Kovács Károly
001734
BónaK - ZentheF
001141
BónaK ZentheF
003193
Brenner János
Szombathely
003549
Brenner János
002696
Chaplin
003398
Csete Balázs
tanár, néprajzkutató
003399
Csete Balázs
tanár, néprajzkutató
002435
Deli Lajos
Jehova, festmény
002915
Dr Csizmazia Darab József
szőlőnemesítő
001143
Egyházasfalu 2007
Charles Simonyi, az első magyar származású űrtúrista, a bélyeget Egyházasfalu Önk. SK szülőfaluja adta ki 1000 pl.-ban
003037
Egyházasfalu 2009
Charles Simonyi 2. űrutazása
001772
Esze Tamás
001145
Farkas B ürrepülése
001144
Farkas Bertalan
002700
Ferenc pápa
002737
Ferenc pápa
001146
Gábor Áron
001147
Gábor Áron
003457
Gagarin
űrhajós
003024
German Tyitov
szovjet űrhajós
003217
Görgei Artúr
003476
Gróf Apponyi Albert
003206
Gyóni Géza
költő
003207
Gyóni Géza
költő
001148
Herman Ottó
001149
Holló Barnabás
001150
Horthy Miklós
003703
Horthy Miklós
003789
Horthy Miklós
003564
Horváth János
1921-2019 politikus
002226
Horváth József dr
1933-2018, vízjelkutató
001782
II János Pál pápa
003766
II. János Pál pápa
002697
II.János Pál pápa
002698
II.János Pál pápa
002699
II.János Pál pápa
002916
II.János Pál pápa
003752
II.János Pál pápa
látogatás, Szombathely
002573
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002574
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002567
Iványi Ödön
festőművész
003277
Jankovits Jenő
Gyöngyösi Játékszín
003278
Jankovits Jenő
Gyöngyösi Játékszín
001841
Jenő Móric
1635-1673, Savoya-Carignan hercege, Savoyai Jenő atyja
001151
Jézus
002227
Jézus
001885
Juhász Zsófia
református lelkész
001886
Juhász Zsófia
református lelkész
001887
Juhász Zsófia
református lelkész
001888
Juhász Zsófia
református lelkész
001889
Juhász Zsófia
református lelkész
001890
Juhász Zsófia
református lelkész
003182
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára
003183
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára
003184
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára
003185
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára
003186
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára
002568
Kállai Ilona
pedagógus
001787
Károly-Zita
koronázás
001785
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter
001842
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter – (korabeli metszet)
001152
Kozma Sándor
002537
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
002538
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
003542
Krisztus
szobor
001843
Krisztus a keresztfán
részlet az 1788-ben épült budafoki Kálváriából
003218
Lázár Vilmos
001153
Liszt Ferenc
002814
Luther Márton
2017, Reformáció 500 éve
003307
Maghy Zoltán
festőművész
003308
Magi Elek
festő, grafikus
001154
Martin Luther King
baptista prédikátor
001874
Mátyás király
003067
Mikszáth Kálmán
Réti Zoltán festménye
003630
Ms. Candace Owens
amerikai újságíró
001844
Olympia Mancini
1640-1708, bárónő, Soissons grófnéja, Savoyai Jenő édesanyja
002571
Pálffy J.–Károlyi S.
Szatmári békekötés
002572
Pálffy J.–Károlyi S.
Szatmári békekötés
003309
Pálnagy Zsigmond
festőművész
002394
Piedone
002857
Rákóczi-év 2019
Tokaj
002858
Rákóczi-év 2019
Tokaj
003733
Reguly Antal emlékév
Zirc
002544
S.Nemes János
háboru, Jászkisér
002545
S.Nemes János
háboru, Jászkisér
003325
Salkaházi Sára
boldog
002749
Sáromberkei Puczi Béla
roma vezető, Marosvásárhely
001845
Savoyai Jenő
1663-1736, hadvezér, Promontor (Budafok) alapítója
003310
Schönberger András
pécsi főrabbi
002738
Slachta Margit
szerzetesnő, politikus
001795
Spéter Erzsébet
001156
Sri Chinmoy
amerikai vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru. Ismert még mint író, költő, zeneszerző, zenész, művész és sportoló is
001157
Sri Chinmoy
amerikai vaisnava szellemi vezető, vallási tanító, guru. Ismert még mint író, költő, zeneszerző, zenész, művész és sportoló is
002436
Szabó Bertalan
Jehova, festmény
003219
Szabó Magda
író, Debrecen, szobor
003633
Széchényi Pál
kalocsai érsek, Gyöngyös, Rákóczi
003634
Széchényi Pál
kalocsai érsek, Gyöngyös
003635
Széchényi Pál
kalocsai érsek, Gyöngyös
003636
Széchényi Pál
kalocsai érsek, Gyöngyös, Rákóczi
003637
Széchényi Pál
kalocsai érsek, Gyöngyös, Rákóczi
001158
Szent Erzsébet
001159
Szent István
003400
Szent István
001846
Szent Lipót
1075-1136 Ausztria és Promontor (Budafok) védőszentje
001160
Szent Márton
001805
Tatay Sándor
író, Bakonytamási szülötte
001847
Térey Pál
1831-1883, az 1848/49. évi magyar szabadságharc honvéd huszárőrnagya
003128
Térfi Béla dr
neves filatelista
003338
Tóth Árpád
költő
001848
Tóth József
1839-1912 m.kir.tanfelügyelő, Promontor (Budafok) díszpolgára
001161
Tyereskova
002579
Varga Pál
bélyegtervező
003311
Veress Géza
festőművész
003060
vitéz Ágasváry Lajos
1897-1963, Perényi Anna festménye
001162
Wass Albert
002123
Wass Albert
000232
Wekerle Sándor
Mór
003221
Wekerle Sándor
Mór
001163
Zakariás 14
héber próféta, i.e.520 körül


06 Színészek

001164
Aradi Imre
001763
Audrey Hepburn
001165
Bajor Imre
002496
Bajor Imre
001166
Bakota Árpád
001167
Baranyi László
003415
Baranyi László
001246
Bereczki Zoltán
001247
Bereczki Zoltán
001170
Bodrogi Gyula
001735
Bodrogi Gyula
001171
Bognár Gyöngyvér
001172
Boncsér Gergely
001173
Bordás Barbara
001174
Bornemissza Mária
003439
Bornemissza Mária
001175
Bukszár Márta
003440
Bukszár Márta
001176
Cseke Péter
001181
Csémy Balázs
001177
Csikos Sándor
001178
Csizmadia Ildikó
003416
Csizmadia Ildikó
001179
Csizmadia László
001180
Csombor Teréz
001189
Dánielfy Zsolt
001182
Danyi Judit
001183
Darabont Mikold
003441
Darabont Mikold
001184
Dargó Gergely
001185
Debreczeni Márta
003417
Debreczeni Márta
001186
Decsi Edit
001187
Domonyi András
003443
Domonyi András
001188
Dunai Tamás
003660
Dunai Tamás
001190
Edelényi Vivien
001191
Faragó András
001192
Farkas Ádám
001193
Fazakas Géza
001194
Fehér Anna
003661
Fehér Anna
001195
Fejes Szandra
001197
Feke Pál
003662
Feke Pál
001196
Fekete Tibor
001198
Felföldi Anikó
001199
Felföldi Anikó
003663
Felföldi Anikó
001200
Ferencz Bálint
003664
Fésüs Nelly
001201
Fésűs Nelly
001169
Forgács Péter
003444
Forgács Péter
001203
Fűr Anikó
003665
Fűr Anikó
001202
Füsti Molnár Éva
003445
Füsti Molnár Éva
001207
Gálvölgyi János
001204
Garay Nagy Tamás
001205
Gerner Csaba
003629
Gerner Csaba
001208
Gór Nagy Mária
003446
Gór Nagy Mária
001206
Gulyás Hermann Sándor
003666
Gulyás Hermann Sándor
001209
Hajdú Melinda
001210
Haumann Péter
003667
Haumann Péter
003668
Hegedűs D. Géza
001211
Hegedüs DGéza
001212
Hegedűs Zoltán
001213
Herczeg Adrienn
003448
Herczeg Adrienn
001214
Jablonkay Mária
001218
Jámbor József
001215
Janka Barnabás
001216
Janza Kata
003418
Janza Kata
001217
Juhász Illés
003419
Juhász Illés
003669
Juhász Illés
001230
Kállai Ferenc
003670
Kállai Ferenc
001231
Kálloy Molnár Péter
003671
Kálloy Molnár Péter
001219
Kalocsai Zsuzsa
001220
Kalocsai Zsuzsa
003449
Kalocsai Zsuzsa
001221
Kerényi Miklós Gábor
001222
Kerényi Miklós Máté
001223
Kiss Gergely Máté
001224
Kiss Jenő
001225
Kiss Zoltán
001226
Kovács Gyula
001232
Köles Ferenc
003450
Köles Ferenc
001233
Körtvélyessy Zsolt
001234
Kőszegi Ákos
001227
Krajcsi Nikolett
001228
Krajcsi Nikolett
001229
Kubik Anna
001235
Lehoczky Zsuzsa
001236
Lipics Zsolt
003451
Lipics Zsolt
001237
Madák Zsuzsanna
003672
Madák Zsuzsanna
001238
Magyar Éva
001239
Majzik Edit
001240
Marik Péter
001241
Matus György
003420
Matus György
001244
Mécs Károly
003438
Mécs Károly
003442
Mécs Károly
001242
Mercs János
001296
Mészáros Árpád Zsolt
003452
Mészáros Árpád Zsolt
001245
Mészáros Tibor
001243
Miske László
001248
N.Szabó Sándor
001250
N.Szabó Sándor
001249
Nagy Sándor
003453
Nagy Sándor
001251
Németh János
003454
Németh János
001297
Nyéki Iván
003455
Nyéki Iván
001252
Oláh Ibolya
003673
Oláh Ibolya
001253
Oláh Zsuzsa
001254
Orth Péter
001255
Oszvald Marika
001261
Pál András
003674
Pál András
001262
Pál Attila
001263
Pál Hunor
001256
Papp István
001257
Peller Anna
001258
Petres Zsuzsa
003456
Petres Zsuzsa
001259
Pilinczes József
003675
Pilinczes József
001260
Porogi Ádám
001264
Quintus Konrád
003676
Quintus Konrád
001265
Ráckevei Anna
001266
Réti Erika
001282
Sára Bernadette
001283
Sárközi-Nagy Ilona
001267
Sirkó László
001268
Stenczer Béla
003677
Stenczer Béla
001269
Steuer Tibor
001270
Stubendek Katalin
003678
Stubendek Katalin
001271
Szabó család
001272
Szabó Dávid
001273
Szakács Hajnalka
001274
Szanyi Sarolta
001281
Szécsi Máté
003679
Szécsi Máté
001275
Szemenyei János
001276
Szilágyi Tibor
003680
Szilágyi Tibor
002413
színészek
Szacsvay László, Haumann Péter, Újlaki Dénes, (családtag)
001277
Szokolai Péter
001278
Szomor György
003681
Szomor György
001279
Szrapkó Nándor
003421
Szrapkó Nándor
001280
Szvorák Katalin
003403
Szvorák Katalin
001286
Téby Zita
001284
Trokán Nóra
001285
Trokán Péter
003682
Trokán Péter
001287
Udvaros Dorottya – Balikó Tamás
003593
Udvaros Dorottya – Balikó Tamás
001298
Újhelyi Kinga
001288
Ujláb Tamás
003683
Ujláb Tamás
001289
Unger Pálma
003684
Unger Pálma
001293
Vágó Zsuzsi
001290
Varga Klári
001291
Vidákovics Szláven
003685
Vidákovics Szláven
001292
Vranyecz Artúr
001294
Xantus Barbara
003462
Xantus Barbara
001295
Zayzon Zsolt
003686
Zayzon Zsolt


07 Sportolók

001299
Albert Flórián
1967-ben kapott Arany-labdája
001300
aranycsapat
labdarúgó
002004
Aranycsapat
labdarugók
002005
Aranycsapat
labdarugók
002022
Barcelona
Forma 1, Spanyol nagydíj, 2010
001155
Békessy Béla
vívó, kard, párbajtőr
001301
Berczelly Tibor
kardvívó
002864
Berczelly Tibor
kardvívó
001302
Berty Laszló - Schenker Zoltán
kardvívók
001303
Bozsik Cucu
labdarúgó
001766
Budapest 2017
Kendo EB
001941
Csermák József
kalapácsvető
001304
Csík Ferenc
úszó
002828
Dr Bay Béla
vívómester
001305
Dr Kamuti Jenő
tőrvívó
001306
Dr Kamuti Jenő
tőrvívó
002701
Dr Posta Sándor
kardvívó
001307
Dr Pósta Sándor
kardvívó
002791
Elek Ilona
tőrvívó
003757
FC Bayern München
001308
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
001309
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
001310
Fenyvesi Csaba
vívó, párbajtőr
002028
Forma 1
Sebastian Vettel, 2011-2012-ben a brazil nagydíjon világbajnok
001312
Földes Dezső
kard és tőrvívó
001940
Földes Dezső
tőr- és kardvívó
003364
FTC
Bajnok, 2019
001311
Fuchs Jenő
kardvívó
001313
Gerevich Aladár
kardvívó
001964
Gerevich Aladár Horváth Zoltán
kardvívók
002093
Hegedüs Róbert
túraszervező
002094
Hegedüs Róbert
túraszervező
002477
Honvéd SE
labdarugók
001963
Horváth Zoltán
kardvívó
003270
Horváth Zoltán
vívó (a képen jobbra)
001819
Ifjúsági olimpia 2018
001314
Jekelfalussy Piller György
kardvívó
001316
Jekelfalussy Piller György
kardvívó
001783
Judo VB 2017
001315
Junior vívó EB
001317
Kabos Endre
kardvívó
001324
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003056
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003160
Kárpáti Rudolf
kardvívó
003048
Kecskeméti TE
001318
Kerekesszékes vívó
VB 2015
001784
Kistelek
Lábtoll-labda EB 2016
001319
Kocsis Sándor
labdarúgó
001320
Kocsis Sándor
labdarúgó
001321
Kovács Pál
kardvívó
003057
Kovács Pál
kardvívó
003657
KTE 1911
sportklub
001322
Kulcsár Győző
vívó, párbajtőr
001323
Kulcsár Győző
vívó, párbajtőr
003271
Magyar Zoltán
tornász (a képen jobbra)
001326
Magyar-angol 6:3
London
001788
Magyar-angol 6:3
London
001327
Mendelényi Tamás
kardvívó
001938
Mendelényi Tamás
vívó
001939
Mendelényi Tamás
vívó
003272
Mendelényi Tamás
vívó
003058
Mészáros Ervin
kardvívó
003059
Mészáros Ervin
kardvívó
002039
Mocorgó
Futball Klub, Mindszent
001330
Olimpia 2012
London
001325
Olimpia 2012
London
001328
olimpiai akadémia
001329
olimpiai akadémia
003758
Olimpiai Akadémia
003273
Olimpiai Baráti Kör
Várpalota
001942
Olimpiai Hagyományőrző
Halmay Zoltán O.H.Egyesület
003312
Öttusa VB 2008
Budapest
001367
ÖttusaVB 2008
001368
ÖttusaVB 2008
001369
ÖttusaVB 2008
001370
ÖttusaVB 2008
001371
ÖttusaVB 2008
001372
ÖttusaVB 2008
001331
Petschauer Attila
kardvívó
002685
Petschauer Attila
kardvívó
003161
Puskás Ferenc
labdarugó
003274
Puskás Ferenc
labdarugó
003318
Puskás Ferenc
aláírása
003319
Puskás Ferenc stadion
Budapest
001338
Rády József
kardvívó
001937
Rády József
vívó
001955
Rajczy(Rasztovich) Imre
vívó
001332
Rejtő Ildikó
tőrvívó
001333
Rejtő Ildikó
tőrvívó
003337
Rejtő Ildikó
tőrvívó
001334
Rerrich Béla
vívómester
001335
Rerrich Béla
vívómester
003320
Rerrich Béla
vívómester
001336
Rio 2016 vívás
001337
Rio 2016 vívás
001348
Sákovics József
vívó, párbajtőr
001349
Sákovics József
vívó, párbajtőr
001345
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
001346
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
001347
Sákovicsné Dömölky Lídia
tőrvívó
003756
Salgótarjáni Sportclub
003790
Salgótarjáni Sportclub
002993
Siófok 2019
labdarugó csapat
002995
Siófok 2019
labdarugó csapat
001350
síző
001351
síző
001352
síző
002792
sport
002984
sport
001339
Szalay Gyöngyi
vívó, párbajtőr
001340
Szalay Gyöngyi
vívó, párbajtőr
001341
Szilágyi Áron
kardvívó
001342
Szilágyi Áron
kardvívó
001343
Szőcs Bertalan
vívómester
001344
Szőcs Bertalan
vívómester
003458
Takács Károly
sportlövő
001353
Tary Gizella
tőrvívó, vívómester
001354
Tary Gizella
tőrvívó, vívómester
003414
Tersztyánszky Ödön
kard- és tőrvívó
002793
U23 Vívó EB
Debrecen 2009
003275
Úszó EB
Debrecen
003054
Veterán vívó EB
Balatonfüred 2010
001355
Veterán vívó VB
001356
Veterán vívó VB
Debrecen 2014
001357
Vívószövetség 2014
001358
VívóVB 2013
001359
VívóVB 2013
001360
VívóVB 2013
001361
VívóVB 2013
001362
VívóVB 2013
001363
VívóVB 2013
001364
Werkner Lajos
kardvívó
001365
Werkner Lajos
kardvívó
001936
Werkner Lajos Gerde Oszkár
vívók


08 Művészek

001373
Adagio együttes
zenei előadó művészek: Nagy Sándor, Homonnay Zsolt, Balczó Péter
003447
Adagio együttes
zenei előadó művészek: Nagy Sándor, Homonnay Zsolt, Balczó Péter,
001168
Benkó Sándor
003422
Benkó Sándor
001374
Bob Marley
001375
Carlos Santana
001376
Elton John
001377
Elvis Presley
001388
Eros Rammazzotti
003741
Extreme Deformity
death metal zenekar
003742
Extreme Deformity
death metal zenekar
003743
Extreme Deformity
death metal zenekar
003744
Extreme Deformity
death metal zenekar
003745
Extreme Deformity
death metal zenekar
002472
Gamelán
Topong Bang együttes
001777
Hámory Imre
operaénekes, Bakonytamási szülötte
001378
Jimi Hendrix
001379
John Lennon
001380
Kurt Cobain
003406
Küry Klára
operett primadonna
003407
Küry Klára
operett primadonna
003408
Küry Klára
operett primadonna
003251
lemezbörze
csapata
003423
Lemezbörze
002917
Lyra együttes
Baja
001381
Madonna
003706
MÁV Szimfónikus Zenekar
vasút
001382
Michael Jackson
003268
Michael Jackson
003269
Michael Jackson
002570
Néptánc
Szilas Együttes, Rákospalota
001383
Paul McCartney
001384
RGO zenekar
001389
Roy Orbison
001793
Simándy József
operaénekes
001385
Sixties53
001386
Sixties55
003424
Szikora Róbert
RGO zenekar
003195
Tihanyi Tóth Csaba
előadóművész, színész
003196
Tihanyi Tóth Csaba
előadóművész, színész
003197
Tihanyi Tóth Csaba
előadóművész, színész
001387
Zana Zoltán rapper


09 Filatélia

001390
22 báziskör
001464
ajándék 2011
001392
Balatonfüred 2018
szőlőnemesítő, filatelista, Balatonfüred díszpolgára
001394
Bélyegfeszt 2013
001395
Bélyegfeszt 2015
001396
Bélyegnap 2014
Debrecen
002978
bélyegtábor
Hernádbűd
003166
Bélyegtervezők és gyűjtők
Kiállítás 2019, Budapest
003322
Bélyegtervezők és gyűjtők
Kiállítás 2019, Budapest
003702
bélyegzés
Kőszeg
003566
bélyeggyűjtők
Siófok
001393
Budapest 2012
60 éves a Csili-Vasas Bélyeggyűjtő kör. Az ünnepi évfordulóra rendezett IV.Filatéliai Propaganda és Cserenap keretei között tartott bélyegkiállítás alkalmából.
001864
Csili 2018
001399
Csili Vasas
001400
Debrecen 2012
001401
Debrecen 2017
001402
Debrecen 2017
001403
Debrecen 2017
003518
ELGYÜSZ 2020
003519
ELGYÜSZ 2020
003007
ELGYÜSZ kiállítás
Siófok
001404
FILPROK 2014
003323
Gábor Áron
Bélyeggyűjtő Kör 2018
003324
Gábor Áron
Bélyeggyűjtő Kör 2006
003168
Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör
Kiállítása 2019
002006
Gábor Áron Kör
bélyegkiállítás
001405
Gyöngyös 2008
002476
gyűjtőtalálkozó
sport-olimpia, Budapest
001778
Hírlapbélyeg
001780
Hírlapbélyeg
003130
Hírlapbélyeg
003131
Hírlapbélyeg
001407
HUNFILA 2017
001408
HUNFILA 2017
001409
HUNFILA 2017
001410
HUNFILA 2017
001736
HUNFILA 2017
001411
HUNFILA 2018
001412
HUNFILA 2018
001413
HUNFILA 2018
001414
HUNFILA 2018
003169
HUNFILA 2019
Budapest
003170
HUNFILA 2019
Budapest
002407
IBK 2009
001415
IBK 2011
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001737
IBK 2013
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001738
IBK 2014
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001416
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001417
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001418
IBK 2015
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001419
IBK 2016
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001420
IBK 2016
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001421
IBK 2017
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001422
IBK 2017
Internetes Bélyeggyűjtő Klub
001827
IBK 2018
002561
IBK 2018
karácsony
003132
IBK 2019
Internetes Bélyeggyűjtő Klub, Térfi Béla
003354
IBK 2019
Karácsony
000145
Jászkisér 2017
000146
Jászkisér 2017
000147
Jászkisér 2017
000148
Jászkisér 2017
000152
Jászkisér 2017
000154
Jászkisér 2017
000155
Jászkisér 2017
000175
Kecskemét 2005
001424
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001425
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001426
Kecskemét 2010
tiszteleti tag
001427
Kecskemét 2010
001428
Kecskemét 2010
001429
Kecskemét 2010
002806
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
002807
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
002808
Kékesi László
1919-1993, bélyegtervező
003405
Kékesi László
bélyegtervező, grafikus
002447
MABÉE
Magyarországi Bélyeggyűjtők Egyesülete
003565
MABÉE
II. Rákóczi Ferenc
003654
MABÉE
Zrínyi Miklós, Csáktornya
003655
MABÉE
Zrínyi Miklós, Csáktornya
003753
MABÉOSZ
székház
003754
MABÉOSZ
székház
002557
Madarász Gyula
neves filatelista
002558
Makkai László dr
neves filatelista
001431
Mártély 2016
Ifjúsági Bélyegtábor
001432
Mártély 2017
Ifjúsági Bélyegtábor
001739
Mártély 2018
Ifjúsági Bélyegtábor 2018
003167
MH Gábor Áron
Bélyeggyűjtő Kör
003330
MOFILA 2019
003459
MOM Bélyegkör
003460
MOM Bélyegkör
001898
Mór 2018
Tematikus bélyegkiállítás, Bornapok
001875
Mór 2018
Tematikus bélyegkiállítás, Bornapok
001433
Nagyatád 2010
000238
Nagyatád 2010
002044
Országház 2018
Szt István Bélyeggyűjtő Kör
001436
Pápa 2012
001437
Pápa 2012
001438
Pápa 2017
Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör készíttette 2017-ben
001439
Pápa 2017
Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör készíttette 2017-ben
001440
Pápa 2017
003631
Pátria
Filatéliai Egyesület
001905
Pátria 2016
003389
Pátria 2016
Filatéliai Egyesület
001442
Pátria 2017
001904
Pátria 2017
003313
Pátria 2017
Filatéliai Egyesület
002479
Pátria 2018
002481
Pátria 2018
karácsony
002480
Pátria 2018 ajándék
hátoldali szöveggel
003390
Pátria 2019
Filatéliai Egyesület
003391
Pátria 2019
Filatéliai Egyesület
003517
Pátria 2020
001434
Postamúzeum 2014
001435
Postamúzeum 2014
001443
Salgótarján 2008
001444
Salgótarján 2013
001445
Salgótarján 2016
kiállítás
001446
Salgótarján 2017
001447
Salgótarján 2017
001448
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001449
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001450
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001949
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001951
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001953
Salgótarján 2017
tiszteleti tagok
001451
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
001910
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
001912
Salgótarján 2018
ELGYÜSZ kiállítás
000363
Sárvár 2017
000291
Siófok 2016
ELGYÜSZ kiállítás
002994
Siófok 2019
bélyeggyűjtő kör
002996
Siófok 2019
ELGYÜSZ kiállítás
001452
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001453
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001454
Székesfehérvár 2012
kiállítás
001455
Székesfehérvár 2013
Bélyegnap, kiállítás
001456
Székesfehérvár 2014
ELGYÜSZ kiállítás
001457
Székesfehérvár 2015
001458
Székesfehérvár 2016
kiállítás
001459
Székesfehérvár 2017
kiállítás
002483
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002484
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002485
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
002487
Székesfehérvár 2019
tiszteleti tagok
003129
Székesfehérvár 2019
kiállítás
003656
Székesfehérvár 2020
kiállítás
003720
Székesfehérvár 2020
kiállítás
003718
Székesfehérvár 2020v
kiállítás
003719
Székesfehérvár 2020v
kiállítás
002575
Szent István
Bélyeggyűjtő kör 2019
003520
Szent István
Bélyeggyűjtő Kör 2020
002149
Szent István bélyegkör
80 éves
002150
Szent István bélyegkör
80 éves
000330
Szombathely 2012
000338
Szombathely 2016
003171
TEMAFILA 2019
Budapest
003018
Varga Pál bélyegtervező
kiállítása
000386
Várpalota 2005
000388
Várpalota 2012
000389
Várpalota 2012
001903
Wekerle Egyesület
000395
Zalaegerszeg
Zala megye címere


10 Magyar Posta

003748
Aerofila 2020
Budapest
003165
Ajándék 2005
001460
ajándék 2006
001461
ajándék 2007
002703
Ajándék 2008
001462
ajándék 2009
003254
ajándék 2009
001463
ajándék 2010
002702
Ajándék 2011
002704
Ajándék 2012
002525
Ajándék 2015
001761
ajándék 2016
001762
ajándék 2017
003395
Ajándék 2018
003396
Ajándék 2019
001391
Alpok Adria 2016
001740
arató – parlament
001466
aut
001397
Bélyegnap 2014
Debrecen
001398
Bélyegnap 2014
Debrecen
003061
Bélyeggyűjtő Kör
Pécs
002739
csillagjegy promó bg
001467
Csomagautomata 2014
003062
gróf Dessewffy Miklós
filatelista
001406
HUNFILA 2016
003133
ITU 2019
Telecom World, Budapest
002007
Katonák 2018
bélyegkiállítás, egyenruha, I.vháború
003559
képes levelezőlap
150 éves
000039
kulturális örökség
002850
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
002852
Magyar – Kínai
diplomáciai kapcsolatok 2019
001468
Magyar Posta 2017
003329
Megújul
a postai levélkézbesítés
003267
Michael Jackson
001899
Mór 2018
Bornapok-Tematikus bélyegkiállítás
002569
MOSFIT 2019
Filatelisták Társasága
001851
mozgóposta
001583
Múzeumok éjszakája 2015
001582
Múzeumok éjszakája 2017
001586
Nemzetközi jóganap 2015
003220
Payer Béla
filatelista
003558
Postaigazgatóság
Debrecen
002607
promóciós
elsőbbségi
001469
Ragjegy 2015
003569
Rendőrség
001741
repülő posta 2018
003560
Richter Lajos dr
híres filatelista
001470
Sender 2016
001471
Szent László 2017
002906
Sziget
Fesztivál 2016
003119
Sziget
Fesztivál 2017
003120
Sziget
Fesztivál 2017
003392
Sziget
Fesztivál 2016
000817
Sziget
Fesztivál 2015
000818
Sziget
Fesztivál 2016
003749
Temafila 2020
Budapest
003042
Tusványos
002985
Vésztő
posta


11 Állat és növény

001539
állatpark
gepárd
001472
antilop
fajta: passzán
001473
csikóhal
001474
elefánt
001475
gólya
001852
hal 1
001476
kakas
002126
kutya
002448
kutya
002794
kutya
002795
kutya
002853
kutya
002918
kutya
003347
kutya
Bátor
003393
kutya
Morzsi
003504
kutya
003658
kutya
Riki
003659
kutya
Riki
003709
kutya
001478
kutya 1
002127
kutya 1
001479
kutya 10
001658
kutya 10
001480
kutya 11
001481
kutya 12
001482
kutya 13
001483
kutya 14
001484
kutya 15
001485
kutya 16
001486
kutya 17