SZEMÉLYES BÉLYEGEK TÁJÉKOZTATÓ KATALÓGUSA

A katalógus célja:
- Ötletet adhat a személyes bélyegeket gyűjtők részére, gyűjteményeik rendszerezésére. A katalógus rendszerezése, csoportosítása természetesen csak egy a lehetséges módszerek közül. A gyűjtők más szempontok szerint is csoportosíthatnak. A rendszerezés ma még öncélúnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy az ilyen bélyegek további terjedése egyszer a kiállítási lehetőség igényét is felveti.
- A katalógus használói között megkönnyíti a csere lehetőségét, hiszen a katalógus sorszámának közlésével a kereső és a felajánló egyértelmű közös azonosítót találhat.
- E bélyegfajta kiadásának körülményeiből adódik, hogy a katalógus sem visszamenőleg, sem a jövőben nem lehet teljes.
- Nem alkalmas a katalógus még relatív értékelésre sem, hiszen a kiadások példányszámairól nem tud információt adni.

Szerkesztési és karbantartási irányelvek.
Az eddig beérkezett bélyegek áttekintése alapján az alábbi rendszerezési elveket alakítottuk ki.
A katalógus természetesen soha nem lesz lezárt, de a rendszerezési elveket rögzíteni kell, hogy az újabb megjelenések besorolása ne borítsa fel a rendszert. Fontos, hogy a rendszerezés jól áttekinthető legyen, tehát a felhasználó könnyen meg tudja találni a nála megjelenő bélyeget, illetve megállapítani, hogy az már katalogizálva van e.
A katalógus számítógépes fájlokban és könyvtárakban jelenik meg, tehát terjedelmileg szinte korlátlanul bővíthető.
A katalogizálás tárgya a bélyeg „személyes” része. Az egy alapbélyeg ívből készült személyes bélyegeknél csak egy változatot szerepeltetünk a katalógusban. A gyűjtő számára természetesen minden változat egy-egy önálló bélyeg, de ezzel felesleges lenne bővíteni a katalógust. Az alapíveknél megjegyzésben feltüntettük, hogy hány különböző bélyeget tartalmaznak, tehát könnyen megállapítható, hogy egy személyes bélyeg hányféle változatban fordulhat elő.

A katalógus fejezetei (kategóriái):
01. Alapbélyeg ívek.
Azon postai bélyegíveket mutatja, amelyekből személyes bélyeg készíthető, vagy készíthető volt.
02. Városok. „Városok”-hoz köthető bélyegek. Ide soroljuk a települések valamilyen nevezetes eseményéhez, évfordulójához, rendezvényéhez kapcsolt kiadásokat., valamint a helyi bélyeggyűjtéssel, kiállításokkal kapcsolatos bélyegeket. Azonosító: városnév_kiadás éve_ (sorszám, ha adott évben több kiadás történt) Városoknál ha nem ismert a kiadás éve, nem tüntetünk fel évszámot.
3. Cégek. Cégek személyes (reklám) bélyegei. Azonosító: a bélyegen látható cégnév (esetleg rövidítve). A cégnevek szerinti abc sorrendben. A megjegyzésben feltüntetjük, hogy a cég mely településen működik.
4. Személyek. A bélyeget saját magáról, családtagjairól készíttette valaki. Ezeknél személyiségi, adatvédelmi okokból semmi azonosítót (név, megjelenés helye, időpontja) nem rögzítünk. Neveket a fájl névben akkor sem tüntetünk fel, ha azt a bélyegre maga a készíttettő feltette,vagy számunkra levélben megadta. Fájlnév: személy_sorszám. E csoportnál a „megjegyzés” mezőben az alábbi megkülönböztető szavakat írtuk be: baba, gyermek, fiatal, felnőtt. Ezekre a szavakra lehet keresni, ami megkönnyíti saját bélyegünk esetleges összehasonlítását a már katalogizált bélyegekkel.
5. Közismert. Közismertnek tekintett történelmi személyek. Azonosító: az ismert személy neve. Ha közismert személyiség arcképe valamilyen városhoz köthető esemény kapcsán került a bélyegre, és ez a bélyegről leolvasható, akkor a „városok” csoportba soroljuk. a megjegyzésben feltüntetjük a város nevét.
6. Színészek. Hivatásukból, foglalkozásukból eredően ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
7. Sportolók. Sporteredményeik alapján ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
8. Művészek. Zenei előadók, vagy más művészeti ágakban kiemelkedő teljesítményük alapján ismert személyek. Név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
9. FILATÉLIA. A MABÉOSZ által kiadott személyes bélyegek. Ide soroljuk a fővárosi, vidéki, vagy országos bélyeggyűjtő körök (pl. IBK) kiadványait is. Azonosító: mabéosz (vagy a kör neve)_kiadás éve.
10. Magyar Posta. A Posta saját személyes bélyegei, amelyek valamilyen évfordulóra, eseményre utalnak a személyes szelvénnyel. Ezek a bélyegek formailag a személyes bélyegek közé sorolhatók, de valójában ugyanolyan postabélyegek mint a többi, amelyeket a Magyar Posta kiad. Ezek a magyar és külföldi katalógusokban is megjelennek. A Posta által készített, de magánszemély vagy szervezet által megrendelt (kiadott) személyes bélyegek nyomtatott katalógusokban nem jelennek meg. Nem szerepeltetjük a katalógusban az un. promóciós bélyegeket, amelyek a szelvényeken a személyes bélyeg készíttetést propagálják. Az alapívek között azonban az ilyen kiadások is szerepelnek. Tehát aki ezeket is gyűjti, be tudja azonosítani a lehetséges változatokat. Azonosító: magyar_posta a bélyeg neve_kiadás éve.
11. Állat_növény. Számos ilyen témájú bélyeggel találkoztunk a katalógus eddigi szerkesztése során, ezért soroltuk külön csoportba ezeket. Azonosító: faj(állat vagy növény)_sorszám.
12. Egyéb. A fenti csoportokba nem sorolható, de a kép alapján egyértelmű tárgyat (pl. autó, mozdony, figura, rajz) ábrázoló bélyegek, amelyek kis számú előfordulásuk miatt külön csoportot nem indokolnak. Azonosító: a tárgyra utaló megnevezés. A rendezési elveket nem kívánjuk módosítani, új csoportokat létrehozni, azonban a gyakran visszatérő motívumokra (pl. címer, vasút, autó, motor, stb.) a fájlnévben vagy a megjegyzésben utalunk, ezért ezekre a motívumokra is lehet keresni, szűrni.
13. Kisívek. A kisívek képeit áttettük a bélyegek tartalma szerinti csoportokba. A listában az egyes bélyeg képe jelenik meg, amelyre rákattintva jelenik meg a kisív képe. A kisívben készült egyes bélyeg felismerhető a postai rész fehér (ezüst) színéről. A 13. Kisív csoportot nem töröljük, de egyelőre üresen marad.
14. Nem azonosított. Ha a kép alapján valószínűsíthető, hogy a bélyeg valamilyen városhoz vagy céghez köthető, de a rendelkezésre álló információ nem elegendő a pontos besoroláshoz. Különösen az itt található bélyegeknél várjuk a katalógus használóinak információit a pontos besoroláshoz (település neve, ábrázolt épület, tárgy, esetleg a kiadás éve).

A kapott teljes íveket és borítékokat nem építjük be a katalógusba, csak a kivágott egyes bélyegeket. Ha a bélyegképen, azzal összefüggő alakalmi bélyegzés van, akkor a képet bélyegzéssel együtt szerepeltetjük. Ha a borítékon olyan információ szerepel, amely a bélyeg keletkezésére utal, vagy segít értelmezni (pl. a rövid cégnevet), akkor ezt az információt a megjegyzés mezőben tüntetjük fel.
A katalógus öntevékeny alapon, a gyűjtők által átadott képek, információk alapján épül fel. Ezért kérjük a katalógus használóit, hogy ha olyan bélyegük van, amelyik még nem szerepel a katalógusban, juttassák el a szerkesztőkhöz a bélyeg képét, és a készítés információit (hely, alkalom, dátum, stb.). A képeket szkennelve vagy fotózva, lehetőleg 600 vagy 300 dpi minőségben kérnénk. Aki nem tud szkennelt képet, vagy digitális fotó küldeni, de kölcsönadja a bélyeget, azt szkennelés után természetesen visszajuttatjuk.
Köszönettel veszünk minden észrevételt (megvalósítható javaslatot), adatjavítást a felhasználók részéről.
Köszönetet mondunk azoknak a gyűjtőtársaknak, akik ( már eddig több mint ötvenen ) anyagaik rendelkezésre bocsátásával lehetővé tették az induló katalógus összeállítását, és azóta is folyamatos bővítését.
Előre is köszönjük azoknak, akik hozzájárulnak bélyegképekkel és információkkal a katalógus bővítéséhez, pontosításához. A képek alatti 6 jegyű szám egyedi azonosító. Tehát, ha egy bélyeggel kapcsolatos kérdés, kiegészítés, javítás merül fel, elegendő erre a 6 jegyű számra hivatkozni.
A katalógus frissítését legalább negyedévente egyszer tervezzük, de ha jelentős számú (40-50) új bélyegképet kapunk, akkor ezeket rövid időn belül igyekszünk feldolgozni és beépíteni.

További képeket, információkat, észrevételeket, javaslatokat az alábbi címekre várjuk:
hermann@compunet.hu
jfehervari@hotmail.com

A szerkesztők
Dr Hermann István
Fehérvári József

Keresett szöveg: Találatok száma:13
Legújabb:

(A találatok a mezőbe írt kifejezéssel, majd a [Szűrés] gombbal szűkíthetők, egymás után többször is.
Pl: Buda -> [Szűrés] -> 2007 -> [Szűrés]. Kis-nagy betűre nem érzékeny a szűrő.
Az összes bélyeg listázása az [Összes] gombbal állítható vissza.)


Az oldalon megjelenő miniatűrökre kattintva, a bélyeg képe nagyobb méretben megjelenik.

Katalógus - (4576 db)
01 Alapívek - (91 db)
02 Városok - (892 db)
03 Cégek - (1133 db)
04 Személyek - (829 db)
05 Közismert - (247 db)
06 Színészek - (199 db)
07 Sportolók - (155 db)
08 Művészek - (110 db)
09 Filatélia - (242 db)
10 Magyar Posta - (69 db)
11 Állat és növény - (157 db)
12 Egyéb - (442 db)
13 Kisívek - (0 db)
14 Nem azonosított - (10 db)01 Alapívek

000001
2004 Folkloriada
10 szbg változat létezik
003574
2004 Folkloriada
prom
002365
2004 Karácsony – Angyalkák prom
12 szbg változat létezik
000002
2004 Karácsony – Sütemények
20 szbg változat létezik
002364
2004 Karácsony – Sütemények prom
20 szbg változat létezik
000003
2004 Karácsony – Üvegdíszek
11 szbg változat létezik
002417
2004 Karácsony – Üvegdíszek prom
002366
2005 Bak
1 szbg változat létezik
002367
2005 Bika
1 szbg változat létezik
002368
2005 Halak
1 szbg változat létezik
000005
2005 Hungaroring
1 szbg változat létezik
002418
2005 Hungaroring prom
002369
2005 Ikrek
1 szbg változat létezik
002370
2005 Kos
1 szbg változat létezik
002371
2005 Mérleg
1 szbg változat létezik
002372
2005 Nyilas
1 szbg változat létezik
002373
2005 Oroszlán
1 szbg változat létezik
002374
2005 Rák
1 szbg változat létezik
002375
2005 Skorpió
1 szbg változat létezik
002388
2005 Színház
1 szbg változat létezik
002376
2005 Szűz
1 szbg változat létezik
000007
2005 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002377
2005 Vízöntő
1 szbg változat létezik
002378
2006 Első bélyegem prom
20 szbg változat létezik
000009
2006 Kék
2 szbg változat létezik
002709
2006 Kék prom.
002419
2006 Rózsák prom
002389
2006 Szerelem prom
2 szbg változat létezik
002379
2006 Virágok II. prom
5 szbg változat létezik
003575
2007 Ballagás – Hőlégballon
prom
003227
2007 Ballagás – Matrózblúz prom
003576
2007 Ballagás – Tarisznya
prom
003577
2007 Ballagás – Tintatartó
prom
000012
2007 Ballagás I – Matrózblúz
8 szbg változat létezik
000011
2007 Ballagás II – Tintatartó
2 szbg változat létezik
000010
2007 Ballagás III – Tarisznya
2 szbg változat létezik
000013
2007 Ballagás IV – Hőlégballon
20 szbg változat létezik
000014
2007 Budapest
5 szbg változat létezik
002710
2007 Budapest prom.
000015
2007 Első bélyegem
20 szbg változat létezik
000016
2007 Karácsony – Angyalkák
12 szbg változat létezik
002711
2007 Karácsony – Angyalkák prom.
000018
2007 Kopogtatók
10 szbg változat létezik
002712
2007 Kopogtatók prom.
000019
2007 Tollak20
20 szbg változat létezik
002713
2007 Tollak20 prom.
000020
2007 Tollak35
20 szbg változat létezik
000021
2008 Helló
5 szbg változat létezik
000022
2008 Helló prom
5 szbg változat létezik
000023
2008 térkép tájoló
2 szbg változat létezik
002714
2008 Térkép–tájoló prom.
000024
2008 Virágok
5 szbg változat létezik
000025
2009 Pécs
20 szbg változat létezik
000026
2009 Pécs prom
20 szbg változat létezik
000027
2011 Karácsony – Gömbök
2 szbg változat létezik
003351
2011 Karácsony – Gömbök
prom.
000028
2011 Szerelem
2 szbg változat létezik
003352
2011 Szinház
prom.
000029
2011 Színház
1 szbg változat létezik
000030
2012 Üzenet V. – belföld
1 szbg változat létezik
000031
2012 Üzenet V. – belföld prom
1 szbg változat létezik
000032
2013 Rózsák – belföld
3 szbg változat létezik
002715
2013 Rózsák prom.
000033
2017 Saját bélyegem kisív
1 szbg változat létezik
003141
2017 Saját bélyegem prom
004014
2018 Bak
reklámív
003397
2018 Ballagás – Hőlégballon
reklámív
003140
2018 Ballagás II.–Tintatartó
reklám ív
003139
2018 Ballagás III.–Tarisznya
reklám ív
003579
2018 Ballagás_Matrózbluz
reklámív
003891
2018 bika
reklámív
003279
2018 Első bélyegem
reklám ív
003829
2018 Halak
reklámív
003639
2018 Hello
reklámív
003892
2018 ikrek
reklámív
003228
2018 Karácsony – Angyalkák
reklám ív
004025
2018 kopogtatók
reklámív
003612
2018 Oroszlán
reklámív
003229
2018 Pécs
reklám ív
003830
2018 Rák
reklámív
003231
2018 Rózsák
reklám ív
004051
2018 skorpió
reklámív
003230
2018 Szerelem
reklám ív
004026
2018 szerelem
reklámív
004027
2018 szűz
reklámív
004052
2018 tollak
reklámív
004028
2018 üdvözlettel
reklámív
003700
2019 karácsonyi díszek
reklámív
003640
2019 Kos
reklámív
003701
2019 mérleg
reklámív
003641
2019 Rózsák
reklámív


02 Városok

000034
Agyagosszergény 2006
címere
003360
Ajka
60 éves
003361
Ajka
Városháza
003362
Ajka
város jelképe, szobor
004669
Alagút 1899
ma Clark Ádám tér
000035
Alsónémedi 2017
katolikus templom
000036
Alsónémedi 2017
református templom
002420
Andráshida
vizimalom, festmény
004837
Aranybulla
Székesfehérvár
004570
Árva vára
ma Szlovákia, festmény
002105
Ásotthalom
gondozási központ
001973
Bábolna
címere
004140
Bácsalmás
postahivatal
003561
Baja
Sugovica Ált. Iskola
000040
Baja
Türr István Szakközépiskola
000826
Baja
Türr István Közgazdasági Technikum
000037
Baja 2007
címere
001662
Baja 2008
Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
000038
Baja 2008
Halászati skanzen
000041
Baja 2011
Halászati skanzen
000042
Baja 2012
Halászati skanzen
000043
Baja 2015
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
000044
Bakonycsernye
címere
004305
Bakonyi betyárnapok
Zirc
001663
Bakonynána
címere
001974
Bakonynána
címere
003255
Bakonynána
címere
000387
Bakonynána
Katolikus templom
001975
Bakonyoszlop
címere
003256
Bakonyoszlop
címere
001970
Bakonyszücs
címere
002934
Bakonytamási
címere
002757
Baks
címere
000045
Baks 2008
címere
003819
Balassagyarmat
Vármegyeháza
000046
Balassagyarmat 2008
Civitas Fortissima szobor
000047
Balassagyarmat 2016
Városháza
002688
Balatonakarattya
katolikus templom
003687
Balatonakarattya
katolikus templom
004571
Balatonföldvár
vasútállomás
000048
Balatonföldvár
címere
000049
Balatonföldvár
címere
000050
Balatonföldvár
000051
Balatonföldvár
000052
Balatonföldvár
címere
000053
Balatonföldvár
címere
000054
Balatonföldvár
címere
000055
Balatonföldvár
Hotel Főnix
000056
Balatonföldvár
Kvassay-sétány a múlt század elején
000057
Balatonföldvár
mentőöv
001656
Balatonföldvár 11
móló
001657
Balatonföldvár 12
móló
002717
Balatonfüred
körtemplom
003257
Balatonfüred
ivókút, Kossuth-forrás
000058
Balatonfüred 2008
Anna Grand Hotel
002707
Balatonkenese
kőkereszt
002708
Balatonkenese
templom
002719
Balatonkenese
katolikus templom
002742
Balatonkenese
Fő u. 23
002799
Balatonkenese
katolikus templom
004494
Balatonszárszó
Konferenciaközpont
003363
Balatonszőlős
címere
000059
Balatonszőlős
címere
002522
Baracska 2018
börtön-kápolna
002523
Baracska 2018
börtön-kápolna
003884
Baracska 2020
börtön-kápolna, vallás
002106
Baranyahídvég
címere
000060
Barcs 2007
Krisztus Király templom
000061
Barcs 2010
Krisztus Király templom
000062
Barcs 2010
Barcs, a fürdő bejárata
003594
Bátaszék
Trianon emlékmű
003188
Bátonyterenye
Városháza
000075
Bátonyterenye 2010
Kisterenye, Gyürky-Solymossy kastély
002380
Battonya
katolikus templom
001654
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
003258
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
002040
Békés
Madzagfalvi Gombolyag
000079
Békés 2011
Szegedi Kis István Református Gimnázium
000080
Békés megye 2008
címere
000081
Békés megye 2015
térkép részlet
003538
Békés város
címere
000076
Békéscsaba 2007
Páduai Szent Antal Székesegyház
000077
Békéscsaba 2008
„Kamilla-Amanda” szobor
000078
Békéscsaba 2008
Páduai Szent Antal Székesegyház
002107
Békésszentandrás
003821
Belvárdgyula
címere
000063
Belvárdgyula 1996
címere, község Baranya megyében
004187
Beremend
címere
000064
Berettyóújfalu 2007
Bihari Múzeum
004160
Berlin
003109
Berzence
Szeretet Szociális Otthon
003649
Berzsenyi D. Gimnázium
Sopron
002023
Bodrogkisfalud
katolikus templom
000065
Boldva 2007
Református templom
004272
Bornapok_2021
Mór
002680
Bőcs
rózsakert, templom
002681
Bőcs
rózsakert, templom
004672
Bögöz, falu Romániában
templom freskó, vallás
000066
Bp Forma1
003259
Budafok
Hajós Alfréd ált. iskola
001837
Budafok 2005
Szent Lipót plébániatemplom
001838
Budafok 2010
Budafok város 1926. évi címere
001839
Budafok 2012
Promontor (Budafok) első német betelepítése
001840
Budafok 2013
Soisson-palota, Párizs 1660 körül, itt született Savoyai Jenő
004336
Budafok-Felsőváros
katolikus templom
004688
Budai Takarékpénztár
a mai Clark Ádám téren állt
004670
Budai vár
„Arzenál” tér
004671
Budai vár
Bástyája 1849
004678
Budai vár
Mátyás függőkertjének lábazata
004680
Budai vár
Királyi palota 1890
004681
Budai vár
„Koldus” kapu
004682
Budai vár
Hauszmann kupolája
004685
Budai vár
Szárazárok hídja
004686
Budai vár
Szárazárok hídja
004687
Budai vár
Szárazárok hídja
004673
Budai vár 1860
002408
Budapest
Szabó Ervin Könyvtár
002469
Budapest
gimnázium
002683
Budapest
Városvédő Egyesület
002877
Budapest
Mátyás templom
003110
Budapest
Rákóczi F. Gimnázium, iskola
003295
Budapest
Corvinus Egyetem, iskola
004023
Budapest
000067
Budapest 2007
Sziklakórház-Múzeum
000068
Budapest 2007
Mátyás templom
000069
Budapest 2007
Pestlőrinci Szakközépiskola
000070
Budapest 2008
Halászbástya
000071
Budapest 2012
Gresham Palace (Hotel)
000072
Budapest 2016
25 éves a Koronaőr Egyesület
002559
Budapest 2017
II.Rákóczi F. gimnázium, iskola
000074
Budapest 2018
Bp. Bélyegmúzeum
003521
Budapest 2019
Csokonai Kult. Közp., Ady Endre
001808
Budapest, XIII.ker
003513
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003514
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003515
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
003516
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
004224
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
004225
Budapest, XV.ker.
Szt.István Bélyeggyűjtő Kör
004226
Budapest, XV.ker.
lokálpatriota
004227
Budapest, XV.ker.
Testvériség SE., sport
000082
Bükfürdő 2005
002878
Cegléd
reformáció
003568
Celldömölk
Szűz Mária kat. templom
000083
Celldömölk 2005
Szűz Mária Római katolikus templom
004393
Cigánd
címere, ref.templom, szobor
000084
Csabrendek
címere
004447
Csákánydoroszló
várkastély
000085
Csanádapáca
002025
Csanytelek
Polgármesteri hivatal
002758
Csanytelek
címere
004338
Csécse
címer, posta
004367
Csécse
Rákóczi, címer, szobor
004368
Csécse
Rákóczi, címer, szobor
004317
Csécse posta
címer
002879
Csengele
címere
000086
Csepreg 2005
címere
002204
Cserkeszőlő
fürdő
000087
Cserkeszőlő
fürdő
002502
Cserszegtomaj
címere
003260
Csesznek
vár
000088
Csesznek 2012
vár
000089
Csókakő 2012
vár
004832
Csokonai Kultúrális Központ
Budapest
002718
Csorna
premontrei apátság
002805
Csorna
Apátsági templom
004621
Dabas
Farsangi Gatsby Party 2022
001859
Dabas 2018
Sportcsarnok
001860
Dabas 2018
Sportcsarnok
001861
Dabas 2018
Városháza
001862
Dabas 2018
Városháza
001857
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
001858
Dabas 2018
Gombay-Dinnyés-kúria, Helyi Értéktár
003202
Dabas-Gyón 2019
Halász Móricz-kúria
003203
Dabas-Gyón 2019
régi lakóház
003204
Dabas-Gyón 2019
régi lakóház
003205
Dabas-Gyón 2019
Halász Móricz-kúria
000104
Dávod
000105
Dávod
004514
Debrecen
Déri Múzeum
000090
Debrecen 2007
Medgyesi Ferenc: Szoptató anya (másolat)
000091
Debrecen 2008
Déri Múzeum
000092
Debrecen 2014
villamos
000093
Debrecen 2014
Virágkarnevál
000094
Debrecen 2017
Virágkarnevál
002565
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
002566
Debrecen 2019
Rákóczi emlékkiállítás
000095
Demecser
Káposztás Napok
002108
Dévaványa
000107
Dévaványa 2007
002586
Devecser 2016
Kastélykönyvtár, címer
002587
Devecser 2016
emlékmű, címer
002588
Devecser 2016
ökumenikus kápolna, címer
002590
Devecser 2016
katolikus templom, címer
002591
Devecser 2016
emlékmű, címer
002592
Devecser 2017
templom, gyermekrajz
003893
Diósgyőr
kohászat
003894
Diósgyőr
kohászat
003895
Diósgyőr
kohászat
003896
Diósgyőr
kohászat
000096
Diósgyőr 2014
vár, Nagy Lajos király címere
002276
Domaszék
címere
000097
Dombóvár 2004
címere
002962
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
000098
Dorog
Szent Borbála plébánia-templom
004572
Drezda
Frauenkirche, templom
004675
Drezda
lakóház
004676
Drezda
a Frauenkirche romjai 1962
004784
Dudar
címere
000100
Dunakeszi 2017
Főtér
000101
Dunakeszi 2017
Tanuszoda
000099
Dunakeszi 2017
Művelődési Központ
000102
Dunakeszi 2018
Általános Iskola
000103
Dunapataj
az 1919-es dunapataji ellenforradalom, vörösterror által kivégzett áldozatainak emlékműve
003223
Dunaújváros
címere
002281
Eger
Hotel Flóra
004435
Eger
Szent Antal (minorita) templom
004436
Eger
Bazilika, templom
004573
Eger
vára
004574
Eger
1617-ben
000108
Eger 2007
Dobó István szobor
002531
Eger 2018
karnevál
002532
Eger 2018
bor, Szent Donát, karnevál
001769
Elek
Sarlós Boldogasszony templom
001770
Elek
001771
Elek
a kitelepített németek emlékműve
002764
épület?
002686
Erdély
címer, zászló
003076
Érsekvadkert 2018
katolikus templom
004677
Erzsébet híd 1903
004575
Esztergom
1600-as évek
004231
Farmer Expo
Debrecen
004232
Farmer Expo
Debrecen
000109
Feked
címere
000113
Fényeslitke 2004
Szentháromság katolikus templom
002277
Fertőboz
Gloriett kilátó
002278
Fertőhomok
Községháza, címere
003340
Fertőszentmiklós
címere
003740
Folklór fesztivál 2008
Nagymányok
000110
Fonyód
001664
Fonyód
002205
Fonyód
002963
Fonyód
díszkút
002964
Fonyód
Kiss István emberpár szobor
000111
Fonyód 2007
Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia
002279
Földeák
címere
000112
Fulókércs
címere (község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében)
002599
Fulókércs
címere
000114
Gara
címere (község a bajai járásban)
002475
Gencsapáti
Szentkút, katolikus templom
003089
Gencsapáti
Szt.Jakab templom
003834
Gencsapáti
Szent Jakab templom
002847
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002848
Gépész találkozó
Jászkisér 2019
002844
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
002845
Géptörténeti Magángyűjtemény
Jászkisér 2019
000115
Gogánfa 2005
címere
004437
Gyarmat
Kálvária kápolna, templom
004438
Gyarmat
Kálvária kápolna, templom
004441
Gyarmat
pincesor
004454
Gyarmat
pincesor
000116
Gyenesdiás
004576
Gyimesbükk
Rákóczi vár, ma Románia
003882
Gyomaendrőd
címere
000117
Gyomaendrőd 2004
címere
004814
Gyóni napok 2019
1956-os emlékmű
003164
Gyömrő
meseposta
003276
Gyöngyös
Fehér Bor Fesztivál
002216
Gyöngyösfalu
katolikus templom
003964
Gyöngyöshalász
katolikus templom
004455
Győr
bencés templom
000121
Győr 2008
Városháza
000122
Győr 2008
Városháza
000123
Győr 2008
Városháza
000124
Győr 2009
Győri Nemzeti Színház
000125
Győr 2017
Olimpiai fesztivál
001978
Gyula
vár
002280
Gyula
vár
000119
Gyula 2004
vár
000120
Gyula 2008
vár
000118
Gyulafirátót
Rátóti Napok
000126
Hajdúböszörmény
címere
003795
Hajdúböszörmény
főépítészi konferencia
004013
Hajdúböszörmény
címere
000127
Hajdúböszörmény 2005
Bocskai szobor
000128
Hajdúböszörmény 2010
000129
Hajdúböszörmény 2010
003293
Hajdúböszörmény 2019
református templom
000130
Hajós
Érseki vadászkastély
000131
Hajós
Szent Orbán szobor
000132
Hajós
pincék
000133
Hajós
Városháza
004674
Hatvan látképe 1544
„Ember embernek farkasa”
003063
Hatvani csata
1849
002206
Hegyhátszentmárton
katolikus templom
002303
Hegykő
a település logója
002881
Heiligenkreuz
templom
003737
Herend
Porcelánmanufaktúra
002600
Heves
címere
000134
Heves 2004
címere
000136
Hódmezővásárhely
címere
000137
Hódmezővásárhely 2008
000135
Hollókő 2012
utcarészlet a Szent Márton templommal
003189
Igal
gyógyfürdő
002391
Izland kisív
tengerpart
002392
Izland kisív
tengerpart
001665
Jánoshalma
műmalom
002109
Jánoshalma
katolikus templom
003112
Jánoshalma
katolikus templom
000138
Jánoshalma 2002
Szent Anna templom
002207
Jánoshalma 2002
katolikus templom
000139
Jánoshalma 2007
Szent Anna templom
000140
Jánoshaza 2005
Szent Anna templombelső
003262
Jásd
címere
004495
Jásd
templom, Szent Kút, vallás
002832
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002833
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002835
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002836
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002838
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002839
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002841
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
002842
Jász Világtalálkozó
Jászkisér 2019
004146
Jászberény
Lehel kürtje, múzeum
004147
Jászberény
Jász emlékmű, szobor
004148
Jászberény
Jász emlékmű, szobor
004149
Jászberény
Lehel kürtje, múzeum
003851
Jászkisér
Pálinkamustra 2020, elmaradt
003852
Jászkisér
Pálinkamustra 2020, elmaradt
000141
Jászkisér 2016
Gépész találkozó
002095
Jászkisér 2016
gépész találkozó
000142
Jászkisér 2017
Gépész találkozó
000144
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
000149
Jászkisér 2017
Géptörténeti gyűjtemény
000156
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vízöntő jellel létezik
001925
Jászkisér 2017
pecsétje 1543
002097
Jászkisér 2017
gépész találkozó
002099
Jászkisér 2017
géptörténeti gyűjtemény
002533
Jászkisér 2017
pecsétje, csak nyilas és vízöntő jelü létezik
000159
Jászkisér 2018
Géptörténeti gyűjtemény
000160
Jászkisér 2018
Gépész találkozó
000161
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000162
Jászkisér 2018
Diáktalálkozó
000163
Jászkisér 2018
001893
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001894
Jászkisér 2018
Jászbál
001895
Jászkisér 2018
MÁV Építőgépjavító, vasút
001896
Jászkisér 2018
Jászbál
002101
Jászkisér 2018
gépész találkozó
003113
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
003114
Jászkisér 2019
Rákóczi emlékünnepség
003208
Jászkisér 2019
Aradi vértanúk, szobor
003209
Jászkisér 2019
Aradi vértanúk, szobor
004861
Jászkisér, inkubátor ház
volt Kossuth szálloda
004862
Jászkisér, inkubátor ház
volt Kossuth szálloda
000164
Kalocsa 2007
Paprika Napok
000188
Káloz 2005
címere
000189
Káloz 2007
címere
002882
Kaposvár
karácsonyfa
000165
Kaposvár 2007
Városháza
000166
Kaposvár 2008
Városháza
000167
Kaposvár 2008
Evangélikus templom
000168
Kaposvár 2012
Szivárvány Kulturális Központ
000169
Kapuvár 2005
Szent Anna templom
002415
Karcag
000170
Karcag 2006
Fazekas triennálé
002687
Kárpátalja
térkép
002743
Kárpátalja
térkép
000171
Kazincbarcika
Jókai Mór szobor
000172
Kazincbarcika
Önkormányzati Portál
000173
Kecskemét 2004
Ciróka Bábszínház
000174
Kecskemét 2005
Nagytemplom
000176
Kecskemét 2005
Református templom
000177
Kecskemét 2006
Ifjúsági találkozó
000178
Kecskemét 2006
Úttörő Szövetség
002381
Kemenesszentmárton
katolikus templom
003652
képeslapgyűjtők
Szombathely
003688
Keszthely
címere
003190
Kétbodony
népviselet
000190
Kétbodony 2008
Erdei iskola
000191
Kétbodony 2009
Erdei iskola
000192
Kétbodony 2010
Rákóczi csata
000193
Kétegyháza
címere
000179
Kincsesbánya 2016
címere
000180
Kincsesbánya 2016
egy kincsesbányai gyűjtő által készített bélyeg
000181
Kincsesbánya 2016
a Kincsesbányai Önkormányzat által készített bélyeg
000182
Kisbucsa
címere
001960
Kisbucsa
címere
003065
Kisecset, Nógrád megye
katolikus templom
004256
Kistarcsa
Simándy József szobor
002282
Kiszombor
Körtemplom
002601
Kiszombor
templom
000183
Kisszállás 2005
000184
Kisszállás 2007
004440
Kóny
Szent Mihály templom
004251
Kórház
Pásztó
004252
Kórház
Pásztó
004253
Kórház
Pásztó
004254
Kórház
Pásztó
004234
Koronaőrség
Budapest, festmény
000185
Koroncó 2007
címere
000186
Kozármisleny 2008
címere
001666
Körmend
címere
000200
Körmend
címere
000194
Körmend 2007
Batthyány kastély, Batthyány_Strattmann herceg szobor
000195
Körmend 2009
000196
Körmend 2009
címere
000197
Körmend 2009
Batthyány kastély
000198
Körmend 2012
a Főposta épülete
000199
Körmend 2012
a Bíróság épülete
002208
Körmend 2013
Vietnam
002209
Körmend 2013
Vietnam
004727
Körösladány
címer
004728
Körösladány
címer
004729
Körösladány
címer
004458
Kőszeg
Jézus szíve templom
004730
Kőszeg
vár bejárata
000201
Kőszeg 1532
Ostromnapok
000202
Kőszeg 2004
Városi Múzeum
000203
Kőszeg 2007
Ostromnapok
000204
Kőszeg 2012
000205
Kőszeg 2012
Jézus Szíve Plébániatemplom (balra)
000187
Kunágota
címere
002064
Kup
katolikus templom
000206
Ladánybene
címere
001667
Lakitelek
iskola
003341
Lakitelek
iskola, címer
000207
Lakitelek 2006
címere
002809
Leányfalu
könyvtár
002810
Leányfalu
hajó
002811
Leányfalu
termálfürdő
002812
Leányfalu
katolikus templom
003704
Leányfalu
Vízbenéző, szobor
001753
Legyesbénye
Millenniumi emlékmű
004846
Léka
vára
002440
Lenti
fürdő
003511
Levelek
címere, Szabolcs-Szatmár m.
002720
Litér
református templom kapuja
003781
Litér
címere
004679
Lloyd-palota 1830
a mai Roosevelt téren állt
004683
Lloyd-palota 1945 után
lebontották
002883
Maglód
mesefalu
002110
Magyarnándor
Reviczky-kastély
003824
Magyarszék
Szalmafesztivál 2012
001768
makkoshetyei
Hetyey család címere
003296
Makpela
Ábrahám szentélye, Izrael
001754
Mány
címere
004855
Mariupol
Ukrajna, háború
004887
Mariupol, Ukrajna
háború
000225
Mátraderecske 2007
Mofetta Szén-dioxid Gyógygázfürdő
000226
Mátraverebély 2015
Mátraverebély Szentkút
002033
Medgyesegyháza
címere
000208
Medgyesegyháza 2008
címer, Dinnyefesztivál
000209
Medgyesegyháza 2011
címer, Dinnyefesztivál
002111
Megyaszó
000227
Mélykút 2004
Szent Joachim templom
000228
Mélykút 2004
000229
Mélykút 2007
Szent Joachim templom
003898
Mérk
címere
000210
Mesztegnyő
körjegyzőség
002034
Mezőberény
Városháza
000211
Mezőberény
Népek Barátsága szobor
003369
Mezőberény
Népek Barátsága szobor
002035
Mezőkovácsháza
Csanád Vezér szobor
002036
Mezőkovácsháza
címere
002037
Mezőkovácsháza
címere
002112
Mezőkovácsháza
címere
000213
Mezőkovácsháza 2005
címere
000214
Mezőszilas 2009
címere
002038
Mindszent
Általános iskola
000215
Miskolc 2012
000216
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000217
Miskolc 2012
Kocsonya fesztivál
000218
Miskolc 2015
Görögkatolikus Székesegyház, templom
000219
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
000220
Miskolc 2017
Kocsonya farsang
003078
Miskolc 2017
kocsonya farsang
003079
Miskolc 2019
ruszin ünnep, címer
003082
Miskolc 2019
Dőry-, Rákóczi-ház
003081
Miskolc 2020
Rákóczi-év
000221
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
000222
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
002855
Miskolc Kassa 2016
Rákóczi torony – Kassa dóm
003115
Mogyoród
hegybíró
001897
Mór 2012
Bornapok
000230
Mór 2013
Wekerle Sándor szobra
000231
Mór 2013
Bornapok
001755
Mór 2014
Bornapok
000233
Mór 2014
Bornapok, Szent Orbán kápolna
000234
Mór 2015
Tudományos Konferencia
000235
Mór 2015
Bornapok, Régi Községháza, I. Világháborús emlékmű
002103
Mór 2016
bornapok
000236
Mór 2017
Bornapok, Lamberg kastély, múzeum
003153
Mór 2018
Bornapok
001877
Mór 2018
Móri Borvidék
002562
Mór 2019
fesztivál
003116
Mór 2019
Bornapok
003154
Mór 2019
Bornapok
003155
Mór 2019
Bornapok
003714
Móri Bornapok 2020
borhölgyek
003715
Móri Bornapok 2020
borhölgyek
001789
Mosonmagyaróvár
Városháza
000223
Mosonmagyaróvár
004515
Mosonmagyaróvár
címer
002540
Mosonmagyaróvár 2014
Városháza
000224
Mosonszentmiklós
címere
002818
Nagyatád
Tűzoltóság
000237
Nagyatád 2010
Általános Iskola, Kossuth szobor
001668
Nagykáta
református templom
000239
Nagykeresztúr 2012
Gyümölcsház
000240
Nagyszentjános
Vasútállomás
002113
Nagyvázsony
Kinizsi vár
001986
Nak
katolikus templom
001958
Nemesdéd
címere
002210
Nemeskolta
katolikus templom
000244
Németkér
címere (tolna megyei település)
002421
Németlövő
Ausztria, vizimalom, festmény
002422
Németlövő
Deutsch Schützen, vizimalom, festmény
004847
Németújvár
vára
004684
Nemzeti színház
a mai Blaha Lujza téren állt
004165
Neuschwanstein kastély
Ausztria, rajz
000241
Nyáregyháza
címere
002114
Nyíregyháza
003191
Nyíregyháza
Kossuth L. Gimnázium, iskola
004159
Nyíregyháza
templom, vallás
000243
Nyíregyháza 2005
004000
Óbuda, „Várokozók”
vázlat a szoborhoz
002604
Olaszliszka
templom, Szt.Erzsébet szobor
002211
Ólmod
katolikus templom
002042
Ópusztaszer
emlékpark
002383
Ópusztaszer
címere
004306
Országház
Budapest
004314
Országház
Budapest
002043
Országház 2017
Budapest, 57-es Postahivatal
000245
Oszkó 2007
Hegypásztor Kör, Oszkó, civil szervezet
001647
Ózd
1.sz. Posta, Postamúzeum
004188
Őcsény
címere
002115
Örkény
címere
000401
Örkény
címere
001669
Öskü
Kerektemplom
001670
Öskü
Kerektemplom
001671
Öskü
Kerektemplom
001672
Öskü
alapítvány
001673
Öskü
alapítvány
001674
Öskü
alapítvány
002731
öskü
003092
Öskü
003093
Öskü
003094
Öskü
003095
Öskü
000402
Öskü
Kerektemplom
000250
Pálháza 2011
Szarvaskút
002744
Pápa
templom, kastély
003263
Pápa
Játékfesztivál 2019
004892
Pápa
Játékfesztivál 2022
004893
Pápa
Játékfesztivál 2022
000251
Pápa 2007
Ókollégium
000252
Pápa 2007
Ókollégium
000253
Pápa 2007
Posta palota
000254
Pápa 2007
nyomdagép
000255
Pápa 2008
Eszterházy kastély
000256
Pápa 2008
Nagytemplom
000257
Pápa 2008
címere
000258
Pápa 2008
Posta palota
000259
Pápa 2009
Játékfesztivál
000260
Pápa 2012
Főtér 1910
000261
Pápa 2014
000262
Pápa 2016
Játékfesztivál
000263
Pápa 2017
nyomdagép
000264
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000265
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
000266
Pápa 2018
Kékfestő Múzeum
002973
Pápa 2019
játékfesztivál, autómodel
003156
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
003157
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003158
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu részlet
003159
Pápa 2019
Esterházy kastély kapu
004047
Pápa 2020
Vajda Péter emlékprojekt
000267
Pápa Sárvár 2010
000268
Pápa Sárvár 2010
000269
Pápa Sárvár 2010
002723
Pápakovácsi
katolikus templom
004426
Pásztó
kórház
004427
Pásztó
Romkert, Szent Lőrinc templom
003070
Pásztó
Margit Kórház
003071
Pásztó
Margit Kórház
000270
Pásztó 2007
régi Városháza, banképület, ma zeneiskola, posta
000272
Pásztó 2007
Romkert, Szent Lőrinc templom
000273
Pásztó 2007
Múzeum
003068
Pásztó 2007
Szűz Mária,Szt.István, szobor
000275
Pásztó 2009
Margit kórház
003072
Pásztó 2009
Margit Kórház
000274
Pásztó 2017
Körtánc szobor, zeneiskola
003069
Pásztó-Hasznos 2013
Kanyó Nemzettség címere
000276
Pátka 2012
címere
003767
Pázmánd
címere
004263
Pécel
címere
004882
Pécel
címere
001675
Pécs 1a
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001676
Pécs 1b
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
001677
Pécs 1c
Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
000278
Pécs 2007
Hotel Millennium
000277
Pécsely 2008
címere
001678
Pesterzsébet
Lázár Vilmos általános iskola
002441
Pesterzsébet
Városháza
000246
Pesterzsébet 2014
Városháza
001878
Pestszentlőrinc
Közg.Inf.Szakközépiskola
000279
Pétfürdő
Művelődési Ház
002212
Piliscsaba
katolikus egyetem
002046
Pitvaros
címere
002116
Polgár
református templom
001956
Porva
címere
003532
Porva
címere, templom
003689
Porva
címere
000247
Pusztaföldvár 2008
címere
000248
Pusztavacs 2007
Általános Iskola
000249
Pusztavám
címere
000280
Püspökladány 2007
Karacs Ferenc Múzeum
004462
Rábatamási
Szent István király templom
000281
Rákóczifalva
címere
004365
Rákoskert
nemzetőr szobor
002759
Rákospalota
címere, Szent István bgkör
003539
Rákosszentmihály
evangelikus templom
002423
Rechnitz
Rohonc, Ausztria, várkastély, festmény
000282
Rém
címere
004463
Rétalap
címere
000283
Rétság 2011
Városi Műv. Központ, Álarcot tartó nő szobor
004281
Révfülöp
kilátó
004292
Révfülöp
hajóállomás
001791
Rezi
vár
002860
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
002861
Romhány, Kétbodony
1710-es csata, háború
003083
Sajósenye 2018
Rákóczi-emlékfa, címer
000284
Sajószentpéter
címere
004348
Salgótarján
Művelődési Központ, Szinház
004424
Salgótarján
000286
Salgótarján 2012
000285
Salgótarján 2013
Megyeháza
002283
Sándorfalva
címere
002760
Sándorfalva
címere
002884
Sándorfalva
címere
003883
Sárbogárd
kistérség
002765
Sarkad
ált.iskola
003818
Sárkeresztúr
házasságkötő terem
002213
Sárospatak
000349
Sárospatak 2004
000350
Sárospatak 2004
Lorántffy-szárny a sárospataki várban
000351
Sárospatak 2006
000352
Sárospatak 2014
Gazdasági Vasút
003264
Sárvár
fürdő
000353
Sárvár 1532
Sárvári vár 1532
000354
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000355
Sárvár 2004
Nádasdy-vár
000356
Sárvár 2007
Nádasdy-vár
000357
Sárvár 2007
fürdő
000358
Sárvár 2008
Nádasdy-vár
000359
Sárvár 2009
000360
Sárvár 2012
000361
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000362
Sárvár 2012
Nádasdy-vár
000364
Sátoraljaújhely 2004
Kossuth szobor, Nagytemplom
000287
Siklós
Központi Szálloda
000288
Siklós
vár
003797
Siófok
folklórfesztivál 2005
003798
Siófok
katolikus templom
003799
Siófok
evangélikus templom
003800
Siófok
tojásfesztivál 2005
003801
Siófok
Kálmán Imre szobor, vasútállomás
003802
Siófok
katolikus templom
003803
Siófok
víztorony
000289
Sirok 2008
vár
000290
Sirok 2008
vár
004845
Sitke
Kálvária kápolna, templom
002047
Soltvadkert
Millenniumi emlékmű
000292
Soltvadkert 2007
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
000293
Soltvadkert 2007
a II. világháború áldozatainak emlékére
000294
Soltvadkert 2008
I. Világháborús emlékmű, Soltvadkert
000295
Soltvadkert 2008
48-as emlékmű Soltvadkert, 2007
003192
Som
címere, Somogy megye
001947
Somberek
címere
002761
Somberek
Szociális Otthon
001794
Somló
vár, Doba (Veszprém megye) mellett
000296
Somoskői vár 2008
vár
000297
Sopron
soproni tűzoltósági laktanya
003809
Sopron
térkép, 1920
003835
Sopron
„A hűség városa”, címer
004029
Sopron
Népszavazás 1921
001880
Sopron
Fáy András Szakközépiskola
002284
Sopronkövesd
címere
002118
Sümeg
címere
002596
Sydney
Operaház 2018
002597
Sydney
Operaház 1966
002598
Sydney
Operaház 1966
002745
Sydney
operaház, építés
002746
Sydney
operaház, építés
002747
Sydney
operaház
002154
Szajk
katolikus templom
000298
Szakmár
címere
000299
Szarvas 2008
címere
001796
Szarvaskő
vár, Döbrönte mellett
000340
Szécsény 2009
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000342
Szécsény 2009
000341
Szécsény 2014
Kubinyi Ferenc Múzeum, Forgách-kastély
000300
Szederkény
címere
000301
Szedres
címere
001679
Szeged
Hansági Ferenc Középiskola
001680
Szeged
Weöres Sándor iskola
002999
Szeged
vasútállomás
000302
Szeged
Weöres Sándor iskola
004285
Szeged
Városháza, bélyeg
004286
Szeged
Városháza, bélyeg
004798
Szeged
Városháza, bélyeg
004020
Szeged 1800-as évek
Kálvária téri templom
004022
Szeged 1800-as évek
Kálvária téri templom
004018
Szeged 1900 körül
belvárosi híd
004021
Szeged Zsinagóga
ép. 1900-1902, templom
004019
Szegedi Dóm
ép.1930, templom
001989
Szeghalom
címere
002593
Szeghalom 2016
vasút
000303
Szegi
Szegi község B-A-Z megyében, a tokaji járásban
003478
Székelyudvarhely
rk. templom, rk.főgimnázium
004577
Székesfehérvár
Dr Koch László utca
004578
Székesfehérvár
Szt Anna kápolna
004579
Székesfehérvár
Fő utca
004580
Székesfehérvár
Jókai utca, 1960-as évek
004581
Székesfehérvár
Jókai utca, 1960-as évek
004582
Székesfehérvár
1601
004583
Székesfehérvár
1721
004584
Székesfehérvár
1601
004585
Székesfehérvár
1820
004586
Székesfehérvár
1870, Budai kapu
004587
Székesfehérvár
1872 előtt, Budai kapu
004588
Székesfehérvár
Romkert 1938
004589
Székesfehérvár
Romkert 1938
004593
Székesfehérvár
Wathay Feren szobor
000343
Székesfehérvár 2012
Bory vár
002385
Székesfehérvár 2013
emlékév
000344
Székesfehérvár 2013
Városháza
000345
Székesfehérvár 2013
Aba-Novák secco
000346
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000347
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó
000348
Székesfehérvár 2015
cserkésztalálkozó, Kaszap István
004273
Szeleste
Festetich Kastélyszálló
000304
Szendrő 2005
003464
Szent Jobb ereklye
Székesfehérvár 2013
004321
Szentendre
címere
002762
Szentes
Józsa Lajos: Olvasó nő, szobor
000305
Szentes 2005
I. világháborús emlékmű, Városháza
000306
Szentes 2005
Kossuth Lajos szobor, Református nagytemplom
000307
Szentgotthárd 2012
Pszichiátriai Betegek Otthona
000308
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000309
Szentgotthárd 2012
Vietnam
000310
Szentgotthárd 2012
Vietnam
003265
Szentkirály
címere
000311
Szentkirály 1354
címere
004339
Szepetnek, katolikus templom
horvát nyugdíjas énekkar
000312
Szerencs 2015
Csokoládé Fesztivál
003342
Szigethalom
Széchenyi István ált.iskola
002285
Szigetvár
Városháza
000313
Szigetvár 2004
000314
Szigetvár 2007
karácsonyfa a Zrínyi téren
000315
Szigetvár 2007
Magyar-Török Barátság Park
001833
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
000316
Szigetvár 2008
Oroszlán-szobor a Zrínyi téren
000317
Szigetvár 2008
Városháza
000318
Szigetvár 2008
Zrínyi Miklós szobor
002689
Szigliget
Esterházy-kastély, alkotóház
000319
Szolnok 2007
A Szent László Hadosztály jelvénye, Hagyományőrző Egyesület
002386
Szombathely
katolikus templom
002804
Szombathely
Brenner-villa
000320
Szombathely 2004
Savaria karnevál
000321
Szombathely 2005
címere
000322
Szombathely 2007
Fő-tér
000323
Szombathely 2007
Savaria karnevál
000324
Szombathely 2007
Takarékpénztár épülete, ma lakóépület
000325
Szombathely 2007
Nagy Lajos Gimnázium
000326
Szombathely 2008
Szent Márton szobor, vallás
000327
Szombathely 2008
Szent Flórián, tűzoltók védőszentje
000328
Szombathely 2008
Szent Márton, vallás
000329
Szombathely 2008
Szent Márton, vallás
002517
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000331
Szombathely 2012
Szent Márton, vallás
000332
Szombathely 2012
tűzoltó laktanya
000333
Szombathely 2012
tűzoltó autó
000334
Szombathely 2012
tűzoltó sisak
000335
Szombathely 2012
Weöres Sándor szobor
000336
Szombathely 2016
Szent II. János Pál pápa, szobor, vallás
000337
Szombathely 2016
Marosfalvi Antal festménye: Szent Márton és a nyúl, vallás
000339
Szombathely 2017
Brenner János szobor, vallás
003738
Szt.István Gimnázium
Kalocsa
003739
Szt.István Gimnázium
Kalocsa
000365
Tamási 2006
Lajtha László Zeneiskola
004366
Tapolcafő
emlékmű, szobor
004423
Tapolcafő
emlékmű, szobor
000366
Tapolcafő 2008
Református templom
000367
Tapolcafő 2014
Forrás Napja, malomkerék
003506
Tapsony
címere
002119
Tarcal
katolikus templom
000368
Tarcal 2005
Református templom, mögötte Urunk Mennybemenetele katolikus templom
002602
Tata
vár
003266
Tata
címere
000369
Tata 2012
vár
001807
Tátika
vár, Zalaszántó mellett
004590
Teleky palota
1902
004591
Teleky palota
újjáépítési terve
003294
Temesvár 1989
Romániai forradalom
000375
Tés
címere
003297
Tiencsin Kína
Nankai Egyetem
003298
Tiencsin Kína
Nankai Egyetem
002214
Tihany
apátsági templom
000370
Tihany 2005
Apátság
004233
Tiszalök
vízlépcső
000371
Tiszaújváros
000372
Tokodaltáró 2004
címere
003765
Tolna
Közösségi Ház
003901
Tolna
Katolikus gimnázium
003902
Tolna
Közösségi ház
000373
Tolna 2010
bárka
000374
Tordas
címere
002286
Tömörkény
címere
001849
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
001850
Törökbálint 2014
Budafok-Budaörs-Törökbálint HÉV vonal, vasút
003507
Udvari
címere
004386
Újbuda
Budapest
002603
Újkígyós
templom
000403
Újlengyel
címere
002944
Úrkút
címere
002716
Üdvözlet
Budapest XV.ker
004057
Vác
úttörőház, sport
000382
Vác 2006
Katona Lajos Városi könyvtár
000383
Vác 2017
Luther Márton, reformáció, templom, vallás
003650
Váckisújfalu
címere
003651
Váckisújfalu
címere
004516
Vág község
címer
004592
Vajdahunyad vára
ma Románia, festmény
000384
Vállaj 2005
Római katolikus templom, címer
002215
Vámoscsalád
katolikus templom
000385
Vámosgyörk
Vámosgyörk címere
003017
Vámosgyörk-Jászapáti
jászsági vasút
001809
Várgesztes
várgesztesi vár
003705
Városszalónak
Stadtschlailing, Ausztria
003595
Várpalota
Trianon múzeum
003816
Várpalota
Thury vár
001681
Vas megye
címere
001682
Vas megye
címere
002820
Vasszilvágy
katolikus templom
002821
Vat
katolikus templom
002822
Vat-Szentkút
katolikus templom
000377
Velence
Olaszország
004176
Veresegyház
Városháza
004880
Verpelét
címere
002684
Vése 2005
Kovácstalálkozó
001683
Veszprém
Báthory István általános iskola
003690
Veszprém
címere
003783
Veszprém
címere
000378
Veszprém megye
címere
001988
Veszprém suzuki
Suzuki buli
004444
Veszprémvarsány
Szent Adalbert templom
001684
Vésztő
címere
001758
Vésztő
címere
001810
Vésztő
000390
Vésztő
címere
000391
Vésztő
címere
000392
Vésztő
címere
000393
Vésztő
címere
001883
Vésztő
000394
Vésztő Mágor
001884
Vésztő Mágor
003537
Vietnam, Hanoi
irodalom temploma
003534
Vietnam, Hoi An
kinai templom
003536
Vietnam, Hoi An
japán fahíd
003535
Vietnamm My Son
hindu templom
000379
Visegrád 2005
A visegrádi királyi palota Herkules kútja.
000380
Visegrád 2007
címere
000381
Vitnyéd 2006
címere
004264
Wekerletelep, Kós-kapu
Budapest
004265
Wekerletelep, Kós-kapu
Budapest
001945
Zákány
címere
003531
Zalabaksa
003784
Zalaegerszeg
templomok, törvényszék
000396
Zalaegerszeg 2007
Városi Kiállító és Hangversenyterem
002945
Zalaerdőd
címere
000397
Zalaszentgrót
Romtemplom
000398
Zamárdi
Kőhegy kilátó
002122
Zemplén
címere
000399
Zemplén
címere
002721
Zirc
templom, diáktalálkozó
002722
Zirc
Bagolyvár panzió, diáktalálkozó
003909
Zirc 2008
öregdiákok
003910
Zirc 2012
öregdiákok
001944
Zomba
címere
002763
Zsombó
címere


03 Cégek

003382
„oros-süti” kft
Orosháza
002614
100 íz Center
002766
3D szemüveg
000404
5Profi
Pécs
000405
5Profi
Pécs
000823
5-Profi
Pécs
000457
a kft
Annamajori Kft
003872
Á+A
Koroncó
002524
A10
Szeged
002615
A10
Szeged
004359
A10
Szeged
000456
A10
Szeged
004398
Aba-Novák Művelődési Központ
Szolnok
000406
abigail
Budapest
000407
ACEX
Acéltermékgyártó Kft, Balmazújváros
000408
achat
Achat Prémium Hotel, Budapest
000409
activcom
000410
activcom
000411
activcom
000412
adaptive
002499
addinol
Nagykanizsa
000413
afrikáért
Alapítvány, Budapest
001972
agape
AGAPE-2000 Kft. Veszprém
002490
agrár zrt
Nagykanizsa
002500
agrár zrt
Nagykanizsa
000422
agrárkamara
Fejér megyei
000423
agrárkereskedő
000417
Agro contakt
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Törökszentmiklós
002826
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000418
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000419
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000420
AGRO TIPP
mezőgazdasági gépek és alkatrészek, Tolna
000421
Agroázis
mezőgazdasághoz kapcsolódó gépek és berendezések, Mórahalom
003245
agrocentrál
Kaposvár
002501
agrocentrum
Bak
000414
agrocow
AGRO-COW Kft. Berettyóújfalu
000415
Agrokemia
Aba
003572
agroplanta
Szeged
000416
agroszász
AGROSZÁSZ KFT., Szászvár
002616
Agroszolg
Hajdúböszörmény
003861
Agroszolg
Hajdúböszörmény
002724
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
002827
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
003586
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
004177
agrotechnika
Seregélyes, Elzamajor
004178
agro-tipp
Tolna
004179
agro-tipp
Tolna
002249
agv
000898
áipli busz
személyszállítási vállalkozás, Szabadszállás
002541
Akadémia
Mosonmagyaróvár
002542
Akadémia
Mosonmagyaróvár
000424
aktiv
Aktív Ipari, Építőipari És Kereskedelmi Kft, Hajós
001685
alarm
Szeged
003587
albatech
Székesfehérvár
003588
albatech
Székesfehérvár
003759
albatech
Székesfehérvár
000425
Albatech
Székesfehérvár
001686
Alfa
Szarvas
000426
Alfa
Szarvas
002767
alfa bt
Szarvas
000427
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000428
ALFA GÉP
mezőgazdasági gépek forgalmazása, Békéscsaba
000429
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000430
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000431
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000432
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
000433
ALFÖLD
élelmiszer kereskedelem, Szeged
002617
Alföld Pack
Szeged
002400
alisca
Szekszárd
000434
alisca
Alisca Bau Építőipari Zrt., Szekszárd
000435
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000436
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
000437
alisca
kereskedelmi rádióadó, Szekszárd
003368
Alíz panzió
Bakonybél
000438
alkimia
ALKIMIA Vegyipari Szolgáltató Kft., Peremarton-gyártelep
001687
állatkórház
Veszprém
001688
állatkórház
Veszprém
001689
állatkórház
Veszprém
000899
állatkórház
Veszprém
000439
am
AGROMARKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kisvárda
002250
anorex
Bio Planet Kft Szeged
002885
anró
Szeged
002297
antikvárium
Budapest
003077
antikvárium
Budapest
000440
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000441
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
000442
antiseptica
ANTISEPTICA-2000 Kft, állattenyésztési segédanyagok Berettyóújfalu
004216
aqua
Berettyóújfalu
000443
aqua
AQUA LINE TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Berettyóújfalu
000444
aqualift
Aqualift Kft. Mórahalom, szivattyú szerelvények
002424
aquazala
Kft., Zalaszentgrót
000445
aquazala
Zalaszentgrót
001690
aranyhíd
Veszprém
002936
Aranyhíd
Veszprém
004376
aranykorona
Tiszapüspöki
000446
ardo
Ardo Hungary LTD, Balatonfüred
004467
arko
Paks
000447
arko
Paks
000448
arko
Paks
004217
árpád pálinka
Békéscsaba
000449
assur
Assur Kft., Budapest, Konyhatechnológia
000450
astrid
000451
aszfalt
Szolnok
000452
asztalos
Kelebia
001820
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000453
atidekor
ATI-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Deszk
000454
autó escort
Debrecen
002886
autó-eskort
Debrecen
003768
autóházak
opel
002298
autószervíz
Ózd
000455
avon
webáruház
004133
axereal
Budapest
002251
bács hosz
horgászszövetség, Kecskemét
001971
bajai
Tolna
002252
bajai
Tolna
002442
bajai
Tolna
000458
bajai
Tolna
000864
bajai
Tolna
000865
bajai
Tolna
000459
Bakelit
Multi Art Center, Budapest, művészeti központ
004399
Bakelit Multi Art Center
Budapest
004400
Bakelit Multi Art Center
Budapest
003769
Bakony Ép-Gép
Herend
004446
Bakony Plastiroute
Ajka
003817
Bakony Truck
diesel adalék
000460
bakonygaszt
Vendéglátó és Szolgáltató Zrt, Veszprém
002299
balaton tourist
002690
balend
Veszprém
003762
bányász trans
Sárszentmihály
003763
bányász trans
Sárszentmihály
004080
bányásztrans
Sárszentmihály
004132
bányásztrans
Sárszentmihály
004220
baromfi feldolgozó
Kálmánháza
000465
be pump
Kaposvár
000461
beflex
BÉFLEX Zrt. Budapest
002401
bélyeg shop
Budapest
001822
bélyeg shop
Budapest
001823
bélyeg shop 2
Budapest
000488
bélyegszaküzlet
Veszprém
000489
béres gumi
Kecskemét
001969
beszt
Veszprém, építőipar
002497
beszt
Veszprém
000462
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000463
beszt
Beszt Kft. Veszprém, építőipar
000464
betta
Betta Kereskedelmi Kft, Szekszárd
000466
bhg
BHG-Karcag Alkatrészgyártó
000467
bihar
Bihar-Express Kft., Berettyóújfalu, mezőgazdasági gépek kereskedelme
000468
bindair
UNITED 4 BONAFINI BINDAIR Idegenforgalmi és Kereskedelmi, Budapest
000469
biomark
BIOMARK Kft. Budapest, nagykereskedelem
002253
biomarker
Gödöllő
002958
biomarker
Gödöllő
003463
biomarker
Gödöllő
000470
biomarker
Gödöllő
002618
Bio-Pannónia
Hatvan
002768
Bio-Pannónia
Hatvan
000472
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000473
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
000471
BioTechUSA
étrend kiegészítőket forgalmazó cég
001691
bizmut
tűz-, munkavédelmi előírások, Budapest
004276
biztonság brókerház
Cegléd
002467
BKV
Budapesti Közlekedési Vállalat
004468
bock
Villány
000474
bocskai zrt
sertéstenyésztés, Hajdúdorog
003570
Boltív
Pásztó
000475
bolyhos
Bolyhos és Fia Bt. Újszilvás
001692
Bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
003873
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000476
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
000477
bombajó
P&P pékáru kft. Kiskunfélegyháza
002887
borfesztivál
Budai vár
004401
Borfesztivál
Budai vár
001891
borház
Vivamus Borház, Dörgicse
002659
borítékonline
Budapest
000479
borítékonline
Budapest
004030
borongics
Balatonboglár
000478
Borongics
autókereskedés, Balatonboglár
002498
boros
Celldömölk
000480
borút
Somló
000481
bosch car
Szatymaz
000482
brav
Hódmezővásárhely
000483
brill
Kecskemét
000484
Build
építőipari marketing, Budaörs
002131
burkolólap
Szeged
000485
burkolólap
Burkolólap 2000 Kft. Szeged
002300
business
000486
business
000487
butzbach
Butzbach Hungária Kft. Budapest
000491
cad inform
CAD+INFORM Kft. Debrecen
000490
cadmas
CADMAS Kft Debrecen, csomagolás
002443
CandR
Székesfehérvár
004358
CandR
Székesfehérvár
000493
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
000492
CandR
Közlekedésépítő Kft., Székesfehérvár
003499
capex
nyomda, Békéscsaba
000495
centrál
Central Geo Kft. Szolnok (Szeghalmon is van irodája)
002521
cereália
Zalaszentgrót
002725
chevrolet
002254
chili
Bátya
002888
chrome ball
Győr
000496
cikkhalas
Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád
000497
ciklon
festékbolt, Kecskemét, Szeged
002255
cin
Fülöpszállás
000498
cin
számítástechnikai cég, Fülöpszállás
002889
citroän
002890
citroän
Sajti, Hódmezővásárhely
000499
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000500
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
000501
civertan
Civertan Grafikai Stúdió, Budapest
001693
civil
Civil kerekasztal, Szombathely
000502
civil
Civil Kerekasztal, Szombathely
001976
clampton
Keszthely
000503
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
000504
cleartex
CLEARTEX Kft. Budaörs
004508
clinique
vebáruház
003770
CNW
Budapest
001694
co gyürük
Mórahalmon feladott levélről
002024
Comenius
Comenius-Karád kft
000505
company
Veszprém
002769
CompArgo
Budapest
000506
control
Dunaharaszti
004469
controlsystem
Dunaharaszti
000507
contus
CONTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc
002770
corso
Pannon Kávé Kft
000508
corso
Pannon Kávé Kft.
002256
cpp
Budapest
000509
cpp
gyógyászati anyagok, Budapest
000510
crawford
Crawford-Hafa Kereskedelmi Kft., Budapest
000511
cryo
Cryo-Save Hungary Kft. Budapest
000512
Csabai
kolbászfesztivál
000514
csányi társa
biztosító társaság, Kiskúnhalas
002547
csavarker
Szeged
003645
csavarker
Szeged
003370
csepregi
Tamási
000513
csirke
Her-Csi-Hús Kft., Hernád
002771
csomifüst
kéményseprő
001968
cső profil
Dunaújváros
000515
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
000516
Damisol Kft
levél- és talajtrágyák, Albertirsa
001695
Darabanth
Budapest
002988
Darabanth
Budapest
002891
dél-copy
Szeged
002026
Déli farm
Szeged-Kiskundorozsma
003377
dél-konstrukt zrt
Szeged
003378
dél-konstrukt zrt
Szeged
003379
dél-konstrukt zrt
Szeged
000526
déllift
liftszerelés, Szeged
002257
delta
Szekszárd
000517
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
000518
desits
Desits Autóház Kft., Szombathely
002829
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
000519
detőr
Det-Őr Kft., Biztonsági szolgálat, Veszprém
002691
det-őr
Veszprém
000520
diana
Diana Vadász-felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola, Csongrád
000521
dichtomatik
tömítő anyagok, alkatrészek, Budapest
001967
doanimal
Veszprém
004180
doanimal
Veszprém
002548
dobber
Békés
003500
doboz
Tököl
002629
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet
Szeged
000522
dorker
mezőgazdasági gépek, Baja
003693
dr.hock
Ajka
003694
dr.hock
Ajka
003225
DrSchenk
ragasztó anyagok
000523
DrSchenk
002772
dual bt
Hajdúdorog
004406
Duna Pláza
Budapest
001696
dunavíz
Dunaföldvár
000524
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
000525
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
001824
dunavíz
DUNAVÍZ Kft. Dunaföldvár
002773
echo
utazási iroda
000900
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
001865
éden
ÉDEN DIVATÁRU, Baja
003246
egyed hús
Kaposvár
000527
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000528
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000529
egyed hús
Egyed és Társa Kft Kaposvár
000530
egyetértés
Hajdúdorog
001760
eiger
Homlokzatfelújítás, Dunakeszi
002301
eiger
Dunakeszi
000531
EJOT
építőipari kötőelemek forgalmazása, EJOT Hungária Kft Szigetszentmiklós
002503
electric
Nagykanizsa
000532
electropark
webáruház, Hódmezővásárhely
003778
Elefánt étterem
Veszprém
000533
elektrohungária
VS-ELEKTRO HUNGÁRIA Kft. Pécs, villanyszerelés
003578
elektronika
Dunaharaszti
003822
élsped
Zalaegerszeg
003823
élsped
Zalaegerszeg
000901
élsped
ÉLSPED Szállítmányozási és Fuvarozási Kft, Zalaegerszeg
000534
emke
000535
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000536
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000537
ENGER
kereskedelmi kft, Birján
000538
enopack
004470
épületgépészet
Székesfehérvár
000539
Ergo Med
Szarvasi Ergo-Med Kft., Szarvas, egészségügyi ellátás
003122
escort
Sopron
000540
escort
Sopron
000541
est
000542
est
000543
est
000544
est
001866
eurohose
TMX 2000 Kft. Szeged
000545
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000546
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
000547
euromedica
Dunakeszi, továbbképzések orvosoknak
002619
Európai Házak
magazin, Szeged
004168
exactor team
Szeged
002258
exicom
Budapest
000548
expanzió
EXPANZIÓ 66 Kft. Székesfehérvár
000549
expolygon
Budapest, kávégépek, alkatrészek
000550
ezredvég
Alapítvány, Budapest
000551
faluszövetség
Szentkirály
002620
Farkas autószerelő
Zsombó
002402
fauna
000553
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
000554
feba
Feba 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest
004218
feba2000
Miskolc
000552
febagro
Felsőszentiván
002504
fék97
Zalaegerszeg
004471
fék97
Zalaegerszeg
004472
fék97
Zalaegerszeg
002470
Felina
Hungária Kft., Budapest
002505
felirat
Győr
001867
fém elektr
Szakmár
000575
fém elektr
Szakmár
000576
fém elektr
Szakmár
003735
fém és elektromos szöv.
Szakmár
002506
fémker
Győr
004473
fémker
Győr
004474
fémker
Győr
004475
fémker
Győr
000574
fémker
Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft., Győr
004731
ferro-flex
Lengyeltóti
002027
ferrum
Röszke
000555
fgf
FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt., Budapest
000556
fhb
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., Vaskút
000557
fiat
Kiskunhalas
002692
fidesz
001697
Filaportál
001698
Filaportál
003348
filaportál
Mogyoród
003349
filaportál
Mogyoród
000558
filaportál
000559
filaportál
002621
filtermat
Nagykőrös
002682
filtermat
Nagykőrös
000560
filtermat
Filtermat Szűréstechnika Kft, Nagykőrös
004509
fini
Szekszárd
000561
fini
Betta Kft., Szekszárd
003371
fiskars
finn kerti szerszám
003372
fiskars
finn kerti szerszám
003373
fiskars
finn kerti szerszám
003374
fiskars
finn kerti szerszám
001977
flexovit
Szeged
002549
flexovit
Szeged
003299
flexovit
Szeged
002622
florin
Szeged
000562
florin
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged
000563
flow
Halásztelek
002774
foliashop
webáruház
000564
Foliashop
webáruház
001868
fonyódi
Fonyódi Ásványvíz Kft
000565
fonyódi
Fonyódi Ásványviz Kft
000566
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000567
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
000568
forint soft
FORINT-Soft Kft., számlázó programok, Baja
004134
formula_gp
Hajdúböszörmény
004082
Formula1
díjak
004083
Formula1
díjak
000569
formulaGP
mezőgazdasági gépek, Hajdúböszörmény
004268
formulár
Kiskunfélegyháza
000570
forrás
003646
four gates
Veszprém
002935
földhivatal
Pápa
003214
Fővárosi Építő
Budapest
000571
fruit
002130
fruitcafé
Eger
002623
fulltech
Veszprém
002624
fulltech
Veszprém
002892
fulltech
Veszprém
000572
fulltech
Veszprém
000573
fumoprep
Fumoprep Kft., Budapest, műszaki vizsgálat, elemzés
001759
futura
Mosonmagyaróvár
002625
fürdő
Szeged
002775
füstfaragó
kéményseprő
002776
füstfaragó
kéményseprő
000577
fütech
Nyíregyháza
004476
gaál és tsa
Tapolca, könyvelés
003862
Gabilon Trans
Kiskúnlacháza
003863
Gabilon Trans
Kiskúnlacháza
000578
GabilonTrans
nemzetközi áruszállítás, Kiskúnlacháza
002259
garabonciás
Izsák
004135
garabonciás
Izsák
003771
gastroker
Veszprém
004477
gasztro metal
Tatabánya
000579
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000580
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
000581
gasztro metal
Gasztrometál Zrt. nagykonyhai gépek és berendezések, Tatabánya
003760
gázmodul
Sárbogárd
001966
gemenc
Tolna
000582
gemenc
Építőipari és Szolgáltató Kft., Szekszárd
000595
gémes
Gémes Trans Kft, Algyő
002626
gémes trans
003224
Genszler
Diósberény
001965
geodézia
Szekszárd
000583
geoinform
Geoinform – Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft., Szolnok
000596
gépész
Gépész Szakáruház - Degép Kft., Debrecen
000584
Gerisoft
Maglód, műszaki-informatika és az oktatás
001869
glb
GLB Kft Szeged
001870
glb
GLB Kft Szeged
002893
glb
GLB Kft Szeged
000585
glb
Szeged
001699
globpack
csomagolástechnika, Hajdúsámson
000586
globpack
Csomagolástechnika, Hajdúsámson
000588
go box
Go-Box Kft Kerekegyháza, papírdoboz gyártás
000597
gobesz
GÖBÉSZ Betonelemgyártó, Építő és Szolgáltató Kft, Gödöllő
004478
goldschmidt
Enying
004402
gold-vill
Sormás
004219
gombos&toth
Hajdúdorog
002302
goodnet
000587
goodwill
Goodwill Pharma Kft. - Gyógyszeripari vállalat Szeged
002507
göcsej
Ormándlak
000598
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000599
gömörmag
GÖMÖRMAG Kft. Putnok
000590
Gran Export
vetőmagok, növényvédőszerek, Debrecen
003589
grand tours
utazási iroda
000589
grand tours
utazási iroda
004316
grandis
Veszprém
000591
gránit
GRÁNIT Kőfeldolgozó Kft, Csátalja
001700
gyöngyi
Mórahalom
000592
Győzelem
Lajoskomárom
000593
Győzelem
Lajoskomárom
000594
Győzelem
Lajoskomárom
001871
Győzelem
000600
habar
HABAR Halásztelki Baromfinevelő kft.
000601
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
000602
haberkorn
Haberkorn Kft. Budapest, Munkavédelmi és műszaki eszközök.
003353
Hadobás Pince
Markaz
002894
hagleitner
003691
hagleitner
Győr
003692
hagleitner
Győr
001825
hajdúsped
Hajdúspedició Kft., Heves
004169
Hajnal Hotel
Mezőkövesd
002880
hajós takarék
003736
hajós takarék
000603
hajós takarék
000604
hajós takarék
001701
Halfesztivál
Szeged
002627
halfesztivál
Szeged
002628
halfesztivál
Szeged
000605
halfesztivál
Szegeden rendezik több éve
000606
haltermosz
002491
hangya
Szeged
000607
hangya
Dolgos Hangya Iskolai Szövetkezet, Szeged
003734
Hartai ZÜ
Budapest
000608
Hartai ZÜ
Budapest
000609
Hartai ZÜ
Budapest
000610
Hartai ZÜ
Budapest
000611
Hasik
Hasik Hotel, Döbrönte
001702
hasznos
001703
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
001872
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
002550
házi arany
Sükösd
000619
házi arany
Házi Piros Paprika Kft., Sükösd
000620
hétforrás
HÉTFORRÁS Zrt. Szombathely
000621
hétszőlő
Tokaj
000612
hifimix
000613
hifimix
002260
hircomp
Szekszárd
000622
Hírlap
004403
hms kft
Budapest
000624
hód in
HÓD-IN Kft., Hódmezővásárhely
003874
hod-ln
HÓD-IN Kft., Hódmezővásárhely
003875
hod-ln
HÓD-IN Kft., Hódmezővásárhely
000623
hódmetál
Hódmezővásárhely
000614
Holiday
Siófok
002508
honda
Gyöngyös
002895
honda
Gyöngyös
003628
honda
Gyöngyös
003571
Horváth Gazda
Németfalu, Zala megye
004479
horváth gazda
Németfalu, Zala megye
002669
hosza speed
Kóka
002403
hovány
autókereskedés
000615
hovány
autókereskedés
002630
hulladékgyűjtő
Békés
000616
hungaro
Hungaro Lapp Kft.Gyomaendrőd
001979
hungarofék
Mezőkeresztes
003585
hydex
Sárszentmihály
004031
hydex
Sárszentmihály
004068
hydex
Sárszentmihály
000617
HYDEX
ipari automatizálás, Sárszentmihály
003247
hydro flow
Halásztelek
002404
hyundai
Kapuvár
000618
HZP
építőanyag kereskedés, Siófok
001980
I D S
002726
i d s
Veszprém
003248
i d s
Veszprém
003772
i d s
Veszprém
003773
i d s
Veszprém
003774
i d s
Veszprém
003775
i d s
Veszprém
003776
i d s
Veszprém
003777
i d s
Veszprém
000645
I D S
000646
I D S
000647
I D S
000625
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
000626
ibis trade
higinéiai termékek, Baja
001757
ibsen
002777
ifotech clean kft
Héreg
002631
innovariant
Algyő
000627
inox
INOX Service Hungary, Budapest, Lemezmegmunkálás
001981
integra
Miskolc
000628
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000629
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000630
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000631
integra
Marketing Tanácsadó Kft., Miskolc
000632
Integra safe
Integra-Safe Kft, Miskolc, munkavédelmi eszközök
003376
integrál
Építő Rt, Szarvas
004480
integra-safe
Miskolc
002304
integrity
szerver szolgáltató, Székesfehérvár
002305
integrity
szerver szolgáltató, Székesfehérvár
000634
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000635
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000636
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000637
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000638
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000639
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000640
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000641
Inter Mix
mezőgazdasági gépek, haszon- és hobbiállat takarmányozás, Budapest
000633
intergép
Kemendollár
004181
inter-mix
Budapest
002306
intrex
Székesfehérvár
002307
intrex
Székesfehérvár
003300
intrex
Székesfehérvár
002632
iparos centrum
Szeged
002308
ipartestület
Sopron
004481
ipartestület
Sopron
002309
iroda
Budapest
000642
irodagép
Szolnok
001982
irodai
Veszprém
002693
irodai
Veszprém
002727
irodai
Veszprém
002728
irodai
Veszprém
003695
irodai
Veszprém
000643
irodai
Irodai Megoldások Kft. Veszprém
002938
irodai megoldások
Veszprém
000644
irq
webtárhely
002633
ISO 9000
004395
jármi
Kisvárda
004131
jászkenyér
Jászárokszállás
002310
jégverem
Budapest
002425
Jehova
festmény
002426
Jehova
festmény
002427
Jehova
festmény
002428
Jehova
festmény
000648
jona
JONATHERMÁL Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Zrt, Kiskunmajsa
002634
jp autó
Jászberény
002635
jsi profil
Székesfehérvár
002636
k&f
Szeged
002896
k&f
Szeged
002311
kábel tv
003365
kaffka kft
Kaposvár
003366
kaffka kft
Kaposvár
002406
kaktusz
Kaktusz Társaság, Debrecen
002312
kaktusz tár
000656
kálmánházi
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.
003864
kamion
002509
karintia
Vasvár
004482
karintia
Vasvár
002555
károlyí vasker
Hódmezővásárhely
000657
kártyakezelő
000649
kasamas
KASAMAS HUNGÁRIA Hegesztéstechnológia, Szekszárd
004422
katép
Kiskunfélegyháza
000658
kéleshús
Jánoshalma
000659
kéleshús
Jánoshalma
002551
kello
Szeged
002638
kémény zrt
Székesfehérvár
001704
kéményseprő
Szegedi Kéményseprőipari Kft
002031
kéményseprő
Szeged
002637
kéményseprő
Szeged
002897
kéményseprő
Szeged
003064
Képeslapgyűjtők
Szombathely
000660
képeslapgyűjtők
Szombathely
000650
keramitalia
Kereskedelmi Kft, Hódmezővásárhely
004483
keramitália
Hódmezővásárhely
000651
kertészek
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
000652
Kertészek áruháza
Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Mórahalom
004388
kertransz
Felsőzsolca
004389
kertransz
Felsőzsolca
000661
kész
Budapest
000662
kész
Budapest
004484
kétx
Kaposvár
004439
kisalföldi
Nagyszentjános
002534
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
002535
Kis-Ér Horgász
Jászkisér
000653
Kocsis
Budaörs
001786
kone
KONE Felvonó Kft. Budapest
002552
konstrukt
Szeged
004485
kontakt
Zalaegerszeg
004486
kontakt
Zalaegerszeg
000654
kontakt
Zalaegerszeg
003066
Korrekt Security
Salgótarján
002553
könyvelő
004390
könyvelő
Nagykőrös
000663
könyvelő
Nagykőrös
000664
könyvelő
Nagykőrös
000665
könyvszalon
Győr
000666
körös
004404
közcsat
Solymár
004510
közcsat
Solymár
000667
közjegyzőség
Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest
000668
közüzemi
Várpalota
000655
Krajczaros
hadisírok gondozása, Székesfehérvár
002898
krevill
Villány
004136
krevill
Villány
004255
krill
Budapest
002639
label
Szeged
002640
label
Szeged
002641
lakásfenntartó szöv.
Veszprém
000669
laktárius
Szarvas
000679
láng elektro
Zalaegerszeg, Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
000670
langa
Autószervíz, Kartal
002642
láng-elektro
Zalaegerszeg
002643
láng-elektro
Zalaegerszeg
002644
láng-elektro
Zalaegerszeg
002899
láng-elektro
Zalaegerszeg
003380
láng-elektro
Zalaegerszeg
004805
láng-elektro
Zalaegerszeg
002729
lángőr
Zalaegerszeg
002778
lantech
Veszprém
003696
lapoda
multimedia Bp
002779
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
003501
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
000671
larix
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft., Pécs
003876
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
000680
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
000681
látványpékség
a PandP Kft kiskunfélegyházi üzeme
003375
lb Hungária kft
Veszprém
003750
lemezbörze
000672
lemezmegmunkáló
Lemezmegmunkáló Kft, Budapest
000673
leporelló
Leporelló-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen
002645
lévai-trans
Hajdúböszörmény
000674
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
000675
lh com
Kommunikációs Szolgáltató Kft, Mezőkövesd
004487
lh-com
Mezőkövesd
000676
lift
LIFT-tec Szerkezetépítő, Szeged
003836
Lions Club
Szombathely
000677
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
000678
lipóti
Lipóti Pékség Kft., Lipót
002647
lizzy card
Fót
002900
lottica
Szeged
002901
lottica
Szeged
002939
lucid
004170
Lupus Egyesület
Szegvár
000682
M+Z
Hajdúböszörmény
004420
magántanár-közvetítő
Budapest
000683
magdalena
Magdalena-Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Siófok
000685
Magyar Camping Klub
000686
magyar cukor
Kaposvár
000687
Magyar mérce
Jobbik Magyarországért Mozgalom első, havonta megjelenő lapja
000688
magyar trans
MAGYAR-TRANS Kft, Gyüre, szállítmányozás
002655
Magyar Vámügyi Szövetség
002656
Magyar Vámügyi Szövetség
002657
Magyar Vámügyi Szövetség
000684
Magyar Vámügyi Szövetség
002589
Májer Kft
Budapest
000689
makrom
Mágocs
002313
MALÉV
002648
malompark
Debrecen
000690
man
MAN Magyarország Tehergépjármű
002444
marketel
001984
marsall
Tököl
002649
mb balaton
Keszthely
002650
mb balaton
Keszthely
002937
MB Balaton
Keszthely
000691
mb balaton
MB Balaton Szállítási és Szolgáltató, Tapolca
002780
meat
Szeged
003544
medi Hungary
Budapest
003344
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
003563
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000692
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000693
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
000694
medinst
Medinst Plusz Kft., Alsónémedi
001959
megazet
Veszprém
002651
melissa
gyógyszertárak
004079
menerko
Dunaharaszti
004221
menerko
Dunaharaszti
000695
menet trend
Menet-Trend Kft., Budapest
002902
mentor
Szeged
002314
mercanta
Gönyű
000696
Mercator
Szeged
001705
mérlegjavító
Zalaegerszeg
002473
mérnökiroda
Veszprém
001643
Mészáros Borház
Szekszárd
000697
metaclean
META-CLEAN Kft. Budapest, gépjármű karbantartás
002652
metadat
000698
metadat
Metadat Hungária, nagykereskedelem, Nagykőrös
002815
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
002816
metál
Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000701
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
000702
Metál
Metál Légtechnika Kft, Nagykanizsa
004129
metalucon
fémszerkezetek, Mindszent
000699
metalucon
fémszerkezetek, Mindszent
003117
metri
Metrisoft Mérleggyártó Kft., Hódmezővásárhely
004377
mezőker
Szeged
000705
mezőker
Szeged
000706
mezőker
Szeged
000707
mezőker
Szeged
000708
mezőker
Szeged
000703
Mezőmag
Békésszentandrás
000704
Mezőmag
Békésszentandrás
003761
microchip
Székesfehérvár
004084
microchip
Székesfehérvár
000709
miklós trans
Törökszentmiklós
002261
miko
Berhida
000711
mikó
Berhida
000712
mikó
Berhida
000713
mikó
Berhida
000714
mikó
Berhida
004391
mikria
Gyula, vár
000710
mikropakk
MIKROPAKK Müanyag- és Fémfeldolgozó Kft, Budapest
004833
mikrott
Nemesbük
000715
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
000716
mimiko
pneumatikus szerszámok, Budaörs
004511
mindenamihasznos
002262
minerág
Szekszárd
002263
minerág
Szekszárd
002264
minerág
Szekszárd
002959
minerág
Szekszárd
000717
minerág
Eurofins MINERÁG Kft. Szekszárd
000718
mirelit
Mirelit Mirsa Kft, Albertirsa
000719
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
000720
mirkó
Gépjárműalkatrész nagykereskedelem, Hajdúböszörmény
002960
mis bos
Budapest
003118
mis bos
Budapest
000721
mis bos
Budapest
003545
mis&bos
Budapest
000722
mogyi
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, Csávoly
002315
molar
Budapest
000723
molar
Budapest
003301
molár
Budapest
000724
molnár
Hajdúnánás
002653
móraép
Mórahalom
002405
mote
Kft., Pákozd
003878
movo-med
Budapest
004405
movo-med
Budapest
004512
movo-med
Budapest
004269
mozzarella
Szarvas
004270
mozzarella
Szarvas
002654
mp trans
003865
mp trans
000725
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
000726
mtesz
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
001985
műkő
MŰKŐ 2000 Kft. Várpalota
002265
műkő
Várpalota
003244
müpro
Budapest
002781
nemzetőr
000727
nemzetőr
004732
netportál
Debrecen
003877
netroller
000728
netroller
002989
nikecell
Balatonfűzfő
003381
novák doboz
Békéscsaba
003249
novico
Arnót
004488
novico
Miskolc
000731
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
000732
növényorvos
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Budapest
002478
növényvédő
Kecskemét
002658
növényvédő
Kecskemét
003345
növényvédő
Kecskemét
000733
növényvédő
Kecskemét
002730
ntc
Veszprém
002678
nyomda
Kiskunfélegyháza
002679
nyomda
Kiskunfélegyháza
000730
nyomda
003647
oil
000734
OIL
000735
okatlon
002266
opel
Miskolc
003367
opel
Miskolc
004513
opel
Miskolc
003527
opelinterat
Budakeszi
003528
opelinterat
Budakeszi
000736
orchidea
Hotel, Lipót
000737
ORSI
Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza
004271
oryza
Szarvas
000738
OTPbank
001706
ökatlon
Derekegyház
002782
ön egészsége
001707
pacapime
Mórahalom
002045
pacapime
Mórahalom
000739
Pacapime
papír csomagolóeszköz gyártás, Mórahalom
003302
packing
Mórahalom
003350
Pados
Budapest
000741
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
000742
pagat
kerítésrendszerek, emeléstechnika, Pécs
002554
pagholz
Kecskemét
002784
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
003201
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000743
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000744
pagholz
iskolabútorok, Kecskemét
000745
pagony
Nyíregyháza
001756
Pakole
Székesfehérvár
000746
PAKOLE
gáz- és fűtéstechnika, Székesfehérvár
000776
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
000777
pálinka
Pálinkafőzde, Madaras
003005
pálinkafőzde
Békés
003006
pálinkafőzde
Békés
000778
pállfy papp
PÁLFFY és PAPP Kft. Tapolca, hiradástechnika
000747
palota
PALOTA Környezetvédelmi Kft. Budapest,
004171
Palota kft
Budapest
004250
Palota Kft
Budapest
004277
Palota Kft
Budapest
000748
Pandan
Pandan Kft, műanyag feldolgozás, Szombathely
004357
pannon piros
Szombathely
000749
pannon piros
Szombathely
004350
Pannónia
Bonyhád
000750
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000751
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000752
PánPéter
nyomdatechnika, Debrecen
000754
pap agro
Nagykőrös
000753
paprika
Kalocsa
001790
paragrafus
001957
paragrafus
Zalaegerszeg
001987
paragrafus
ügyvéd
002316
paragrafus
002940
paragrafus
000755
paragrafus
000756
paragrafus
003751
pászti
Veszprém
002267
pásztó pláza
000757
pbt fencing
PBT Fencing Kft., vívó felszerelések, Budapest
000758
pentafrost
Debrecen
004349
Perjés
Nyergesújfalu
003866
Perjés, fuvarozó
Nyergesújfalu
002317
perosafe
Győr
002318
perosafe
Győr
002319
perosafe
Győr
002320
perosafe
Győr
000759
perosafe
munkavédelmi és higiéniai termékek, Győr
002492
pétkomm
Pétfürdő
002941
Pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
000779
pétkomm
Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
002660
pevik, hulladékgazdálkodás
Pétervására
004278
Philatelia Hungarika
Budapest
000760
pintér tsa
PINTÉR ÉS TÁRSA Kivitelező Kft., Abony
003546
piróth
Tököl
001708
pizzeria
Balatonföldvár
002512
pizzéria
002903
plast
Békéscsaba
000761
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000762
plastex
Plastexpress Kft , Gödöllő, műanyag feldolgozás és nagykereskedelem
000763
plc
000764
pohlen
Lapostető-szigetelések, napelemes rendszerek, Herend
002661
point security
002662
point security
004806
point security
Szokolya
004360
Polyák
Balatonfüred
002321
portó
Budapest
004279
Portó
Budapest
001831
Portó Bp
001879
Portó Bp
002663
portó Bp
003529
portó Bp
003879
portó Bp
000765
portó Bp
000766
portó Bp
000767
portó Bp
000768
portó Bp
003880
portó cégek Bp
004172
postakomp kft
Budapest
004173
Postások
Budapest
000769
postbox
000780
pölöskei
Bognár Szörp Kft, Pölöske
003903
praktika
Szekszárd
003904
praktika
Szekszárd
004085
premier
000774
prémium
Hatvan
000770
prenor
Kertészeti és Parképítő Kft, Szombathely
000771
Primagáz
000772
procontrol
Procontrol Electronics Ltd., Szeged
000773
profit
Budapest, pénzügyi oktató és tanácsadó cég
000775
puratos
sütőipar, cukrászipar, Budapest
000781
qs
Számítástechnikai Bt, Székesfehérvár
002474
qs 1
Számítástechnikai Bt., Székesfehérvár
003343
quality management
Alap Európa Kft., Veszprém
002513
rábaparti
szerviz, Körmend
003867
Rácz fuvarozás
Szeged
000791
rágyi
Szarvas
002322
rampf
Szeged
002664
rampf formen
Szeged
000782
rapid
PZ RAPID Szerszámkereskedelmi Kft, Budapest
002732
ratherm
Győr
001954
re kom
Szekszárd
000786
re kom
Szekszárd
003905
rectus
Szekszárd
002785
reisen
utazási iroda
002665
renault
000783
Renault
000784
Renault
000785
resort
wellness szálloda, rendezvények, termál- és élményfürdő a Velencei-tónál
000787
richlik
Örkény
002788
richlik-trans
Örkény
000788
rit sat
Budaörs
000790
ro no
RO-NO Műanyagfeldolgozó,Építőipari és Kereskedelmi Kft, Hatvan
002666
road 66
Miskolc
002667
road 66
Miskolc
002668
roberto-trans
Felsőzsolca
000789
rolandautó
Edelény
002904
rolló
Szeged
002905
rothenberger
Budapest
000792
rózsási
Szarvas
002819
röntgen
Nagykanizsa
003899
röntgen
Nagykanizsa
000793
röntgen
RÖNTGEN KANIZSA KFT., Nagykanizsa
002268
rövidáru
002269
rövidáru
002961
rövidáru
000794
rövidáru
001901
rugógyártó
Bodrogolaszi
000795
Saatbau
növénynemesítés, vetőmagtermesztés
001792
sab
003036
Sakurazaka
ajándékbolt, Budapest
003530
salus
Budapest
003547
salus
Budapest
003548
salus
Budapest
003881
salus
Budapest
000796
sas
000797
schieber
Schieber Aivil KFT Közműépítési Kft., Győr
000798
semperit
Budapest, gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
000799
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000800
septox
SEPTOX Kórházi Hulladékokat Gyűjtő Kft, Budapest
000801
sherry
Sherry and Wok n' Go kínai gyorséttermek
000802
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
000803
solanum
mezőgazdasági termékek, Berzence
004174
Sopron bank
Burgenland
000804
spindelbau
Cegléd
000805
spl
Építő és Szolgáltató Bt., Bakonyszentlászló
002323
sport pass
004137
stabák
Szarvas
003215
Steel Metal
Mohács
004182
steel-metál
Villány
000806
stl
Budapest
004489
straudit
Veszprém
003163
studio4
Budapest
002786
studium
Budapest
000809
sugó
SUGÓ-GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja
000807
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000808
sugolan
Sugolan Kft. Baja, vezeték nélküli internet
000810
superker
Székesfehérvár
000811
susa
Susa kutyatápok, Meganel Kereskedelmi Kft., Bezi
004138
synlube
motorolaj
004139
synlube
motorolaj
000812
System
Szeged
000813
System
Szeged
002270
sz
004086
számforg
Székesfehérvár
000814
szand tours
utazási iroda, Debrecen
003492
száraz-építészet
Székesfehérvár
003493
száraz-építészet
Székesfehérvár
003494
száraz-építészet
Székesfehérvár
000815
szatev
Szikszó
003648
szefa
000816
SZEGÁNA
Szegána Kft., mezőgazdasági gépek, alkatrészek, vetőmag forgalmazása, Szeged
001709
szegedfish
002324
szegedi városkép
002670
szendzsó kávézó
Budapest
002061
szeredi
Kiszombor
002671
szeredi
Kiszombor
004378
szeredi
Kiszombor
004407
szeredi
Kiszombor
004408
szeredi
Kiszombor
004409
szeredi
Kiszombor
004017
szeredi kft
Kiszombor
002516
szerelvény
Csorna
003121
szigetsped
Szigethalom
000819
Szilker
tömítő anyagok, ragasztók, Budapest
000820
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
000821
szintézis
Szintézis Informatikai Zrt, Győr
002325
szív
002942
szm-c
Veszprém
002943
szm-c
Veszprém
000822
szobafestő
Himod
000855
t média
T-Média Kft, Budapest, adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
001710
tabak
Szeged
002672
tabak
Szeged
000824
tabak
Szeged
001834
tabak
Szeged
000825
takarék
004490
takarékszövetkezet
002000
tatra
Euro- Tech 2000 Kft. Veszprém
003383
tatra
Euro- Tech 2000 Kft. Veszprém
004032
távőr
Veszprém
000856
távőr
TÁVŐR-TECH Biztonságtechnikai Kft, Veszprém
000832
te di
TE-DI Trade Kereskedelmi Kft, Szeged
000827
techniq
Techniq 2000 Kft., Pécs
004280
tener aqua
Alsónémedi
000828
Termál camping
Pápa
002062
tészta
Jászkarajenő
000857
tészta
Balogh Tészta Zrt. Jászkarajenő
000740
texpack
LC Packaging TPI Kft. Mórahalom, csomagolóanyagok
000829
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000830
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
000831
texpack
Lc Packaging Kft, csomagolóanyagok gyártása és forgalmazása, Mórahalom
001752
thermál
Thermál Hotel, Mórahalom
000833
thermik
Üllő
000834
thermo
Szeged
000835
thermo
Szeged
003697
thermo-consult
Veszprém
004491
thermoplex
Győr
003074
tilerex
Maglód
000838
tisza hotel
Szeged
000836
tiszagép
TISZAGÉP Építésgépesítő Kft., Szolnok
002673
tisza-hotel
Szeged
000837
tiszavirág
Tokaj
000839
tit
Győr
000840
tmx
tömlők konfekcionálása, Szeged
000841
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
000842
tolna air
TolnaAirNet Bt. - Vezeték Nélküli Internet Szolgáltatás.
001881
tom
Komló
000843
tom
Komló
001712
tomanic
Emőd
002495
tónus
Keszthely
004087
topclean
000844
tormási
Kecskemét
000845
tormási
Kecskemét
000858
tóth
TÓTH Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Szeged
003779
tóth és tsa kft
Kecskemét
002694
toxi-coop
Balatonfüred
003250
tömpe és tsa
Veszprém
003644
tpk beton
Kiskunfélegyháza
000846
tpk beton
Kiskunfélegyháza
000847
trade
TandT trade, Szlovákia, gépgyártás
002787
trans keeper
000848
trgy
Rácsgyártó Kft., Tokodaltáró
001882
trgy
Rácsgyártó Kft Tokodaltáró
004183
trigo-fix
Baja
002271
trikolór
000849
Trucktrailer
Székesfehérvár
000850
tubus
TUBUS Gyártó és Kereskedelmi Kft. Hajdúdorog
002001
tudakozó
000851
tudakozó
000852
tudakozó
000853
tudakozó
004785
turinform
Zirc
003868
tüzép
R. Nagy-Tüzép Kft., Kiskunfélegyháza
000859
tüzép
R. Nagy-Tüzép Kft., Kiskunfélegyháza
000854
tv figura
004492
tv products
veb áruház
000902
ÚFA
Újkígyós
004410
úfa bt
Újkígyós
003384
uffer-ker
Békéscsaba
002272
uhrin
Békéscsaba
002326
ulbrich
Sóskút
000860
unikornis
UNIKORNIS-2000 Kereskedelmi- és Szolgáltató, Nyíregyháza
003385
unitrans
Szarvas
003386
unitrans
Szarvas
004411
univ
Szeged
000861
universitas
Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány
001835
ügylet
Ügylet Kft., Zirc
004379
ügyvéd
Szeged
004380
ügyvéd
Szeged
000903
ügyvéd
000904
ügyvéd
003764
vadásztársaság
Lenti
000875
Väderstad
mezőgazdasági gépek és alkatrészek
002675
vagyonvédelem
Debrecen
000862
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000863
Vagyonvill
Vagyonvédelmi Kft, Debrecen
000874
vám
002273
vandperiko
Szekszárd
003510
Várkertfürdő
Pápa
003075
Városi Piac
újság, Pásztó
003590
városszépítő
Jászberény
000866
Véd-Gát
Ráckeve
000867
Véd-Gát
Ráckeve
004412
vegyiprop
Budapest
002789
Veritas
Történetkutató Intézet
002063
vertigo
Kistelek
002907
vertigo
Kistelek
002518
veszprémber
Veszprém
003780
veszprémber
003698
vezirhús
Zirc
004340
VG Trade
Budapest
004341
VG Trade
Budapest
002519
via pontis
Budakeszi
002556
Viking
hotel, Agárd
001645
Vill-techno Kft
Pécs
000868
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000869
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000870
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000871
vink
Vink Plast Kft. Budapest, építőipari termékek
000873
vitamin
webáruház
002674
vízmű
Mórahalom
000876
vörösmarty kft
Kápolnásnyék
000877
wagner mérleg
Baja
000878
waveren
WAVEREN Vetőmagkereskedő és Termeltető Kft, Budaörs
004007
webaukció
000884
wéber
Földmérési, Ingatlanügyi és Térinformatikai Mérnöki, Budapest
004033
weingartner
Veszprém
000879
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
000880
Weingartner
műszaki tanácsadás, Veszprém
002274
weinhaus
Bócsa
001713
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002676
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
002677
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000881
WimmerTrans
szállítmányozás, Pétfürdő
000882
wiva
Wiva-Med Kft. találmányok, webáruház Baja
001836
wixoon
WIXOON Kft. Budapest, hidraulika elemek
000883
wolfplastics
WOLF-PLASTICS Kft. Fertőszentmiklós
000885
Xerox
000896
z p
Z-P Formular GmbH, Kiskunfélegyháza
000494
ZacsiPack
vegyes termékkörű nagykereskedelem, Szabadbattyán
000886
zala feed
Zalaegerszeg
002520
zalagro zrt
Türje
000887
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000888
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
000889
zea
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros
004249
ZÉHÁ pub
gasztrokocsma, Budapest
000890
zirc coop
000891
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
000892
zki
ZKI webáruház, Kecskemét
004267
zöldmező
Zöldmező u. Ált.Iskola, Keszthely
004493
zöldmező
Keszthely, Zöldmező u. Ált.Iskola
000897
zöldmező
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Keszthely
002790
zuglói
egészségügyi szolgálat
000895
zs t
Lajosmizse
002275
zseppelin
Szeged
000893
zseppelin
utazási iroda, Szeged
000894
zseppelin
utazási iroda, Szeged


04 Személyek

000905
ballagók
001892
baráti társaság
000906
baráti társaság
002802
Borhölgyek 2019
Kőszeg
003162
család
004326
család
002865
csillagjegy
bak
002866
csillagjegy
bika
002867
csillagjegy
halak
002868
csillagjegy
ikrek
002869
csillagjegy
kos
002870
csillagjegy
mérleg
002871
csillagjegy
nyilas
002872
csillagjegy
oroszlán
002873
csillagjegy
rák
002874
csillagjegy
skorpió
002875
csillagjegy
szűz
002876
csillagjegy
vízöntő
003232
csillagjegy
bak
003233
csillagjegy
bika
003234
csillagjegy
halak
003235
csillagjegy
ikrek
003236
csillagjegy
kos
003237
csillagjegy
mérleg
003238
csillagjegy
nyilas
003239
csillagjegy
oroszlán
003240
csillagjegy
rák
003241
csillagjegy
skorpió
003242
csillagjegy
szűz
003243
csillagjegy
vízöntő
002218
Csoport
002957
csoport
002979
csoport
002980
csoport
002982
csoport
003618
csoport
fiatal
002217
Csoport ikrek
001016
személy01
baba
001017
személy01
gyermek
001025
személy01
gyermek
001080
személy01
felnőtt
001081
személy01
felnőtt
001082
személy01
felnőtt
001084
személy01
felnőtt
001088
személy01
felnőtt
001099
személy01
felnőtt
001112
személy01
felnőtt
001113
személy01
fiatal
001123
személy01
felnőtt
001718
személy01
fiatal
001725
személy01
gyermek
001729
személy01
gyermek
002071
Személy01
fiatal
002133
személy01
gyermek
002222
személy01
gyermek
002494
személy01
fiatal
002734
személy01
felnőtt
002862
személy01
gyermek
002908
személy01
gyermek
003045
személy01
felnőtt
003425
személy01
felnőtt
003426
személy01
felnőtt
003525
személy01
felnőtt
003526
személy01
felnőtt
003533
személy01
gyermek
003573
személy01
csoport
003615
személy01
felnőtt
003616
személy01
felnőtt
003617
személy01
felnőtt
003906
Személy01
felnőtt
004088
személy01
felnőtt
004246
személy01
felnőtt
004247
személy01
felnőtt
004282
személy01
felnőtt
004497
személy01
felnőtt
004733
személy01
felnőtt
000919
személy01
fiatal
000920
személy01
gyermek
000921
személy01
gyermek
000922
személy01
gyermek
000923
személy01
felnőtt
000924
személy01
felnőtt
001037
személy02
gyermek
001116
személy02
gyermek
001120
személy02
gyermek
001132
személy02
felnőtt
002074
Személy02
gyermek
002138
személy02
gyermek
002157
személy02
gyermek
002158
személy02
gyermek
002159
személy02
gyermek
002160
személy02
gyermek
002180
Személy02
baba
002188
Személy02
fiatal
003508
személy02
fiatal
004184
személy02
gyermek
004498
személy02
gyermek
000937
személy02
fiatal
000938
személy02
gyermek
000939
személy02
gyermek
000940
személy02
gyermek
000941
személy02
fiatal
000942
személy02
gyermek
000943
személy02
gyermek
000973
személy02
gyermek
001033
személy03
gyermek
001034
személy03
fiatal
001035
személy03
gyermek
001036
személy03
gyermek
001087
személy03
gyermek
001130
személy03
gyermek
001131
személy03
gyermek
002016
személy03
családi címer
002075
Személy03
felnőtt
002137
személy03
gyermek
002139
személy03
gyermek
002140
személy03
gyermek
002289
személy03
gyermek
002493
személy03
fiatal
003427
személy03
felnőtt
003428
személy03
felnőtt
003429
személy03
felnőtt
003509
személy03
gyermek
004302
személy03
fiatal
004499
személy03
gyermek
000934
személy03
felnőtt
000935
személy03
gyermek
000936
személy03
felnőtt
004274
szemely04
gyermek
001018
személy04
gyermek
001026
személy04
felnőtt
001027
személy04
gyermek
001028
személy04
felnőtt
001029
személy04
gyermek
001030
személy04
gyermek
001031
személy04
fiatal
001032
személy04
gyermek
001086
személy04
gyermek
001096
személy04
felnőtt
001114
személy04
gyermek
001115
személy04
gyermek
001125
személy04
baba
001127
személy04
felnőtt
001128
személy04
baba
001129
személy04
felnőtt
001929
személy04
gyermek
001930
személy04
gyermek
002051
Személy04
gyermek
002134
személy04
gyermek
002135
személy04
gyermek
002136
személy04
gyermek
002156
személy04
baba
002931
személy04
gyermek
003303
személy04
felnőtt
003430
személy04
felnőtt
003431
személy04
felnőtt
003432
személy04
felnőtt
004089
személy04
baba
004500
személy04
gyermek
004734
személy04
felnőtt
000925
személy04
gyermek
000926
személy04
fiatal
000927
személy04
felnőtt
000928
személy04
gyermek
000929
személy04
fiatal
000930
személy04
felnőtt
001715
személy04
gyermek
001726
személy04
gyermek
003388
személy05
felnőtt
001024
személy05 bak
fiatal
001039
személy05 bak
fiatal
001059
személy05 bak
baba
001089
személy05 bak
gyermek
001103
személy05 bak
felnőtt
001104
személy05 bak
felnőtt
001105
személy05 bak
felnőtt
002080
Személy05 bak
gyermek
002293
személy05 bak
baba
002514
személy05 bak
gyermek
003990
személy05 bak
fiatal
004333
személy05 bak
gyermek
004501
személy05 bak
baba
000952
személy05 bak
gyermek
000954
személy05 bak
gyermek
000955
személy05 bak
felnőtt
000965
személy05 bak
gyermek
000968
személy05 bak
felnőtt
001022
személy05 bika
baba
001041
személy05 bika
gyermek
001046
személy05 bika
gyermek
001052
személy05 bika
gyermek
001062
személy05 bika
baba
001063
személy05 bika
fiatal
001067
személy05 bika
gyermek
001118
személy05 bika
fiatal
001717
személy05 bika
gyermek
001728
személy05 bika
gyermek
001920
személy05 bika
gyermek
002018
személy05 bika
felnőtt
002049
személy05 bika
felnőtt
002081
személy05 bika
fiatal
002165
személy05 bika
gyermek
002200
személy05 bika
felnőtt
003975
személy05 bika
felnőtt
003978
személy05 bika
felnőtt
004283
személy05 bika
felnőtt
004332
személy05 bika
gyermek
004334
személy05 bika
gyermek
000948
személy05 bika
fiatal
000960
személy05 bika
fiatal
001023
személy05 halak
felnőtt
001056
személy05 halak
gyermek
001058
személy05 halak
gyermek
001106
személy05 halak
felnőtt
001934
személy05 halak
felnőtt
001996
személy05 halak
felnőtt
002082
személy05 halak
felnőtt
002199
személy05 halak
felnőtt
002292
személy05 halak
baba
002949
személy05 halak
gyermek
003591
személy05 halak
felnőtt
003653
személy05 halak
felnőtt
003727
személy05 halak
felnőtt
003979
személy05 halak
fiatal
003980
személy05 halak
felnőtt
003981
személy05 halak
fiatal
003982
személy05 halak
fiatal
004141
személy05 halak
fiatal
004301
személy05 halak
felnőtt
000945
személy05 halak
fiatal
000949
személy05 halak
felnőtt
000957
személy05 halak
felnőtt
001042
személy05 ikrek
fiatal
001068
személy05 ikrek
fiatal
001921
személy05 ikrek
gyermek
002083
személy05 ikrek
gyermek
002132
személy05 ikrek
fiatal
002164
személy05 ikrek
gyermek
003988
személy05 ikrek
fiatal
003989
személy05 ikrek
fiatal
000970
személy05 ikrek
fiatal
001057
személy05 kos
baba
001060
személy05 kos
gyermek
001946
személy05 kos
fiatal
002084
személy05 kos
felnőtt
002141
személy05 kos
fiatal
002189
személy05 kos
fiatal
002395
személy05 kos
felnőtt
003433
személy05 kos
felnőtt
004448
személy05 kos
gyermek
000962
személy05 kos
gyermek
000964
személy05 kos
gyermek
001047
személy05 mérleg
gyermek
001049
személy05 mérleg
gyermek
001797
személy05 mérleg
fiatal
001919
személy05 mérleg
gyermek
002019
személy05 mérleg
felnőtt
002056
személy05 mérleg
gyermek
002085
személy05 mérleg
fiatal
003984
személy05 mérleg
felnőtt
003991
személy05 mérleg
felnőtt
003992
személy05 mérleg
fiatal
004123
személy05 mérleg
felnőtt
004185
személy05 mérleg
fiatal
000946
személy05 mérleg
felnőtt
000951
személy05 mérleg
gyermek
002290
személy05 nyilas
baba
002933
személy05 nyilas
felnőtt
003985
személy05 nyilas
felnőtt
003993
személy05 nyilas
fiatal
004186
személy05 nyilas
felnőtt
004223
személy05 nyilas
felnőtt
000947
személy05 nyilas
baba
000950
személy05 nyilas
fiatal
000959
személy05 nyilas
felnőtt
004275
szemely05 oroszlán
gyermek
001050
személy05 oroszlán
baba
001053
személy05 oroszlán
gyermek
001054
személy05 oroszlán
fiatal
001066
személy05 oroszlán
gyermek
001119
személy05 oroszlán
felnőtt
001126
személy05 oroszlán
felnőtt
001915
személy05 oroszlán
felnőtt
002055
személy05 oroszlán
fiatal
002087
személy05 oroszlán
felnőtt
002167
személy05 oroszlán
gyermek
004449
személy05 oroszlán
felnőtt
000917
személy05 oroszlán
felnőtt
000953
személy05 oroszlán
gyermek
000958
személy05 oroszlán
baba
000963
személy05 oroszlán
gyermek
001043
személy05 rák
gyermek
001732
személy05 rák
gyermek
001800
személy05 rák
baba
001918
személy05 rák
felnőtt
002088
személy05 rák
gyermek
002733
személy05 rák
fiatal
002956
személy05 rák
gyermek
003994
személy05 rák
fiatal
004363
személy05 rák
gyermek
000956
személy05 rák
gyermek
000967
személy05 rák
gyermek
001040
személy05 skorpió
fiatal
001079
személy05 skorpió
felnőtt
001091
személy05 skorpió
felnőtt
001724
személy05 skorpió
gyermek
001917
személy05 skorpió
felnőtt
002089
Személy05 skorpió
felnőtt
002166
Személy05 skorpió
gyermek
002291
Személy05 skorpió
gyermek
003127
személy05 skorpió
felnőtt
003614
személy05 skorpió
felnőtt
003885
Személy05 skorpió
gyermek
004879
személy05 skorpió
felnőtt
000961
személy05 skorpió
felnőtt
000966
személy05 skorpió
fiatal
001044
személy05 szűz
gyermek
001048
személy05 szűz
gyermek
001051
személy05 szűz
gyermek
001055
személy05 szűz
fiatal
001061
személy05 szűz
baba
001065
személy05 szűz
felnőtt
001922
személy05 szűz
felnőtt
001990
személy05 szűz
felnőtt
002057
személy05 szűz
gyermek
002090
személy05 szűz
baba
002913
személy05 szűz
fiatal
003997
személy05 szűz
fiatal
003998
személy05 szűz
fiatal
004502
személy05 szűz
baba
001038
személy05 vizöntő
gyermek
001045
személy05 vizöntő
felnőtt
001090
személy05 vizöntő
fiatal
001124
személy05 vizöntő
fiatal
001802
személy05 vizöntő
fiatal
001916
személy05 vizöntő
felnőtt
001997
személy05 vizöntő
felnőtt
001998
személy05 vizöntő
felnőtt
002020
személy05 vizöntő
felnőtt
002086
személy05 vizöntő
fiatal
002091
személy05 vizöntő
felnőtt
003847
személy05 vizöntő
felnőtt
003976
személy05 vizöntő
gyermek
003977
személy05 vizöntő
gyermek
003986
személy05 vizöntő
felnőtt
003999
személy05 vizöntő
fiatal
004331
személy05 vizöntő
fiatal
004450
személy05 vizöntő
család
004503
személy05 vizöntő
gyermek
004866
személy05_halak
felnőtt
004867
személy05_ikrek
felnőtt
004868
személy05_skorpió
felnőtt
004869
személy05_skorpió
felnőtt
004865
személy05_szűz
felnőtt
004870
személy05_vizöntő
gyermek
001021
személy06
gyermek
001117
személy06
gyermek
001913
személy06
gyermek
002060
Személy06
gyermek
002072
Személy06
felnőtt
002176
Személy06
gyermek
002177
Személy06
gyermek
002178
Személy06
gyermek
002179
Személy06
gyermek
002187
Személy06
baba
002197
Személy06
fiatal
002198
Személy06
fiatal
002294
személy06
gyermek
004504
személy06
felnőtt
000978
személy06
felnőtt
000979
személy06
fiatal
000980
személy06
fiatal
000981
személy06
gyermek
000982
személy06
gyermek
000983
személy06
gyermek
000984
személy06
baba
001095
személy07
felnőtt
001722
személy07
baba
001832
személy07
fiatal
001999
személy07
felnőtt
002077
Személy07
fiatal
002168
Személy07
gyermek
002909
személy07
gyermek
002955
személy07
fiatal
004505
személy07
fiatal
000969
személy07
felnőtt
000971
személy07
gyermek
000972
személy07
gyermek
000974
személy07
gyermek
000975
személy07
gyermek
000977
személy07
gyermek
001012
személy08
felnőtt
001069
személy08
felnőtt
002052
Személy08
baba
002053
Személy08
baba
002202
Személy08
felnőtt
002515
személy08
fiatal
003404
személy08
felnőtt
000912
személy08
felnőtt
000913
személy08
gyermek
000914
személy08
gyermek
000915
személy08
gyermek
000944
személy08
felnőtt
001000
személy09
baba
001001
személy09
baba
001002
személy09
baba
001003
személy09
baba
001071
személy09
baba
001072
személy09
baba
001716
személy09
gyermek
001719
személy09
gyermek
001931
személy09
gyermek
002162
Személy09
gyermek
002181
Személy09
baba
002182
Személy09
baba
002183
Személy09
baba
002184
Személy09
baba
002950
személy09
baba
003253
személy09
baba
003791
személy09
gyermek
004150
személy09
baba
004151
személy09
baba
004175
személy09
baba
004192
személy09
baba
004193
személy09
gyermek
004248
személy09
baba
004284
személy09
baba
001093
személy10
gyermek
001721
személy10
gyermek
001993
személy10
felnőtt
002054
Személy10
gyermek
002079
Személy10
felnőtt
002171
Személy10
gyermek
002185
Személy10
baba
002195
Személy10
fiatal
002196
Személy10
fiatal
002605
személy10
felnőtt
002951
személy10
gyermek
002953
személy10
felnőtt
003252
személy10
felnőtt
003886
Személy10
gyermek
004303
személy10
fiatal
004304
személy10
fiatal
000989
személy10
gyermek
000991
személy10
gyermek
000992
személy10
gyermek
000993
személy10
fiatal
000994
személy10
baba
000995
személy10
gyermek
001070
személy11
fiatal
001092
személy11
felnőtt
002076
Személy11
felnőtt
002914
személy11
fiatal
000996
személy11
felnőtt
000997
személy11
felnőtt
000998
személy11
felnőtt
000999
személy11
fiatal
001020
személy12
fiatal
001992
személy12
felnőtt
002078
Személy12
felnőtt
002203
Személy12
felnőtt
002411
személy12
felnőtt
002735
személy12
felnőtt
003125
személy12
baba
001064
személy13
gyermek
001720
személy13
gyermek
002059
Személy13
fiatal
002092
Személy13
gyermek
002155
személy13
baba
002169
Személy13
gyermek
002170
Személy13
gyermek
002172
Személy13
gyermek
002173
Személy13
gyermek
002186
Személy13
baba
002194
Személy13
fiatal
002201
Személy13
felnőtt
002952
személy13
felnőtt
002954
személy13
fiatal
003434
személy13
felnőtt
004442
személy13
gyermek
000985
személy13
gyermek
000986
személy13
gyermek
000987
személy13
fiatal
000988
személy13
fiatal
000990
személy13
gyermek
002066
Személy14
fiatal
003126
személy14
fiatal
001006
személy15
fiatal
001013
személy15
felnőtt
001075
személy15
fiatal
001076
személy15
fiatal
001798
személy15
fiatal
002048
Személy15
fiatal
002050
Személy15
fiatal
002068
Személy15
fiatal
002191
Személy15
fiatal
002192
Személy15
fiatal
002193
Személy15
fiatal
002977
személy15
fiatal
001007
személy16
fiatal
001008
személy16
fiatal
001723
személy16
gyermek
002067
Személy16
fiatal
002190
Személy16
fiatal
002563
személy16
fiatal
001005
személy17
gyermek
002065
Személy17
fiatal
001011
személy18
gyermek
001111
személy18
felnőtt
001994
személy18
felnőtt
001995
személy18
felnőtt
002017
személy18
felnőtt
002069
Személy18
felnőtt
002174
Személy18
gyermek
002175
Személy18
gyermek
002910
személy18
felnőtt
003305
személy18
fiatal
004058
személy18
fiatal
001004
személy19
baba
001073
személy19
baba
001074
személy19
baba
001098
személy19
gyermek
001799
személy19
baba
001801
személy19
baba
002070
Személy19
baba
002161
Személy19
gyermek
002163
Személy19
gyermek
002295
személy19
gyermek
003435
személy19
baba
004061
személy19
baba
001134
személy20
felnőtt
002073
Személy20
felnőtt
002932
személy20
gyermek
004506
személy20
gyermek
000932
személy20
gyermek
000933
személy20
gyermek
001731
személy21
gyermek
001932
személy21
felnőtt
001933
személy21
felnőtt, a képen Gerevich Aladár vívó
001935
személy21
felnőtt
004345
személy21
felnőtt, szakácsok
000916
személy21
gyermek
000918
személy21
fiatal
000931
személy21
fiatal
001019
személy22
gyermek
001077
személy22
felnőtt
001078
személy22
felnőtt
001100
személy22
felnőtt
001107
személy22
felnőtt
001110
személy22
felnőtt
003073
személy22
gyermek
003592
személy22
gyermek
004126
személy22
felnőtt
004142
személy22
felnőtt
004507
személy22
felnőtt
000909
személy22
felnőtt
000910
személy22
felnőtt
000911
személy22
baba
001009
személy23
gyermek
001010
személy23
baba
001727
személy23
gyermek
001914
személy23
gyermek
003436
személy23
baba
001014
személy24
gyermek
001101
személy24
felnőtt
002296
személy24
baba
002606
személy24
gyermek
002928
személy24
felnőtt
002929
személy24
felnőtt
000907
személy24
baba
000908
személy24
felnőtt
001121
személy25
felnőtt
001991
személy25
felnőtt
003915
személy25
felnőtt
004300
személy25
gyermek
004392
személy25
fiatal
002021
személy26
felnőtt
002863
személy26
gyermek
002911
személy26
felnőtt
001094
személy27
gyermek
001803
személy27
fiatal
002058
Személy27
felnőtt
002410
személy27
felnőtt
003387
személy27
gyermek
003987
személy27
fiatal
004786
személy27
gyermek
001083
személy28
felnőtt
001122
személy28
felnőtt
001133
személy28
felnőtt
001730
személy28
fiatal
002412
személy29
felnőtt
001015
személy30
felnőtt
001085
személy30
felnőtt
001097
személy30
felnőtt
001102
személy30
felnőtt, jobbról Voloncs Gábor neves bélyeggyűjtő (elhunyt)
001108
személy30
felnőtt
001109
személy30
felnőtt
001714
személy30
fiatal
002429
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002430
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002431
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002432
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002433
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
002434
személy30
felnőtt, Jehova, festmény
003123
személy30
felnőtt
003216
személy30
felnőtt
003522
személy30
fiatal
003523
személy30
fiatal
003708
személy30
felnőtt
003996
személy30
fiatal
004209
személy30
gyermek
004852
személy30
felnőtt
003995
személy31
felnőtt
004124
személy31
felnőtt
001659
személy32
gyermek
001902
személy32
felnőtt
001927
személy32
felnőtt
002148
Személy32
felnőtt
002223
személy32
felnőtt
002695
személy32
gyermek
002748
személy32
felnőtt
002912
személy32
felnőtt
003098
személy32
felnőtt
003100
személy32
felnőtt
003124
személy32
felnőtt
003187
személy32
felnőtt
003304
személy32
baba
003331
személy32
baba
003332
személy32
gyermek
003557
személy32
felnőtt
003613
személy32
felnőtt
003619
személy32
fiatal
003620
személy32
felnőtt
003621
személy32
felnőtt, Gmunden, kastély
003622
személy32
felnőtt
003623
személy32
felnőtt
003624
személy32
felnőtt
003728
személy32
gyermek
003729
személy32
gyermek
003730
személy32
gyermek
003731
személy32
gyermek
003732
személy32
gyermek
003837
személy32
fiatal
003900
személy32
fiatal
003907
Személy32
fiatal
003916
személy32
felnőtt
003917
személy32
fiatal
003918
személy32
fiatal
003919
személy32
fiatal
003920
személy32
fiatal
003921
személy32
gyermek
003922
személy32
fiatal
003923
személy32
fiatal
003924
személy32
fiatal
003925
személy32
fiatal
003926
személy32
felnőtt
003927
személy32
felnőtt
003928
személy32
fiatal
003929
személy32
fiatal
003930
személy32
fiatal
003931
személy32
fiatal, ló, kutya
003932
személy32
fiatal, ló
003933
személy32
fiatal, ló
003934
személy32
fiatal, ló
003935
személy32
fiatal, ló
003936
személy32
fiatal
003937
személy32
felnőtt
003938
személy32
felnőtt
003939
személy32
fiatal
003940
személy32
fiatal
003941
személy32
gyermek
003942
személy32
fiatal, kutya
003943
személy32
fiatal, kutya
003944
személy32
fiatal, kutya
003945
személy32
fiatal
003946
személy32
felnőtt
003947
személy32
fiatal
003948
személy32
felnőtt
003949
személy32
fiatal
003950
személy32
fiatal
003951
személy32
felnőtt
003983
személy32
felnőtt
004005
személy32
fiatal
004006
személy32
fiatal
004048
személy32
felnőtt
004049
személy32
fiatal
004050
személy32
felnőtt
004059
személy32
fiatal
004060
személy32
fiatal
004062
személy32
fiatal
004063
személy32
gyermek
004064
személy32
fiatal
004066
személy32
gyermek
004067
személy32
gyermek
004071
személy32
kutya
004073
személy32
felnőtt
004074
személy32
felnőtt
004075
személy32
felnőtt
004076
személy32
felnőtt
004077
személy32
felnőtt
004078
személy32
felnőtt
004093
személy32
felnőtt
004094
személy32
felnőtt
004095
személy32
felnőtt
004125
személy32
felnőtt
004152
személy32
felnőtt
004153
személy32
felnőtt
004154
személy32
fiatal
004155
személy32
fiatal
004161
személy32
felnőtt
004191
személy32
gyermek
004194
személy32
fiatal
004195
személy32
baba
004196
személy32
baba
004197
személy32
gyermek
004198
személy32
gyermek
004199
személy32
család
004200
személy32
baba
004201
személy32
gyermek
004202
személy32
gyermek
004203
személy32
gyermek
004204
személy32
fiatal
004205
személy32
felnőtt
004206
személy32
felnőtt
004207
személy32
felnőtt
004208
személy32
gyermek
004210
személy32
fiatal
004213
személy32
fiatal
004214
személy32
fiatal
004215
személy32
felnőtt
004222
személy32
gyermek
004266
személy32
felnőtt
004295
személy32
gyermek
004322
személy32
felnőtt
004323
személy32
felnőtt
004324
személy32
gyermek
004325
személy32
gyermek
004327
személy32
fiatal
004328
személy32
fiatal
004329
személy32
fiatal
004330
személy32
fiatal
004342
személy32
fiatal
004370
személy32
felnőtt
004371
személy32
felnőtt
004372
személy32
felnőtt
004373
személy32
felnőtt
004374
személy32
felnőtt
004381
személy32
gyermek
004382
személy32
gyermek
004383
személy32
gyermek
004384
személy32
gyermek
004385
személy32
gyermek
004421
személy32
felnőtt
004517
személy32
fiatal
004644
személy32
fiatal
004692
személy32
felnőtt
004714
személy32
felnőtt
004737
személy32
felnőtt
004738
személy32
felnőtt
004739
személy32
felnőtt
004740
személy32
felnőtt
004741
személy32
gyermek
004742
személy32
gyermek
004743
személy32
gyermek, felnőtt
004744
személy32
gyermek, felnőtt
004745
személy32
gyermek, felnőtt
004746
személy32
gyermek, felnőtt
004747
személy32
gyermek, felnőtt
004748
személy32
gyermek
004749
személy32
gyermek
004750
személy32
fiatal
004751
személy32
fiatal
004752
személy32
csoport
004753
személy32
felnőtt
004754
személy32
felnőtt
004755
személy32
felnőtt
004756
személy32
gyermek, felnőtt
004757
személy32
felnőtt
004758
személy32
felnőtt
004759
személy32
felnőtt
004760
személy32
felnőtt
004761
személy32
gyermek, felnőtt
004762
személy32
felnőtt
004763
személy32
felnőtt
004764
személy32
fiatal
004765
személy32
gyermek, felnőtt
004766
személy32
gyermek, felnőtt
004767
személy32
gyermek
004768
személy32
gyermek, felnőtt
004769
személy32
felnőtt
004770
személy32
felnőtt
004771
személy32
felnőtt
004772
személy32
felnőtt
004773
személy32
felnőtt
004774
személy32
felnőtt, kutya
004775
személy32
felnőtt
004776
személy32
gyermek
004777
személy32
gyermek
004778
személy32
felnőtt
004779
személy32
felnőtt
004780
személy32
felnőtt
004781
személy32
felnőtt
004782
személy32
felnőtt
004783
személy32
felnőtt
004794
személy32
felnőtt
004795
személy32
felnőtt
004796
személy32
felnőtt
004797
személy32
felnőtt
004820
személy32
felnőtt
004821
személy32
felnőtt
004822
személy32
felnőtt
004823
személy32
felnőtt
004824
személy32
felnőtt
004825
személy32
gyermek
004826
személy32
csoport
004827
személy32
felnőtt
004828
személy32
felnőtt
004851
személy32
felnőtt
004853
személy32
felnőtt
004854
személy32
fiatal
004856
személy32
felnőtt
004857
személy32
felnőtt
004858
személy32
felnőtt
004860
személy32
felnőtt
004863
személy32
család
004864
személy32
család
004894
személy32
felnőtt
004895
személy32
felnőtt
004896
személy32
felnőtt


05 Közismert

003306
Ábrahám
síremlékének rácsa, Izrael, vallás
004520
Aczél György
politikus
002489
Ady Endre
versek, mikroírással
004296
Apponyi Albert gróf
politikus
002446
Arany János
001135
Arany János 2017
004695
Ardai Ildikó
textilművész
004696
Ardai Ildikó
textilművész
004036
Árpád-házi Szt. Hedvig
szobor, vallás
004521
Babits Mihály
író
004522
Balassi Bálint
költő
003842
Baltazár Dezső
református püspök, vallás
004012
Baltazár Dezső
református lelkész, vallás
004558
Bartha_Sulkowsky
motoros világjárók
004559
Bartha_Sulkowsky
motoros világjárók
001138
Báthori Gábor
001139
Bátki József
001140
Bátki József
001430
Batthyány-Strattmann László
Körmend, orvos
003632
Batthyány-Strattmann László
Körmend, orvos, vallás
004697
Békés Márta
lköltő, tanító
004297
Benyovszky Móric
világutazó
003477
Béres József
004118
Berzeviczy Albert
politikus
004523
Berzsenyi Dániel
költő
004298
Bihari János
zeneszerző
001136
Billy Graham
baptista prédikátor, vallás
002736
Bódi Mária
vértanú, Litér, vallás
004698
Bódis Kriszta
író
004346
Bogdán László
roma politikus, Cserdi
004347
Bogdán László
roma politikus, Cserdi
002468
Bohus Gábor dr
1914-2005, gombaszakértő, tudós
001137
Boldog Brenner János
1931-1957 Szombathelyen született, vallás
001863
Boldog Brenner János
vallás
001142
Bóna Kovács Károly
001733
Bóna Kovács Károly
001734
BónaK - ZentheF
001141
BónaK ZentheF
004145
Bölcskei Gusztáv püspök
Debrecen, kollégium, vallás
003193
Brenner János
Szombathely, vallás
003549
Brenner János
vallás
002696
Chaplin
004560
Czagány István
művészettörténész
003398
Csete Balázs
tanár, néprajzkutató
003399
Csete Balázs
tanár, néprajzkutató
004524
Csokonai Vitéz Mihály
költő
004525
Csoóri Sándor
író
002435
Deli Lajos
Jehova, festmény, vallás
004546
Domokos Pál Péter
néprajzkutató
002915
Dr Csizmazia Darab József
szőlőnemesítő
004705
É.Szabó Márta
televízió műsorvezető
001143
Egyházasfalu 2007
Charles Simonyi, az első magyar származású űrtúrista, a bélyeget szülőfaluja adta ki
003037
Egyházasfalu 2009
Charles Simonyi 2. űrutazása
004162
Erwin Rommel
tábornok
004526
Erzsébet
királyné
001772
Esze Tamás
001145
Farkas B ürrepülése
001144
Farkas Bertalan
002700
Ferenc pápa
vallás
002737
Ferenc pápa
vallás
004527
Fitz Jenő
történész, régész
004699
Freimut Reuther
fotós
001146
Gábor Áron
001147
Gábor Áron
003457
Gagarin
űrhajós
003024
German Tyitov
szovjet űrhajós
004561
Gerő László
építésztörténész
003217
Görgei Artúr
003476
Gróf Apponyi Albert
004034
Gubicz András
jászkapitány, Jászkisér
004035
Gubicz András
jászkapitány, Jászkisér
004417
Gubicz András
Jászkisér
004418
Gubicz András
Jászkisér
004550
Gusztáv Kraitz
szobrász
004551
Gusztáv Kraitz
szobrász
003206
Gyóni Géza
költő
003207
Gyóni Géza
költő
004700
Gyurkó László
író
004701
Hajnóczi Gyula
építész
004547
Hatsepszut
egyiptomi fáraó, szobor
001148
Herman Ottó
001149
Holló Barnabás
004562
Horgas Béla
költő, író
004563
Horgas Béla
költő, író
001150
Horthy Miklós
003789
Horthy Miklós
003564
Horváth János
1921-2019 politikus
002226
Horváth József dr
1933-2018, vízjelkutató
004564
ifj.Bartók Béla
mérnök
001782
II János Pál pápa
vallás
003766
II. János Pál pápa
vallás
002697
II.János Pál pápa
vallás
002698
II.János Pál pápa
vallás
002699
II.János Pál pápa
vallás
002916
II.János Pál pápa
vallás
003752
II.János Pál pápa
látogatás, Szombathely, vallás
002573
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
002574
II.Rákóczi F.–Bercsényi M.
szabadságharc
004235
II.Rákóczi Ferenc
szülőháza, Borsi
004236
II.Rákóczi Ferenc
a gyermek, anyja Zrínyi Ilona
004237
II.Rákóczi Ferenc
Thököly Imre, Zrínyi Ilona
004238
II.Rákóczi Ferenc
Zrínyi Ilona, I.Rákóczi Ferenc
004239
II.Rákóczi Ferenc
szülőháza, Borsi
004240
II.Rákóczi Ferenc
Thököly Imre, Zrínyi Ilona
004241
II.Rákóczi Ferenc
Zrínyi Ilona, I.Rákóczi Ferenc
004242
II.Rákóczi Ferenc
a gyermek, anyja Zrinyi Ilona
002567
Iványi Ödön
festőművész
003277
Jankovits Jenő
Gyöngyösi Játékszín
003278
Jankovits Jenő
Gyöngyösi Játékszín
004143
Jelky András
szobor, Baja
001841
Jenő Móric
1635-1673, Savoya-Carignan hercege, Savoyai Jenő atyja
001151
Jézus
vallás
002227
Jézus
vallás
004528
József Attila
költő
004529
Juhász Ferenc
költő
001631
Juhász Zsófia
Jászkisér, református lelkész, vallás
001885
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
001886
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
001887
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
001888
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
001889
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
001890
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
003848
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
003849
Juhász Zsófia
református lelkész, vallás
003182
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára, vallás
003183
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára, vallás
003184
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára, vallás
003185
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára, vallás
003186
Juhász Zsófia ref.lelkész
Jászkisér díszpolgára, vallás
002568
Kállai Ilona
pedagógus
004548
Kallós Zoltán
népzenegyűjtő
004565
Kányádi Sándor
költő
001787
Károly-Zita
koronázás
004549
Karsai Zsigmond
festőművész
001785
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter
001842
Klauzál Gábor
1804-1866 politikus, miniszter – (korabeli metszet)
004431
Kossuth Lajos
üvegablak, Gresham-palota
004530
Kossuth Lajos
001152
Kozma Sándor
002537
Kölcsey Ferenc
Magyar Kultúra Napja, Jászkisér
<